onsdag 12 oktober 2011

Mediadrev i Sala - pengar i styrande Salas Bästas egna fickor?

Eller vad ska man tro om att Sala Allehanda ägnade ett helt uppslag åt Cazel AB och hur kommunen hanterat markexploatören som givit oss Bilia. Kort fattat kan man säga att Cazel fråntagits de fortsatta rättigheterna att utveckla marken i området bredvid Bilia. Olika versioner står mot varandra. Klart är att kommunikationen inte fungerat mellan kommunen och exploatören, och att Sala kommun och majoriteten nu har en ypperlig chans att visa att det var ett misstag i arbetet, och inte som det sägs och antyds i tidningen, ett försök från företagarna i Salas Bästa med särintressen att få marknadsfördelar. Ge Cazel AB möjlighet att fortsätta exploatera marken som de hittills framgångsrikt gjort, och se till att företagarintressena i Salas Bästa inte kan anklagas för att kunna manipulera de politiska besluten till egen vinning.
Och det är inte över, SA lovar att det kommer fler artiklar i serien. Oroande, minst sagt. Köp tidningen för att få hela storyn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar