onsdag 26 oktober 2011

Kostar det så smakar det, eller hur var det nu i Sala?


P4 Västmanland berättar (igen) om det ur ekonomisk synpunkt tråkiga att den nya kostorganisationen nu definitivt kan fastställas vara betydligt dyrare än det var tänkt.
Den var menad att vara ett nollsummespel där kostnader skulle tydliggöras för att i ett senare
skede öppna för upphandling av maten från små aktörer med lokal anknytning i Sala, vilka i sin tur har betydligt större frihet att välja lokalproducerat etc än en kommun(hittills) har haft. Dessutom skulle det sätta kostens kvalite i fokus, och förbättra för personalen. Det är fullt möjligt att det är det som skett, att kvaliten har ökat och därmed priserna.
En tråkigare möjlighet, som är lika realistisk, är att de berörda enheterna inte tidigare räknat in alla de kostnader som verkligen hör hemma under kostenheten. Klart är att det är skolenheten som står med Svarte Petter, med 5,5 miljoner back just nu pga kosten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar