måndag 3 oktober 2011

Vad har iPad och demokrati med varandra att göra?

Jag har under ett drygt år av bloggande  försökt aktivera lokaldebatten i Sala, men måste erkänna att fortfarande får jag de absolut flesta replikerna och debatterna i andra forum som Debattsidorna på Sala Allehanda. Visserligen har jag skickat in ett tjugotal insändare sedan årsskiftet och fått en del intressanta svar, men det är fortfarande intressant att läsa Gunnar Kristenson insändare om problemet att länka de sociala medierna och den storstadscentererade diskussionen på blogosfären till en lokal diskussion som alla kan ta del av.
Jag kan hålla med om att det tempo som råder delvis utesluter många från att delta (Twitter ett exempel), men så har det nog alltid varit. Det är kanske bara mer öppet idag.
Och samtidigt erbjuder de sociala medierna en möjlighet att mötas över de geografiska barriärerna som var betydligt svårare förr. Jag följer via Facebook en stor krets med Centerpartister och kan ta del av deras vardag och tankar på ett oerhört lärorikt sätt, jag följer även politiker med andra övertygelser och kan därför på ett "mjukt" sätt utbyta åsikter utan att konstruerade arenor behöver skapas. Johan Westerholm(S) är ett exempel på en man som jag respekterar stort för hans tankar och kompetens trots att hans slutsatser ofta kan skilja sig från mina.
Men, tillbaka till det lokala. Jag har under min tid sedan jag blev invald i kommunfullmäktige lagt ett antal motioner som just handlar om närdemokrati. Det är en av de frågor som jag särskilt engagerat mig i:
1. PoLätten - för att KF-beslut ska bli mer lättillgängliga.
2. Pekplattemotionen - om att digitalisera politiska dokument och därmed enkelt kunna göra dem tillgängliga.
3. Forummotionen - att kommunen skulle ha forum på hemsidan för diskussioner och frågeställande till allmänheten.
4. Felkommunikationsmotionen - om att medborgare enkelt ska kunna ringa/SMS:a in fel via mobil och kunna få statusrapporter från kommunen via tex Facebook.
5. Motion om KF-chatt - att medborgare ska kunna ställa frågor via internet på allmänhetens frågestund.
Tillsammans handlar dessa motioner om att möta det moderna samhällets vardag så att medborgarna verkligen bjuds in till ett demokratiskt samtal. Kombinera detta med att vårda vedertagna kommunikationskanaler så finns chansen att det offentliga har en kanal för varje behov och en levande lokaldebatt. Sedan kanske inte alla vill, men det är nästa fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar