tisdag 31 maj 2011

Hela Sverige ska leva (och beskattas?)

Carola Gunnarsson(C), oppositionsledare i Sala och gruppledare för (C) i SKL skriver väl i VLT om hur förnyelsen av skatteutjämningssytemet ska leda till att hela sverige ska (fortsatt) leva. Vi knöt an till samma tema i insändaren med Anna-Karin Hatt, Carola och mig, och jag kan bara hålla med i att man måste se Sverige som regioner och inte enskilda kommuner. Realiteten idag är att pendling mm gör kommunperspektivet ett bland flera.

måndag 30 maj 2011

Sala satsar (mer) på förskolan


Precis nyss beslutade vi i Sala kommunfullmäktige att avsätta 18,2 miljoner i investeringar för att bygga sex nya avdelningar i Gärdesta i Sala tätort. Det innebär att ett långt arbete nu mynnar ut att vi kommer ner i gruppstorlekar på 14 (småbarn) / 21 (större dagisbarn). Skönt, och ytterligare ett bevis på att vi i Salaär en familjekommun.

lördag 28 maj 2011

Flagga för idealen som gör dig stolt!

Jag har ofta interndialoger med mig själv när jag är ute och löper och morgonens 6,6 km resulterade i följande insändare till Sala Allehanda:

Flagga för ett solidariskt och öppet Sverige!
På nationaldagen kommer jag flagga, och jag uppmanar alla som gör detsamma att ställa sig själva frågan vad ni flaggar för. Jag hissar de gulblå färgerna för de öppna landskapen och blåbärsskogarna, för jämställdheten och det sociala kapitalet vi har, för tryggheten av 200 år utan krig och för öppenheten mellan medmänniskor.
Jag vill sträcka ut en hand till socialdemokratin som under förra århundrade lyfte upp en arbetarklass till dagens breda medelklass. Mycket av socialdemokratins problem ligger i eran framgång. Att borgerligheten skördat framgångarberor på att folk vågar ta steget och satsa i ett samhälle där trots allt de allra flesta har ett skyddsnät som större delen av världen saknar. Bortanför vardagens käbblande politiker emellan ligger skillnaderna snarare i hur vi ska utveckla trygghetssystemen än i att vi ska bevara dem eller inte. Låt oss flagga tillsammans.
Jag kommer dock aldrig flagga tillsammans med en Sverigedemokrat. Ni står för en nationalism som inte har något av värde gemensamt med min nationalism, och ni ska inte få ta ifrån mig den stolthet jag känner över mina värderingar. Ni till vänster som röstade på SD, svek solidaritetstanken och ni till höger som röstade på SD svek det borgerliga frihetsidealet och öppenheten för förändring. Lösningarna ligger inte i avståndstagande utan i dialog. Era företrädare i kommunfullmäktige har inte sagt ett enda ord än efter valet förra året.
På måndag uppmanar jag alla som värderar Sverige och svenskarna för deras värderingar och inte deras ursprung att göra mig sällskap i flaggandet. Må vi ska aldrig förlora den gemenskap och framåtanda som vi har. Leve Sverige!
Mikael Jonsson, stolt svensk

torsdag 26 maj 2011

Klassresa genom avskaffad värnskatt. Dags tänka om för vänstern?

Som Alliansare med en relativt låg lön (jag är gymnasielärare, kommunanställd, say no more...) så kan jag ibland ha svårt att prioritera debatten kring värnskatten. Nu kommer Johan Hedin med ett synnerligen välformulerat inlägg i debatten där jag tycker att han övertygande visar att jag, borgerliga i allmänhet och åtminstone högerfalangen i socialdemokratin borde kunna haka på. För att göra en klassresa idag kan värnskatten vara en av de sista hindren, eftersom de som lyckas med sina studier uatn att ha pengar i ryggen, ändå hålls tillbaka från att bygga upp sin bas till sina barn genom värnskatten. Förmögenhetsskatten ärmer en senare fråga. Läs Johans artikel och fundera. Skattebetalarna har en faktaskrift om värnskatten.

Lagstadga om landsbygdens rätt till offentlig service

Det är med stor glädje jag kan meddela att Anna-Karin Hatt(C), Sveriges IT- och regionminister, skriver ett debattinlägg tillsammans med mig och Carola Gunnarsson om att nu räcker det med neddragningar på landsbygden och i utsatta stadsdelar. Centerpartiets förnyelsegrupp för tillväxt kommer föreslå att en lagstadgad miniminivå på offentlig och privat service ska upp på agendan som Centerpartiet driver. Läs pressmeddelandet här. Insändaren klipper jag in här nedanför.

Lagstadga om landsbygdens och förortens rättigheter
När skatteutjämningskommittén nyligen kom med sitt slutbetänkande om hur skatterna fortsättningsvis ska fördelas mellan kommunerna kom man fram till samma slutsats som Centerpartiet dragit för länge sedan; Sveriges tillväxt är summan av alla regioners tillväxt. Ur det perspektivet gynnas alla av skatteutjämningssystemet. Forskningen stödjer detta och därmed torde diskussionen kunna fokusera på att hitta balans i systemet, inte ifrågasätta dess vara eller inte vara.
Vi i Centerpartiet överväger nu att komplettera detta med ett lagstöd där landsbygdens eller förortens folk och företagande garanteras en lägstanivå där alla ska ha rätt till grundläggande kommersiell service och samhällsservice för att kunna leva ett gott liv och driva företag.
När det gäller bredband, mobil telefoni eller kollektivtrafik finns det på samma sätt mycket som staten kan göra genom att skapa förutsättningar för en infrastruktur som är tillförlitlig och helt utbyggd. Det finns ibland ett synsätt att storstad och landsbygd står i motsats till varandra eller att förorten är sämre än andra stadsdelar, men tvärtom finns Sveriges framtid i hela Sverige. Många av landets unga framtidslöften växte upp i en småort, och många är de framgångsföretag som startat i en källarlokal i förorten. Centerpartiet står för ett helhetsperspektiv där Sverige är en enhet som blir mer om alla arbetar tillsammans. Alla delar av Sverige kan och ska växa.
Anna-Karin Hatt(C), It- och regionminister
Carola Gunnarsson(C), oppositionsråd Sala och gruppledare för Centerpartiet i SKL
Mikael Jonsson(C), kommunfullmäktige och ledamot av demokratiberedningen Sala

onsdag 25 maj 2011

EU ska stödja länder som utvecklar sin demokrati

Jag glädjes idag när jag hörde att EU:s utrikeschef uttalade sig att stödet till EU:s grannar i öst och syd tydligare ska knytas till demokratisk utveckling. Jag har en fast tro på att bidrag alltid ska kombineras med krav på demokratisk utveckling och stöd där korruption etc motverkas. Det är endast fungerande demokratier som långsiktigt kan stå på egna ben och bli fungerande länder.
Sedan är det ironiskt att flera länder inom EU har stora problem, inte minst ordförandelandet Ungern. Markus "Lake" Berglund är en av mina bästa källor i yttrande(frihets)frågor, han är Centerpartiets "egna" Piratpartist. ;-)

Sala Allehanda tog in insändare om LOV:en

För knappt två veckor sedan skickade jag in en insändare till Sala Allehanda om LOV:en och hur majoriteten inte vågar införa den helt, och påpekade att Salas Bästa inte verkar hålla vad man lovade i valrörelsen. Den kom in i dagens tidning, tyvärr ingen nätversion än så länge. Kul, när även Carola fick in en om en förvånande frånvaro av respekt för den vedertagna demokratiska processen i kommunen, där man går ut med pressmeddelanden om beslut innan de ens behandlats.

måndag 23 maj 2011

Bibeln vet bäst

Och en klassiker; en påminnelse om att religiösa skrifter inte uppdateras som Wikipedia gör, och därför behöver omtolkas lite...

Twitter rena stenåldern

Efter att ha varit med i radion två gånger i politiken och båda gångerna fått påstötningar om att tänka på de äldre som inte kanske har alla moderna ting som datorer och mobiler, lägger jag upp denna seriestripp som stöd för deras argument. Den är faktiskt ett bra inlägg i debatten kring sociala medier i all sin enkelhet.

Johan Westerholm - en socialdemokrat som vågar ta steget

Det kan vara frestande att i sin blogglista bara lägga upp sina likar, men då missar man dels en möjlighet att förstå den andra sidan, men också en hel del bra bloggar. Jag ville idag lyfta Johan Westerholms blogg, Mitt i Steget. Johan skriver insatt och balanserat om politiken på ett sätt som gör det väl värt att läsa om, oavsett ens politiska hemvist. Visst, han kanske nyper till ibland, men det hör till. Han är också en av dem som vågat och velat kritisera och förnya socialdemokratin, och genom hans bloggande inser man vilket stor utmaning partiet står inför. Det krävs kurage för det. Motsvarigheter i andra partier skulle vara Mary och Fredrik.

Trippelsalva mot majoritetens styre av Sala

Jag skrev om kultur- och fritidsnämndens ordförande, Eric Fylking(S), numera klassiska radiointervju om kulturhusföljetongen. Jag och många andra satte kaffet i halsen samtidigt som vi nog var flera som slog oss för pannan av medlidande med Eric kombinerat med ett "vad var det jag sa". I morgonens Sala Allehanda kommer en bredsida med kraftig Centerpartistisk avsändare där jag, Carola Gunnarsson och Eric Thorsell, Kumla i grunden kritiserar hur majoriteten styr Sala. Vi kan faktiskt köpa att Sala kanske behöver en ny kulturlokal, men då ska det ske i en öppen process där alla berörda parter, politiker och föreningsliv, får säga sitt. Självklart ska majoriteten sitta vid rodret, men särskilt föreningslivet måste ju få berätta om sina behov, och kostnaden MÅSTE hållas nere. Vi kan inte slänga ut 40+ miljoner nu när äldreboendet ska byggas.

söndag 22 maj 2011

Moderaternas riksstämma

Mats Knutsons analys av Moderaternas riksstämma i Karlstad. Två veckor sedan, men läser den med miljöpartiets stämma och Centerpartiets förnyelsedagar i bakhuvudet.

Golden Boy och Miljödocenten tar över MP.

Nu har miljöpartiet valt nya språkrör, och Gustav Fridolin blev som väntat manligt språkrör. Ansedd av många som en "golden boy", men jag har spontant alltid tyckt han är lite för nöjd med sig själv. Ingen ovanlig enegnskap bland folk iofs...
Som kvinnligt språkrör blev Åsa Romson vald, och det blev som befarat så att Mikaela Valterssons bredare erfarenhet och långa engagemang vägde lätt mot Åsas karisma och formella tyngd som docent i miljörätt. Maria Wetterstrands skugga och roll i partiet hängde nog tungt över det valet. Får se om Åsa kan axla den manteln, eller om det blir Gustav som ska locka Moderater med sina härliga överklasslater. Med min något sura analys kunde man tro att jag skulle säga att det här kommer inte att gå, men, summa sumarum: en att locka moderater, och en att hålla fast miljölobbyn. Låter som ett framgångsrecept för en ny rödgrön regering. Hoppas jag har fel.

lördag 21 maj 2011

Sala Allehanda stoppar huvudet i sanden?

Jag följer med intresse Sala Allehandas skildring av kulturhuset och hur majoriteten missköter den demokratiska processen i Sala. Det vill säga, hur de i princip inte skriver något alls om att de tar beslut utan att köra med öppna kort i flera fall. Det handlar inte om att de ska göra något alls av det vi säger (även om man hoppas det), utan om att det ska vara full genomlysning på vad som sker för alla medborgares skull. Det är beklämmande att se hur lokaltidningen knappt har koll vad som sker. Tiggarförslaget, som blev omskrivet i hela landet, fick SA skamset haka på i efterhand. Jag vet inte om skälen för detta, men det beror förhoppningsvis "bara" på att man prioriterat bort det.

tisdag 17 maj 2011

Insändare om kulturhuset och (S) skäl till byggandet

Jag har nu skrivit en insändare till Sala Allehanda apropå Eric Fylkesons självmål och avslöjande om varför (S) vill ha ett kulturhus i Sala.

Salas medborgare ska inte bekosta sossarnas nya Folkets Hus!

Centerpartiet har länge stått för ett långsiktigt stöd till Salas föreningsliv, där vi försökt varsamt balansera stödet och verksamheten inom kulturen med kärnverksamheterna vård, skola och omsorg på ett ekonomiskt hållbart sätt. Därför har det varit frustrerande att se majoriteten med Eric Fylkeson i spetsen dyka ner i kommunens kassa och fiska ut tiotals miljoner på ett bräde för att bekosta ett dåligt förankrat kulturhus. Jag har samtidigt försökt förstå varför socialdemokratin riskerar sin kvarvarande trovärdighet inom skola och omsorg och bränner pengarna på ett sådant prestigeprojekt, men det fick jag besvarat med råge i tisdagens morgonnyheter från P4 Västmanland. Eric Fylkeson säger med egna ord att ”Kommunen äger en hel del, vi kan omprioritera, vi kan sälja” som svar på att kostnaderna nu eskalerar över 40 miljoner, och han är på det klara med att medborgarna inte vill ha ett kulturhus, apropå förslaget att fråga dem: ”Nej, då kommer alla att säja nej”. Men med slutklämmen klarnar allt, då Eric berättar om kulturhusets syfte: "(det är ett) Medborgarhus, det här är kanske en gammal ide, om man hade sagt ett gammalt, klassiskt Folkets Hus när det var som bäst, då kanske det här stämmer." För er som inte vet, så pågår just nu en detaljplanering i kommunen för att bygga om kvarteret där Folkets Hus finns till bla bostäder, och nu har vi svaret på var socialdemokraterna tänker flytta, och var drivkraften kommer ifrån. Oviljan att lyssna in Salas föreningar och opposition handlar egentligen om egenintressets bleka ansikte. Ska kulturhuset bli ett monument över en kulturelit, där resten av verksamheten huttrar i skuggan, eller ska det växa fram organiskt i samråd med föreningar, företag och folk i Sala, med en hållbar ekonomi som grund? Jag bävar för svaret från majoriteten

Mikael Jonsson(C), kommunfullmäktige i Sala och oppositionsledare i skolnämnden

Fantastiskt självmål av Eric Fylking om kulturhuset i Sala

I samma radioklipp som intervjun med mig imorse så tar de i nyheterna först upp (2.40 minuter in i programmet) att kulturhuset kommer kosta betydligt mer än de 40 miljoner som det redan nu är räbeknat till. Sen fortsätter det med en intervju med Eric som lär bli en klassiker.
- Vad ska kommunen göra för att hantera de stora kostnaderna?
Eric: "Kommunen äger en hel del, vikan omprioritera, vi kan sälja" OK, detta från en Socialdemokrati som totalvägrade sälja fängelset.
- Ska inte medborgarna tillfrågas i en undersökning om de vill ha ett kulturhus som de gjorde i tex Fagersta?
Eric: "Nej, då kommer alla att säja nej." Ja, vad ska man säga, där är vi eniga. Hur många är det egentligen som vill spendera 40-50-60(?) miljoner kronor på ett projekt där föreningsliv och medborgare inte först noggrant tillfrågats och förts dialog med? Han fortsätter sedan med att säga att
"sedan går det 5 år och så säger alltid minst 95% att den här lysande ideen var jag bakom." Jo, medgångssupportrar finns det nog, och jag tvekar inte att en så dyr lokal blir fin, men ska den byggnationen ske på bekostnad av vård, skola och omsorg i kommunen, när den önskade effekten kanske kan uppnås med betydligt rimligare kostnadsnivåer för kommunen om behovet först undersöks. Eric Fylking agerar i högsta grad i egenintresse i denna fråga, och jag känner en olust att en av de mesta extrema supportrarna för ett så dyrt projekt sitter som ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Han har på möte efter möte visat att ekonomin är helt ointressant i frågan, detta ska bara baxas igenom under de fyra år han har chansen nu.
Och sedan kommer sanningen krypande fram:
Eric: "(det är ett) Medborgarhus, det här är kanske en gammal ide, om man hade sagt ett gammalt, klassiskt Folkets Hus när det var som bäst, då kanske det här stämmer."
Så kom det fram. Sossarna vill ha ett nytt, glassigt Folkets Hus, och alla i Sala ska betala det. Sedan ska 40-45% rösta på (S) och vi ska bygga Folkhemmet igen. Kooom igen, vakna, det är 2000-talet, Eric...

Radiointervju om felanmälan via facebook och MMS

På P4 Västmanland Morgon kan ni höra ett inslag där radion intervjuar mig om motionen för utökad felanmälan genom facebook och MMS. Ni hittar det här, hoppa fram till 11 minuter in i sändningen. Inget briljerande från min sida, men lite exponering iaf för Centerpartiet och Alliansen, och förhoppningsvis lite reklam för Sala, de konrasterar mot Västerås på ett bra sätt.

måndag 16 maj 2011

TV4-inslag - nej P4

Det verkar som om det blir ett inslag i TV4 imorgon bitti kl 7.40 med anledning av vår felanmälemotion. På TV kanske, lite osäker, men de skulle iaf ringa upp mig och göra en telefonintervju, så det känns mer som radio. Jag var ute och tog skydd från en regnskur när de ringde, så jag missade detaljerna... ;-)
Och det visar sig att det var P4 Västmanland...

C höll ställningarna och gick framåt. Reflektioner.

Noterar att Centerpartiet som enda borgerliga parti höll ställningarna och tom. vann ett mandat i Västra Götaland. I Örebro behöll vi mandatet.
Störst förlust var det för sjukvårdspartiet i VG, som åkte ut. Det hände även här i Västmanland. Får se om Salas Bästa håller en period till eller går samma väg som andra. Det är en fråga om att hitta en nisch och sedan spela på den. Framgångsrika partier som försöker bredda den kan riskera att förlora allt, M och MP är exempel på medgångspartier som nu försöker balansera ytterligare framgångar med att gapa över för mycket genom att budskapet späds ut och fokus förloras. Centerpartiet riskerar i ärlighetens namn också en del i sitt förnyelsearbete, men i det fallet är det inget alternativ att "stanna kvar".

söndag 15 maj 2011

Pressmeddelande om utökad felanmälan


Nytt pressmeddelande angående motionen om förbättrad och utökad felanmälan som jag och Andreas Österberg lade denna vecka. Den kommer upp på nästa kommunfullmäktige den 30:e maj.

lördag 14 maj 2011

Hyllnings eller hatvideo mot USA?

Kan inte riktigt avgöra om Wolfgang Gartners "Illmerica" är en kritisk eller omvänd hyllningsvideo till USA. Den ger en fascinerande snabbversion av landets historia i alla fall.

Om att blogga

Jag fick en del intressanta tankar från en politisk kollega igår angående att blogga om lokalpolitik. Jag har under det senaste halvåret försökt via olika kanaler få politikerkollektivet att aktivera sig med sociala medier, men trots det är det en knapp handfull som bloggar, och det sällan. Problem nummer två är att det utöver några få engagerade debattörer i partierna (Salas Bästa och Sverigedemokraterna borträknade, som kniper tyst) mest verkar rulla på i ullstrumporna. Det ska vara konsensus eller röstboskap, typ. Det gör hur som helst att mitt bloggande ibland antar karaktären av monolog, och även om jag försöker balansera mina inlägg efter en tänkt motpartner, så vore det så mycket lättare om det fanns ett reellt utbyte av åsikter med andra bloggare. Jag tycker själv att en del av "nöjet" med bloggandet är att det kompletterar den talade debatten i fullmäktige och nämnder. I bloggen kan man ta tid och tänka och ta ut svängarna och referera källor på ett annat sätt. Så, jag hoppas helt enkelt att fler aktiverar sig. Här är de aktiva jag hittat iaf:

Blogger åt upp mina inlägg! Om Monica Green och Karin Wanngård

Jag undrade under gårdagen om jag inbillade mig, för det tycktes som om mina inlägg jag gjorde under kommunstyrelsen i torsdags var försvunna, så det var med en aha-upplevelse jag läste om Tokmoderatens inlägg om tomten Monica Green och hennes IT-titti. Det har tydligen varit problem med Blogger för alla den senaste tiden. En påminnelse om att vi lagrar mer och mer information hos tredje part. Backup:a mera, antar jag. Här har ni förresten ett inslag när Fru Green försvarar rätten för syskon att ha sex. (S) går från styrkebesked till styrkebesked när de utser nya poster. Nyligen valde de Karin "skitjobb" Wanngård till gruppledare för (S) i Stockholm och nu alltså Monica "syskonsex/smatphone" till fattiga Green till IT-politisk talesman. Öppet mål för it-minister Anna-Karin Hatt?

fredag 13 maj 2011

Ny motion - SMS:a in fel till kommunen

Som ett steg till i min och Alliansens vilja att förnya och modernisera kommunens arbete och kommunikation med medborgarna så lägger jag och Andreas Österberg(M) nästa motion, där Facebook ska utäka sin felrapportering och medborgare ska anmäla in fel med foto via ett enkelt SMS (MMS egentligen...) :

Till Sala kommunfullmäktige

Motion

Utvidga felanmälan till och från medborgarna

För att öka kommunikationen till kommunens medborgare kan kommunens användning av Facebook utökas att även bestå i meddelanden om när fel uppstått i verksamheter som har en märkbar effekt på medborgarnas vardag, tex läckage, inställda tjänster eller tillfälliga arbeten. Detta används redan framgångsrikt i tex Karlstad kommun. Ett mer intressant innehåll gör också att fler följer kommunen på Facebook och kan nås av annan information.

För felanmälan finns det idag ett antal fasttelefonnummer där kommunmedborgaren kan ringa den förvaltning den tror är lämplig. Det finns ett antal alternativ som skulle öka tillgängligheten och flexibiliteten för kommunmedborgaren. I Linköping kan man använda en 3D-karta för att gå in och pricka in var felet är. I Upplands Väsby har man webbformulär och mobila applikationer. En realistisk nivå i Sala torde vara att införa ett webbformulär (eventuellt i kombination med ett diskussionsforum, se tidigare motion) och en möjlighet för medborgarna att SMS:a in fotografier av det observerade problemet. Att ta ett foto och messa det till kommunen tar bara en minut eller två och skapar en helt annan dynamik i kommunikationen.

http://www.facebook.com/karlstadskommun
http://www.linkoping.se/sv/Bygga-bo/Nyheter/3D-karta-for-felanmalan/
http://ekontoret.upplandsvasby.se/ServiceIntroduction.aspx?Service=FNM

Förslag till beslut
Vi föreslår

att: kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utöka Sala kommuns metoder och rutiner för felanmälan enligt ovan föreslagna linjer.

Sala 12 maj 2011


Mikael Jonsson (C) Andreas Österberg (M)

Insändare om Vänstermajoriteten och LOV:en

Var bara tvungen att slänga iväg en liten insändare om hur majoriteten i Sala inte verkar kunna tilltro pensionärer ett förstånd att välja sin vård själva:

Mer valfrihet inom hemtjänsten i Sala, tack

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna målade upp hur illa det skulle gå för medborgare på landsbygden när Apoteket avreglerades men idag kan vi bara i Sala se hur väl det gick, idag har vi tre istället för ett apotek i vår lilla stad, och i en riksbarometer nyligen var Apoteket den populäraste aktören i samhället för närvarande. Inte illa med valfrihet, eller hur? Innan valet hade vi i Alliansen under en tid noggrant förberett och utrett för att kunna införa en lokal valfrihetsreform i år enligt Lagen om Valfrihet, LOV:en. Vi vill att de äldre medborgarna ska få välja vem som ska städa deras rum och vem som vårdar dem intimt. Men där vi idag vi från unga 18-år har rätten att rösta och välja läkare, anser inte vänstermajoriteten i Sala att man i mogen ålder har förståndet att välja sin vårdare. Salas Bästa, som hade LOV:en som vallöfte röstade för halvmesyren där endast städningen handlas upp. Oenigheten verkar total i Framtid Sala när dessutom Vänsterpartiet valde att rösta emot majoritetens eget förslag. Ja, det finns praktiska problem, men det är upp till oss politiker att peka ut färdriktningen och inte gömma sig bakom förvaltningen. Politik är att vilja, eller hur det nu var. Jag kommer fortsätta försvara min tro på att vi politiker inte vet bättre än medborgarna, och en positiv människosyn. Mer makt till folket.

torsdag 12 maj 2011

Kostsam kostenhet


Stundtals hård debatt i kommunstyrelsen idag kring kostenhetens verksamhet. Interndebiteringsmodellen skapar motsättningar mellan förvaltningscheferna, skolnämnden upplever att den fått 10 miljoner i påslag orättvist med det nya avtalet. Problemet ligger nog i att det hela bara genomförts till hälften eftersom Tekniska förvaltningen inte är utsatt för konkurrens. Det gör de det kan, men det måste vara svårt att pressa kostnaderna när man inte har pressen från andra. Men mest behöver cheferna tala med varandra i en reell dialog. Jag försökte förmedla detta (med stöd av Monica Fahrman(mp)) men stötte på patrull från PO Rapp, Göran i Tekniska nämnden och Lotta(V). Det är synd, för systemet är tänkt att effektivisera, förbättra och förbereda för små, privata kostenheter. Det viktiga nu är att nämndernas chefer sätter sig ner och kommer överrens.

Demokratiutveckling i Sala

Sitter på kommunstyrelsemöte i Sala och lyssnar på en föredragning av kommunchefen om arbetet inför att förändra Salas politiska organisation som kan komma att beslutas under hösten och träda i kraft 2012. Man kan följa processen på Salas hemsida.

Det finns inga enkla lösningar - om Stavros och Ola

Senaste tiden har två personer fallit från sina positioner och roller som förebilder och frälsare för barn och ungdomar inom sin nisch. Först var det Ola Lindholm, programledare för Wild Kids och redaktör för Kamratposten, som åkte fast för narkotikainnehav. Och nu är det avslöjat hur Stavros Lukas, mannen som skulle frälsa matematik-Sverige och kändis från Klass 9A-serien, sannolikt hjälpt sina elever till högre betyg genom - fusk på nationella proven.
Hans metod är en extrem form av ett otyg som förekommer bland en del lärare i Sverige, och det är en extrem fokusering på att förbereda sig till de nationella proven. Det Stavros har gjort är att ta det ett setg längre och helt enkelt ge dem provfrågorna i förväg. Det intressanta är att det i Västerås stad finns en framgångsrik matematiklärare, prisad även han, som jag vet observerades hämta ut nationella prov i förväg. Det finns inga superlösningar, det är som vanligt en grå vardag där hårt slit och olika nyanser av framgång och misslyckanden som gäller.

tisdag 10 maj 2011

Nu kryper vänstertomtarna fram från under sina universitetsstenar

Igår skrev jag, Johan Hedin, mfl om hur fel det kan bli när statsradion rotar fram tomtar med politisk agenda från universitetsvärlden, särskilt när de inte ens kan sitt eget ämne.
Nu upptäcker jag att VLT lokalt också har hittat MdH:s egen skogstomte som ska fram och beklaga sig i media över att folk, när de skaffat sig pengar, väljer att köpa hus i eftertraktade områden. Terence Fell har gjort den fantastiska upptäckten att det finns områden i Västerås som är oattraktiva, och att färre folk vill bo där, alltså är de bara de med lägsta inkomsterna som bor där. Men, han har en lösning;
Det enda som kan ändra en sådan utveckling är om det finns ett politiskt mod och en allmän folklig vilja till förändring

Folkviljan har redan sagt sitt och röstat med fötterna. De stora prisökningarna i city är ett tecken snarare på att det finns mer boende än vad som finns tillgängligt. Och vad menar han egentligen ska ske? Ska folk tvingas bo i oattraktiva områden, eller, ska folk som inte har tjänat ihop pengar för att det de gör inte värderas i samhället ges förtur till attraktiva områden? Nu när du säger det, det där låter som något vänstern skulle få för sig.
Nej ett rimligt alternativ vore att istället göra rimliga satsningar på tex Bäckby, att behålla lokalkontor på ett rationellt sätt, och att lyssna in kommunmedborgarna där och göra dem delaktiga. Hyresrätterna dominerar i området, och det är väl vedertaget att boende man inte själv äger vårdar man mindre.

Christer Sjögren utlöste släktfejd


VLT rapporterar hur en dopfest urartade till en släktfejd där den utlösande "sista droppen" var att ena släktgrenen upprepat spelat "Tack och farväl" för en tänkt brudgum från den andra grenen, och därmed implicerat att han inte var välkommen. Ajaj, Christer, det tänkte du inte på när du skrev den...?

måndag 9 maj 2011

Lena Ek visar vikten av liberala röster i EU

Lite sent kanske, men vår EU-parlamentariker Lena Ek talar i torsdags rakt och tydligt om varför Sveriges och Centerpartiets röst behövs i ett Europa där vissa länder verkar gå mot ett haveri med avsikt på frihetliga rätigheter. Ungern tomtar vidare med ordförandeposten i ena handen mot fler vidriga förslag. Fu tusan, det låter precis som Kina. Jag hoppas detta sätts P för.

Fräls oss från föreningsstödets avarter

I går avslöjade TV4:as Kalla Fakta att det florerar homofobi i Frälsningsarmen. Poängen de gjorde var inte själva avslöjandet, det verkade inte vara så stor "nerv" i det egentligen, utan att staten stöder organisationen med pengar. Enligt lagen ska stöd bara gå till föreningar som lever upp till samhällets grundläggande värderingar, vilka de nu kan vara. Kyrkominister Stefan Attefall svarar att
"– Alla religiösa samfund har säkerligen åsikter och livsstilskrav som du och jag kanske inte håller med om. Men att recensera samfunds teologiska åsikter,
ja, då kan vi inte ha något stöd alls över huvudtaget."

Det stämmer, men just därför ska vi inte stödja religiösa organisationer som inte lever upp till detta. Jag hyser kluvna känslor till att över huvud taget stödja religiösa föreningar. En sak jag med säkerhet anser är att konfessionella skolor INTE ska få förekomma i Sverige, det är ett otyg.
Men många sociala insatser i samhället görs av religiösa organisationer. En lösning vore att sluta ge stöd, men istället göra sponsring av organisationer avdragsgill för vissa verksamheter som har välgörande ändamål.

Varför samlas Sveriges alla fattiga på landsbygden? Pinsamt låg nivå av geograf.Ja, eller, med tvärtom, som kulturgeografen Bo Malmberg formulerar det på Sveriges Radios naiva reportage; varför vill Sveriges rikaste bo i Bromma?


"En hypotes är att är man rik är det tråkigt att det finns fattiga människor i
närheten. Då mår man sämre av att se de här fattiga, så man vill gärna bo bland
andra rika. Eller också tycker man att rika människor är trevliga och ett sätt
att visa att man är rik är att flytta till ett ställe där det finns många andra
rika människor."
Fantastiskt naivt och högst tveksamt att han får stå som ensam expert. Det låter som en 10-åring resonerat kring rikedom i en av de klassiska Levengoodböckerna av typen "Gamla tnater lägger inte ägg". Johan Hedin skriver bra om varför det inte är fel på de rika, och det kanske helt enkelt är så att det är attraktivt att bo i Bromma och att det då blir säljarens marknad, och att rika inte är naturligt onda (han skriver inte så, men man undrar av citatet...).

Som Centerpartist borde jag kanske inte säga det här, men en vettigare fråga än SR ställer borde snarare vara, varför är det inte mer attraktivt att bo på landet? Svaret är helt naturligt att stad i sin definition är en ansamling av mänsklig civilisation, alltså blir det fler som slåss om mindre yta, alltså blir det högre priser. Hur svårt kan det vara? Och det pinsamma är att en geograf inte fattar detta, jag har själv läst Geografi sedan ett drygt år tillbaka och den här teorin är en av de mest grundläggande.

fredag 6 maj 2011

Sir Ken Robbins om nya utbildningsparadigm - ett måste att seFick höra talas om detta klipp, en föreläsning av Sir Ken Robinson, som på 12 minuter gör en fantastiskt intressant genomgång av de paradigm som styr skolan idag och hur det borde vara, allt förstärkt av härliga animationer. Missa inte!

Varför företag ska få ta ut vinster i skolan - svaret ligger i genusperspektivet

Vinster eller inte?
Detta har jag grunnat på länge och farit fram och tillbaka. Grundläget är att företag förstås ska få ta ut vinst. Oundvikligen glider denna fråga ihop med frågan om vem huvudmannen ska vara, dvs stat, kommun eller privat. Jag har vacklat för att känslan varit att skolan kanske är en del av statens myndighetsutövning (som polisen tex) som vi som helhet inte kan låta privata intressen styra över, eller för den delen 290 olika kommuner med olika förutsättningar. Då har det varit en styrka att läsa Dagens Samhälle chefredaktör Mats Edman. Jag förvånas fortfarande över hur marknadspositiv han är, det känns som om man skulle ta en ekonomisk redaktör från en borgerlig tidning med tydlig politisk agenda och låta han chefa över en tidning som ska representera Sveriges kommuner och landsting, som styrs av ungefär hälften rödgröna. Kul! Hur som helst, han har med tydlig argumentation, nu senast i torsdagens ledarkolumn, visat att det är när "kvinnliga" sektorer som vård och omsorg ska konkurrensutsättas, handlas upp och privatiseras som diskussionen uppstår. Sedan långt tillbaka plockar byggbranchen, transport, osv ut stora vinster från det offentliga, men detta är "manliga" branscher. Åter igen visar sig vänsterkollektivet driva en kvinnonedtryckande agenda, jämför med ROT/RUT-debatten. Så min slutsats är att privata skolföretag som sköter sig självklart ska få ta ut vinst. Mer om stat eller kommun i senare inlägg.

onsdag 4 maj 2011

Salas Näringslivsranking 2011 - och en känga angående skolan

Nu har 2011 års ranking för Sala kommit i Svenskt Näringslivs årliga undersökning. Sala faller tillbaka 26 placeringar till en pinsam 257:e av 290 kommuner. Läser man detaljerna så har vi i flera rankingar noteringar kring landets fem sämsta kommuner. Intressant att notera att den sämsta noteringen är för kategorin "media", men rent allmänt så är alla rankingar som har att göra med kommunens egna förhållningssätt i botten. En kort kommentar angående mitt eget erfarenhetsområde, "skola", och det är att väldigt ofta när vi från skolan skickar ut elever att intervjua företag så får de kalla handen. Företagen har inte tid, är inte intresserade, eller någon annan halvdan ursäkt. Här behöver svenskt näringsliv och skolan sätta sig ner och samtala kring hur mötet mellan nutida och framtida entrepenörer ska se ut.

måndag 2 maj 2011

Sossarna snålade mest på järnvägenFör er som tvekade över det här med vem som satsat mest på järnvägarna; tidningen Riksdag & Departement har granskat förra decenniets satsningar och visat att under (S) styre 2000-2006 fick Banverket i snitt 3,7% under vad de begärde, medan det fick i snitt 0,6% över vad de begärt under Alliansen 2006-2010. Tydligare än så går det inte att säga.

Giniindex - Sverige har världens minsta lönespridning


Jag påminns idag om det så kallade Giniindexet, som beskriver hur spridda ett lands löner är enligt en sk Lorentzkurva. Det intressanta är att Sverige i detta index hamnar i ena extrempunkten, vi har minst spridning i världen. I andra änden ligger Namibia. Kul när matematik och politik kan samsas om att vara intressanta tillsammans.

Lokaltrafik lokalt, länstrafik på länsnivå.


Appropå att jag i helgen skrev om Kristina Östman (C) och kollektivtrafiken i Tillberga, så ser jag i ett inlägg från Johan Örjes(C) att i Uppland har man i respons på den nya kollektivtrafiklagstiftningen beslutat att låta landstinget sköta trafiken i hela länet. Även i västmanland pågår diskussioner kring detta. Jag anser att länstrafiken, dvs stomtrafiken mellan stora knytpunkter ska skötas av länstrafiken, plus förhandlingar med SJ och liknande bolag. Däremot kan inte ett länstrafikbolag på allvar sköta en kommuns behov, särskilt inte utanför residensstaden. Sala betalar med all sannolikhet för mer än det får av VL, plus att vi lokalt troligtvis kan arbeta mer dynamiskt och skräddarsy våra behov mer, och handla upp mer lokalt. Landstinget finns bara till som en nivå när kommunerna behöver sammarbeta. När vi inte behöver det, då fyller det ingen funktion.

Korseld om Mauds framtid


Se Korseld med Federley, Annie och Ohly om Mauds framtid. Skönt höra Ohlys balanserade analys... ;-P

Usama bin-Laden död - avtrycken i vår vardag

Jag läser att Usama bin-Laden ska ha dödats vid en aktion i Pakistan. Al-Quaida's roll i världspolitiken under 2000-talets första decenium i världpolitiken var stor och var en av de företeelser som formade världspolitiken, oavsett deras reella fara för vanliga medborgare. När vi flyger, när vi använder internet, när vi tar emot nya medborgare - överallt kan vi se effekterna av terroristoron och, i vissa fall, en del parters överreaktion på det. Jag är en av dem som tror att de demokratiska revolutioner som pågår i arabvärlden just nu är början på slutet för terroriströrelserna som vi känner dem idag. Med det erkännande som arabiska demokratier kommer att få i resten av världen, blir känslan av mindervärde och rotlöshet mindre bland de som annars tar till självmordsdåd. Terrorism har alltid varit den nedtrycktes eller marginaliserades sista utväg, inte det föredragna förstavalet. Usamas död kommer symboliskt nog när hans rörelses extrema metoder överskuggas av breda folkuppror. För mig är 2011 ett lika historiskt år som 1989.
AB,Expressen, SvD, DN, SVT