lördag 29 oktober 2011

Med statistik blir Sverige jämställt

Som jämställdhetsivrare och matematiklärare stör jag mig något enormt när matematik, specifikt statistik, missbrukas för att föra debatten, i DN i detta fall. Att utgå från endast tre mätpunkter (1990, 2000, 2010) för att extrapolera in i framtiden är rent förkastligt. Se Ekonomistas också. Däremot kan man konstatera inom mätintervallet att det blivit bättre. Låg nivå på vad man släpper in, men så brukar ärligt talat journalister vara kassa på matematik. Jag har flera klassiker som jag använder i min matematikundervisning...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar