onsdag 26 oktober 2011

Här är den nya politiska och förvaltningsorganisationen i SalaNu har handlingarna för nästa mötte för kommunstyrelsens auktorativa utskott, KSAU, kommit och där finns det omtalade förslaget till ny politisk och förvaltningsstruktur(stor fil) för Sala kommun som kommer innebära större eller mindre förändringar för alla som är anställda av kommunen eller folkvalda. Det är ett gediget dokument, men här är vad jag kan se i korta drag:
  1. Starten är, helt naturligt, framskjuten till halvårsskiftet 1/7 - 2012
  2. Kommunfullmäktige kommer få tre beredningar: Samhällsbyggnad och hållbar utveckling, Folkhälsa ur ett barn- och ungdomsperspektiv och Demokratiberedningen. De två första kommer innehålla 13 ledamöter var, medan den sista har en ordinarie och en ersättare per parti. I nuläget innebär det 13+13+9*2 = 44 ledamöter
  3. Två facknämnder, Lärande & bildningsnämnden och Vård & omsorgsnämnden. Båda får 11 ledamöter + 11 ersättare.
  4. Kommunstyrelse med 17 ledamöter(!) plus ersättare för alla, vilket kommer innebära 10+10 poster att fylla för majoriteten och 7+7 för oppositionen. En riktig mastodontnämnd.
  5. Fackutskott för kommunstyrelsen: Ledningsutskott (som KSAU idag med 5+5 ledamöter), Samhällsbyggnadsutskott (ersätter Plan på KS, Bygg&miljö,mm 5+5 ledamöter), Teknik och fritidsutskott (Tekniska, typ... 5+5 ledamöter), Arbetsgivarutskottet (3 ledamöter)
  6. Jävsnämnd. Hanterar frågor där kommunen är i jävsposition. (3+3 ledamöter, opposition i majoritet)
  7. Diverse råd, bla ett Kommunbygdesamverkansråd, som har möte 2 ggr/år.
Det var en kort dragning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar