tisdag 25 oktober 2011

Värnskatt, humankapital och Tsarryssland


Det kan bland tyckas som om värnskatten är en perferifråga, en symbolfråga som det inte är värt att ta strid med (S) om, eftersom en debatt om avskaffandet av den skulle bekräfta den bild av högern som Alliansen med M försöker tvätta bort. Dessutom visar det sig att många av facken faktiskt vill ha bort värnskatten, dessutom.
Dessutom: forskning visar gång på gång, nu senast vi Ekonomistas blogg, att om vi skrämmer bort högutbildade från Sverige, eller minskar incitamenten till folk att sats många år av sitt unga liv på spetsutbildning, genom att höga skattenivåer, så förlorar vi humankapital som får långt större effekter än vad värnskatten är värd.
Ny forskning visar alltså att fortfarande ett halvt århundrade eller mer efter judeförföljerna så synns effekterna på de berörda universiteten som förlorade spetskompetenser, samtidigt som den fysiska kapitalförstörelsen får betydligt kortare effekt.
Det är ur det ljuset lovande att se den senaste Alliansbudgeten där expertskatten ska sänkas. När dessutom Annie nu går ut och gång på gång pushar för ett förbättrat innovationsklimat, känns det riktigt lovande. Värnskatten kan mycket väl komma att försvinna den också. Jag kommer själv aldrig att beröras av den som gymnasielärare, men effekterna av skattens borttagande kommer alla till väl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar