onsdag 28 december 2011

Folkvalda i domstolarna - amatörer eller folkförankring?


Beatrice Ask har som en reaktion på SVT:s intervjuer med svensk domarkår, som vill ta bort nämndemannasystemet, öppnat för att det kan komma att bli så. Kort fattat innebär systemet idag att partiernas folkvalda i kommunfullmäktige nominerar kandidater ur respektive parti till tingsrätten.
1. Kollar man detaljerna i SVT:s intervjuer med domarna, så visar det sig att endast en dryg fjärdedel (27,6%) vill ta bort systemet med nämndemän helt. Sedan kan man fråga sig om det är proffessionen själva som ska avgöra detta. Ska lärare få avgöra om skolan ska ha kuratorer eller inte? Ska läkare få avgöra om sjukhuset ska satsa på ett närsjukhus i Sala? Knappast. De ska självklart ha en tung röst, men det är bara en hänsyn bland flera. Och är det ingen som slagits av att om denna förändring går igenom så blir det fler domare = fler av dem själva.
2. Poängen med systemet, att ge allmänhet insikt i dömandet och att säkra att domsluten är förankrade i folkets rättssyn, är rimligtvis värt att bevara.
3. Kritikerna och kritiken är dock legio.
a) Nämndemännen är amatörer. Skulle vi vilja ha med amatörer som är med vid operation eller tyckare med i klassrummet?
b) Urvalet sker idag av de folkvalda själva vilket innebär att urvalet kan bli snett. Det finns tex en överrepresentation av äldre.
c) De lagstiftande ska inte samtidigt sitta och besluta om domarna. Kanske är politiker tom inte rätt eller nog stor urvalsgrupp.
d) Se även detta på YouTube

Jag är kluven, men kan notera ett antal saker.
A) Ett nytt system med yrkesproffs skulle kosta betydligt mer än idag. I den verkliga världen, med en redan pressad förvaltning, är detta ett starkt skäl mot förändringen. Rent krasst.
B) Det är ganska osannolikt att lagstiftande politiker i regeringen har speciellt mycket att göra med "vanliga" politiker som blir nämndemän, plus att jag tror att de som sitter som nämndeman tar uppdraget på (större) allvar än sin roll som fritidspolitiker, och därmed saknar partibakgrunden större roll eftersom urvalet sker i proportion mot valresultatet = i proportion mot folkviljan. Då är överrepresentationen av äldre ett potentiellt problem.
C) Jurister är "tekniker" som ska döma som lagen är skriven, oavsett hur bristfälligt den är formulerad. Mitt intryck är att lagtexter, precis som mycket annat i dagens stressade värld, ibland beslutas om utan att ha konsekvensanalyserats ordentligt. Då kan nämndemännens förankring i "det allmänna rättsmedvetandet" utgöra en jordning som balanserar detta, en slags säkerhetsventil. Nämndemännen är amatörer på juridik men proffs på att vara allmänhet. De flesta som argumenterar mot nämndemän verkar främst störa sig på nämndemännens representationsstatus, något som jag ser som en (positiv) poäng snarare.

Min tanke är väl en typisk svensk kompromiss: behåll systemet med folkrepresentanter i domstolarna, men se över urvalsprocesserna så att det blir mer representativt för befolkningen som helhet. Däremot är jag faktiskt tveksam till att utesluta vissa personer för att de har tokiga åsikter. SD sitter i riksdagen, så uppenbarligen har tillräckligt många svenskar en rätt att representeras i domstolarna också med dessa knepiga ideer, och SD har inte patent på knäppgökar absolut inte. Sedan är det upp till de andra att balansera dessa personer. Det är det som är demokrati.


Ali Esbati och de 40 rövarhistorierna


Karl Malmqvist må tillhöra extremCentern (fniss) men hans resonemang är alltid skarpa. Skönt se honom våga plocka sönder de som försöker surfa på Utöyavågen för att landa sunkiga vänsterresonemang och lägga lock på en öppen diskussion. Den vägen är ett sluttande plan som är typiskt för maktfullkomliga partier och stater.

Unionens superhjältereklam: ja, mera!Jag vet att det är skitlöjligt av mig, men fackförbundet Unionens reklam får mig att vilja byta från LR till deras fackförbund. Mer av sånt tack! Det är faktiskt viktigt med yta också, inte bara duktigt kämpa på. Sagt på ganska mycket allvar.

tisdag 27 december 2011

Akutgaranti: om folks behov av snabb behandling


Jag läser Anders W Johnson reda ut vad Alliansen lovat och inte lovat med avsikt på akutgarantin och håller med i allt, men allra mest i det att akuten riskerar att missbrukas än mer med en garanti på att alla ska få hjälp inom fyra timmar.
Ja, jag har själv suttit på akuten i mångt fler timmar och svurit över svensk sjukvård, men jag hör samtidigt folk åka till akuten med tex sina barn för saker som absolut inte platsar under beteckningen "akut". Vi ringer alltid sjukvårdsupplysningen med våra barn och om de säger åt oss (som de alltid gjort i princip) att först åka till vår vanliga vårdcentral först, så gör vi det. Att gå till akuten direkt är att tränga sig i kön, och sånt kan vår ansträngda gemensamma vård vara utan. Jag tror de flesta som "felaktigt" åker till akuten tänkt bort att ringa sjukvårdsupplysningen först. Nu låter jag kanske hård, men tänk på att det kan vara ni som annars tränger er före den äldre herren med en dold hjärnpropp nästa gång.

Veckans kpop: Co-ed School / 5dolls

Om ni inte fattat det redan så älskar man att kombinera sångare i olika konstellationer i koreas popvärld. Co-Ed School (namnet syftar på att gruppen består av både killar och tjejer - ovanligt i korea) är ett sådant exempel där tjejerna i gruppen även uppträder under namnet 5dolls. I detta fallet är den stora gruppen den bättre tycker jag, men det är lite tidigt att säga eftersom Co-Ed bildades bara ifjol

måndag 26 december 2011

Insändare: Skola är de(c)entralisering och kvalitetskontroll

Nu när jag avgått som oppositionsledare från skolnämnden tar jag chansen att slänga iväg en samlad reflektion över vad jag anser är en naturlig Centerpartistisk skolpolitik för hela landet. Jag spinner mycket på det jag redan skrivit i bloggen under det senaste året, det mesta sammanfattat under fliken Skola ovan. Jag tycker vi egentligen borde ha det ganska enkelt att profilera oss med vår skolpolitik på riksplanet. Lokalt gör vi vad vi kan, men med en centralt sammanhållen och profilerad hållning skulle vi också få mer betalt för det.

Skola är de(c)entralisering och kvalitetskontroll
Det är egentligen ganska enkelt hur Centerpartiets skolpolitik ska se ut. Mitt parti står för decentralisering med en liten men stark stat. Det är det parti som tror mest på människors inneboende kraft, en kraft som samhällets solidaritetssystem har som uppgift att väcka, frigöra och kanalisera oavsett social eller geografisk hemmahörighet. Vi tror varken att det offentliga eller det privata är lösningen för sig, utan det är människors egna val och engagemang som är det centrala oavsett vilket grupp man tillhör.
Som lärare kan jag ofta svikta i tron på att kommunerna klarar av att sköta om det värdefullaste vi har, våra barn och deras personliga utveckling, men det som sviker är staten som inte ger nog med stöd och kontroll till de som ska förverkliga landets utbildningspolitik.
Som engagerad i skolan sedan lång tid tillbaka har jag sett hur man centralt format skolan utan att vakta landsbygdens unika behov och möjligheter. De nya skollagarna är ett tydligt exempel. Små byskolor ska nu ha två chefer (för förskola och skola) och de ska hitta behöriga lärare på skolor där man har svårt nog att få dem alls. När gymnasiereformen sjösattes drar man bort medel därför att man ska kunna fylla fler fulla klasser. Hur ska detta ske i tex Sala när man som regel aldrig haft fulla klasser? Det interkommunala stödet är en historia för sig som fungerar som en strypsnara för varje elev som lämnar småkommunerna för storstaden.
Se till att varje elev kan få sin röst hörd genom besök av skolinspektionen var tredje år. Kvalitetsgranska varje förändring från staten ur ett småskale- och landsbygdsperspektiv. Forma ett starta-eget-bidrag till föräldrar och ideella alternativ som vill starta egna skolor. Öppna skolans dörrar till lokalsamhället och skapa mening för eleverna genom det som finns och görs i deras egen närhet. En skola är inte bara en kateder och ett klassrum, den är början på ett livsprojekt. Lyft mer barnens styrkor än att rädas deras svagheter.
Mikael Jonsson(C), fd oppositionsledare i skolnämnden i Sala

UNT: Valfriheten var poängen

Det är nu två veckor sedan UNT skrev denna ledare, men jag ville bara referera den eftersom de skriver det som jag poängterar om och om igen - utan valfrihet är avregleringen av samhällets trygghetssystem i det närmaste poänglöst. Då förlorar vi det som trots allt är bra med offentliga, kontinuitet och relativt öppna verksamheter, utan att få den konkurrens och utveckling som en flora av utförare i tävling om våra resurser ger. Gå till vilken sektor som helst där konkurrens råder och ni ser att man kan välja att få mycket av lägre kvalitet eller lite av högre, och så ska det kunna vara med vård, skola och omsorg också. Vill jag ha ett toppnotchboende med lite personal eller en spetspersonal i billigare lokaler? Är det en utförare som mjölkar systemet på pengar så kvaliteten sjunker? Då får de inga kunder.
Och för de som inte vet hur man väljer eller bor där få val finns? Där får det offentliga gå in och föra deras talan. Eller varför inte en privat utförare som för en slags grupptalan?

onsdag 21 december 2011

Etiopien: Stater gör inte som väst säger, de gör som vi gör

Man kan oja sig över att Etiopien nu dömer de svenska journalisternas för terroristbrott, men det är vi själva i väst, lett av USA, som skapat det klimat i världen där det är accepterat (öppet eller under ytan) att fängsla utan rättegång, att övervaka utan rimlig misstanke, att övervaka varje medborgare, osv, osv.
Det är precis som när man som förälder/vuxen säger åt ett barn att bete sig på ett visst sätt och sedan inte föregår med gott exempel. Förr eller senare fattar de vad det är som egentligen gäller.
Det är därmed svårt att komma till ett land där regeringen uppfattar sig vara under attack och be dem följa de ideal vi inte själva följer. Oavsett hur fel de har i denna situation. What goes around, comes around.

Veckans Kpop: Seo In Young som julbonus ^-^

Eftersom det är jul denna vecka kommer här Seo In Young som en julbonus ;-)

ACTA och demokrati: inget är givet i en globaliserad värld

Man kan kanske tycka att vi i Sverige har det bra med avsikt på demokrati och frihet, men då glömmer man att som medlemmar i EU och som en integrerad del av en globaliserad värld kan vi i allt mindre grad åtnjuta komma att åtnjuta demokratiska rättigheter och frihet om vi faller till föga i de internationella förhandlingarna. Tre aktuella exempel:

1. Eskil Erlandsson(C) var igår med om att i ministerrådet, på ett möte som skulle handla om jordbruks- och fiskerifrågor(!), att i smyg klubba igenom ACTA. Avtalet är ett beställningsjobb från USA från musik- och filmbranschen och har i varje steg skötts i doldhet och utan insyn. Att nu få höra piratpartister (go HaX) och moderater kritisera detta medan vår minister sitter med på det, känns riktigt förvirrande.
2. UD stoppar svenska ambassadörer från att framträda i Sveriges Television. Tilltror man dem inte förmågan att uttrycka sig försiktigt? Den enda tolkningen är att man tar hänsyn till diktaturer som Nordkorea eller Kina (NK:s enda bundsförvant och en stor handelspartner för Sverige).
3. Svenska journalister fälls till långa fängelsestraff i Etiopien för att varit dumma nog försöka skildra stridigheterna innifrån. Svensk press på plats höll antastas också.

Insändare: En käftsmäll är inte att gå vidare

 
I dagens Sala Allehanda ber nio (!) företrädare för Salas Bästa mig att "stryka över och gå vidare". Detta gör de genom att först ge mig en fet smäll på käften. Att säga att jag inte vill lyssna in folk eller deras ideer, eller att jag vill ha "rätt sorts" företrädare är bara rent skitsnack. Jag har lagt ett flertal motioner om att lyfta fram folks förslag, som Framtid Sala dessutom bifallit, och försöker hela tiden hitta nya sätta att förbättra närdemokratin. Vill de framföra den kritiken får de gå till någon annan, men inte till mig. Varför kunde de inte ha hållt sig sakliga och sedan skrivit det positiva som de skrev i andra halvan av artikeln? Suck.


En käftsmäll är inte att gå vidare

När någon ber en ”stryka över och gå vidare” som Salas Bästas nio företrädare gjorde i SA 21/12, kan det vara bra att inte göra det med ett slag under bältet. Det är ett retoriskt fint grepp att skriva ut era titlar, så jag kan väl göra det också. Jag är en trebarnsfar som 98% av min tid inte är politiker utan arbetar som gymnasielärare i Västerås.

Jag tänker inte heller förlänga diskussionen om huruvida någon ”fastighetsförvaltare” sitter på dubbla stolar, utan tänker istället berömma Salas Bästa för att man gradvis tagit till sig kritiken från oppositionen och börjat byta ut de som kan hamna i tveksamma situationer. Om den förnyelsen fortsätter så kommer skuggan som faller över partiet försvinna.

Nej, huvudpoängen med min insändare är att man har mage att anklaga mig för ”oförmågan att lyssna in folkets åsikter och idéer”. Detta har varit min profilfråga ända sedan jag tillträdde till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen efter nyår, och flera av de motioner som jag lagt och fått bifallna var förslag som jag fångat upp från vanligt folk i Ransta. Ska ni kritisera mig personligen i tidningen kan ni väl åtminstone göra det renhårigt.

Att påstå att jag vill att ”rätt sorts människor” ska bli politiker är åter igen ett tecken på att man inte förstått kärnan i kritiken från oppositionen, att man från Salas Bästa och Framtid Sala inte verkar vilja följa de beslutsvägar som är givna och menade att ge en öppen process för besluten.

Jag tänker faktiskt väldigt ofta på att ungefär var tionde person jag går förbi röstade på Salas Bästa, och det gör mig ödmjuk inför det som är fantastiskt med politiken. Oavsett om det gäller ett politiskt inkorrekt parti på riksplanet eller ett lokalt drag-i-galoscherna-parti, så tillåter Sveriges demokrati detta. Det enda som krävs är att dess företrädare sedan följer några grundläggande skrivna och oskrivna lagar.
Mikael Jonsson(C), trebarnsfar och gymnasielärare

måndag 19 december 2011

Den nya politiska organisationen i Sala, beslut i KF

Som jag skrev om i oktober, så är en ny politisk orgaisation på gång i Sala. I dagens KF togs beslutet om den, där det nu ska gå in i fasen med att utreda arvoden och förvaltningsorganisation. I april återkommer man med förslag, så snabbt ska det gå. Allliansen har fått mycket hörsammat, så det "enda" vi opponerar oss om egentligen är hastigheten. Vi vill sjösätta detta först efter ett val, dvs januari 2015. Men nu blir det 1 juli 2012.

Skattehöjning i Sala

Ikväll beslutade vi i kommunfullmäktige om skattehöjning, med 12 öre per hundring, men det är bara fråga om en så kallad skatteväxling. Det innebär att vår totala skatt förblir oförändrad. Det är kommunen som "byter" skatt med landstinget, som tar över kollektivtrafiken (-4 öre) och vi tar över hemsjukvården (+16 öre). På samma sätt justerar landstinget sina skatter.

Veckans Kpop: Seungri


Jag har massor med prov att rätta, men här kommer Seungri, medlem i gruppen Big Bang, med tre dansanta låtar.

söndag 18 december 2011

SIFO: Risken med en storstadsregering M - Mp förtydligas

SIFO:s decembermätning bekräftar det som jag skrev om när halvårets stora resultat kom från SCB - att mitten- och storstadspartierna Mp och M fortsätter växa och S kräftgång är oförändrad. Kring dessa tre partier skvalpar V, C, KD, FP och SD i intervallet 4 - 7% i sina räddningsringar (med undantag av Jimmie som antagligen fortfarande kan rida på "vi kom in i riksdagen-vågen" och Annie som har sina 100 dagar av frihet fortfarande). Kanske kan man tycka att jag som Centerpartist borde tala tyst om det som sker, men jag kan inte som landsbygdsbo undvika att påpeka att vi kan ha två tydliga storstadspartier vid sätet efter 2014.

torsdag 15 december 2011

Sossarna ser inte till Mälardalsregionens bästa.

Socialdemokraternas agerande i regionfrågan för den tilltänkta Mälardalsregionen visar på att man hellre prioriterar politisk majoritet än regionens eget bästa. Att man i de rödgröna leden i Västmanland, Sörmland och Örebro län hellre vill gå framåt, på ett kuppartat sätt, med en trelänsregion än att ta med Uppsala län,
tyder på en korkat kortsiktig syn på vad politiken är till för. Självklart ska Svealands viktigaste sjukhus och universitet vara med i vår region om det är möjligt. Både för näringsliv, sjukvård och relationen till navet Stockholm är det mer naturligt. Med en fyralänsregion kommer vår förmåga att förhandla med huvudstaden få en helt annan naturlig utformning. För Sala vore det dessutom tiofalt värre om vi skars av
från Uppsala. Då kan vi hellre byta region. Tabellen nedan visar i klarspråk hur sossarna tänkt. Jag har tagit den nuvarande mandatfördelningen i en tänkt trelänsregion och jämfört med en fyralänsvariant:


Med fyra län går man från en potentiell majoritet till i princip dött lopp. Där har ni det enda argumentet
jag kan finna för en trelänsregion som Denise(S) mfl kan ha sett framför ögonen. Pinsamt.

tisdag 13 december 2011

Skolskjutsarna måste ha barnperspektiv

Idag har P4 Västmanland uppmärksammat att skolskjutsarna kommer påverkas av den nya kollektivtrafikorganisationen, och oron därav bland personal och föräldrar. Det började med ett ofärdigt förslag tidigare i år som fick folk att gå i taket (6.åringar som skulle åka "vanlig" buss tex).
På senaste kommunstyrelsen lyfte jag, Christer Eirksson, med flera att vi oroar oss för att man inte har ett barnperspektiv på den del av omorganisationen som berör skolbarn, särskilt då de i åldern 6-9 år. Förvaltningen gav så bra svar man kunde ur sitt tjänstemannaperspektiv men på båda mina frågor hamnade fokuset på det vuxna perspektivet, och på de tekniska aspekterna.
P4 intervjuade mig också där jag betonade att denna förändring inte får bli en förbättring för vuxna (pendlare) på barnens bekostnad, men jag var tydlig med att förändringen som helhet (av kollektivtrafiken) var bra, vilket troligtvis gjorde mitt inlägg mindre intressant. PO Rapp nämner också barnens säkerhet ska utredas i sin intervju.
Det jag försökt förklara för P4 och på KS är att kollektivtrafik är ett slags oskrivet konktrakt mellan befolkningen, särskilt på landsbygden, som man som husköpare och familjebildare räknar med ska finnas. Att förändra dessa villkor är ett stort steg och bör ske med respekt för ortsbefolkningens villkor och vardag. Barnen och deras föräldrar som bor långt från stan ska inte komma i kläm här. Det är trots allt menat som en förbättring, inte tvärtom. Lyhördhet tack.

måndag 12 december 2011

Svenskar vill mysa med Annie och ta en öl med Ohly

Läste om YouGov:s senaste väljarundersökning i Metro och bestämde mig är att gräva ner mig i detaljerna. Läs själva pressmeddelandet här och rapporten här.

Analys i åtta steg:

1. Vem skulle man rösta på?


Alla förändringarna verkar vara inom den statistiska felmarginalen, inte mycket att säga här alltså, mer än att SD som vanligt ligger högre i YouGovs undersökningar än många andra, vilket troligtvis har att göra med andra undersökningsmetod
er. Det ger troligtvis en mer rättvisande bild demokratiskt sett, däremot är det osäkert på hur det sedan blir när det gäller att komma iväg och rösta.

2. Utfall för kön, ålder och stad/land:

M och Mp är storstadspartier, alla andra är större utanför storstäderna. För C noterar jag intressant nog att vi är svagast bland 65+. En medelålders man på landsbygd eller småort är fortfarande vår starkaste kort. De som kommer närmast demografiskt är SD (lite fler yngre) och V (kvinnor istället för män).

3. Om alla fick rösta två gånger, hur skulle det gå?

Här har jag tagit YouGov:s siffror och lagt till en egen sammanställning. Om vi väger ihop förstavalet och andravalet, dvs om alla fick rösta två gånger, så skulle Fp vinna på det och S och M förlora. Eftersom de är de två stora partierna får man ta det med en nypa salt, utan istället konstatera att Fp har en stor mängd potentiella/rörliga väljare, vilket är en vedertagen sanning. Centerpartiet har också en potential för fler, men kommer samtidigt tre från slutet som andrahandsval, så här måste vi vidga öppenheten.

4. Vilket parti gör bäst ifrån sig nu?

Åter igen är det M och Mp som leder racet. 6,2% hardcore-sossar tycker S gör bäst ifrån sig just nu...

5. Vilket parti syns mest nu?

Alla publicitet är bra publicitet, eller? Kanske inte...

6. Nu kommer vi till de verkligt centrala frågorna, nämligen: vem vill du helst ha som städhjälp eller fredagsmysa med? Och GLÄDJANDE för oss i C ser det riktigt bra ut för Annie i denna ABSOLUT VIKTIGASTE del av undersökningen ;-P


Hmm, vilka var nu den största väljargruppen...medelålders män på landsbygden...och när de funderar på vem de skulle vilja städa hemma och sedan fredagsmysa med väljer de alltså inte Håkan, inte Fredrik, inte Lars, utan Annie! (sic) ;-)

7. Och för att glädja Lars Ohly så flåsar han tom Fredrik i nacken när det gäller en statistik - vem vi skulle vilja ta en öl med. Tänka sig, vi förknippar Vänsterpartistiska ledare med sprit...


Det Svenska Kontrollbehovet: Papperskvitton


Läser om hur kontrollbehovet av restaurangbranchen leder till slöseri med naturresurser, 60 000 träd per år, eftersom handlarna måste spara alla småkvitton. Jag kan tycka att vi på 2000-talet i detta fall borde kunna hitta digitala lösningar, eller hur? Och ni känner väl till att det krävs tillstånd för att börja dansa på en krog, eller hur? Och så frågar man sig varför vi är så behärskade i Sverige... ;-)

Veckans Kpop: U-kiss


Dags för lite coola dudar - U-Kiss.

söndag 11 december 2011

Forskare och politik

Jag har under 2010-2011 via Lärarlyftet fått chansen att läsa upp en behörighet att undervisa i Geografi via A,B och C-kurserna på Uppsala universitet. Det var en fantastisk möjlighet och det var också min första verkliga kontakt med studier i ett samhällsvetenskapligt ämne (även om geografi till hälften är naturvetenskapligt). Som aktiv ett par år som Centerpartist kunde jag inte låta bli att notera (mild formulering) att det ibland fanns perspektiv (...) som jag upplevde som politiska/politiserade. Jag vet att det delvis berodde på min ovana att skilja på vardagsbetydelse och vetenskaplig innebörd (marxism tex kan vara något helt OK och odramatiskt. Om jag förstod rätt), men jag fick också en känsla att det ibland fanns diskurser där åsikter och kunskap samspelade. Jag menar givetvis inte här att det pågick partisk vetenskapsarbete, utan mer att man under diskussioner ibland hade svårt att inse att ens egna ooch andras slutsatser från den hade politisk relevans och tolkningsutrymme. Därmed kunde extern nytta av forskningen få minskad betydelse. Typ.
Det var intressant och tankeväckande och fick mig att se på den akademiska världen med nya ögon. Jag hade nog (som naturvetare dessutom) idealiserat den akademiska världen, och sett den som skild från vardagens subjektivare avvägningar, men forskare är förstås också människor. Att forska är dessutom att fördjupa sig i något man är intresserad av, så det är egentligen rätt självklart att ens åsikter kan ta avstamp i en forskning. Nyckelfrågan är förstås hur de två samspelar. Jag menar givetvis inte här att det pågick partisk vetenskapsarbete, utan mer att man under diskussioner ibland hade svårt att inse att ens egna ooch andras slutsatser från den hade politisk relevans och tolkningsutrymme. Därmed kunde extern nytta av forskningen få minskad betydelse. Typ.
Det var hur som helst en högst relevant fråga nu när jag själv ska fördjupa mig i forskarskolan i Geografi som startar efter nyår i Uppsala. Visserligen är mitt preliminära område generellt sett naturvetenskapligt, men det känns som en hyggligare väg att först ha varit politiker för att sedan forska än tvärtom. Eller så finns risken att anklagas för att ens fritidsintresse påverkar ens arbete, så rumpan är väl bak hur man än vänder sig.
OK. En lång inledning, men här är poängen. Jag fick häromdagen ta del av forskning som är c:a två år gammal nu där man undersökt de politiska sympatierna hos en stor mängd svarande inom den akademiska världen samhällsvetenskapliga discipliner. Det gav högst intressanta resultat som jag missade hade tagits upp i SvD redan.
Först på blogginlägget kan vi konstatera att blockmässigt är fördelningen ungefär som vid valet 2010,
men det är när vi rotar i detaljerna som det blir intreesant:

Det mest iögonfallande är den stora andelen Folkpartister, i vissa discipliner  uppåt 30%. Visserligen kan detta ha rent krassa orsaker i att FP parkerat sig i fem år på utbildningsdepartementen, men kanppast till den grad som sympatierna visar.
Sedan kan man observera att sociologer till 23,6% är vänsterpartister. Inom genusforskningen skulle en tredjedel rösta på ett alternativ utanför riksdagen, Feministiskt initiativ. I det fallet är det intressant att notera att 18% av dem inte ser något politiskt alternativ värt att rösta på.
Sist måste jag notera att, precis som andra gjort före mig inom Centerpartiet, att det är väldigt få akademiker med sympatier inom den akademiska världen. Det är ingen nyhet, och har helt naturliga orsaker. Här kan man se att C och FP har grundläggande skillnader i sin sammansättning appropå ett eventuellt sammangående. Jag ser inte det som en nödvändighet att andelen ska öka, Centerns styrka har alltid varit i förmågan att kunna hantera det konkreta och få det att fungera, inte teoretiska resonemang. En liberalism som är rotad i empiri och vardagspussel är att föredra framför människofrånvända hypoteser. Däremot kan jag fundera över vad som kommer ske om Centern skulle lyckas med sin storstadsrekrytering. En del av den går ut på att locka högerväljare som vill ha mer högeridealistisk politik, detta kommer kräva/locka mer teoretiker.

Källa:
Berggren, Niclas, Jordahl, Henrik och Stern, Charlotta (2009). "The Political Opinions of Swedish Social Scientists." Finnish Economic Papers, 22(2): 75-88.

Jonas Sjöstedt i vinnarhålet - Juholts östfront just went to hell.

Det som S-strateger rimligtvis befarat och orat sig för är nu riktigt nära. I och med att Vänsterpartiets valberedning nominerat "sympatiske" Jonas Sjöstedt från högerflygeln till ny partiledare kommer socialdemokraterna nu troligtvis behöva bedriva ett tvåfrontskrig om väljarna. Med kommunistiske Ohly ur vägen och en betydligt mer aptitlig Sjöstedt (vi talar yta) så kommer V kunna köra det enkla spåret med vänsteridealism eftersom man inte har rollen (som S fortfarande tänker sig ha) att vara statsbärande och nyanserat. Kvar blir en smal otacksam plätt med de vänsterväljare som ser sig som arbetare och vill ha en nyanserad vänsterpolitik, men som samtidigt är Juholtvaccinerade och inte tycker arbetarpartiet Moderaterna är helt OK med en betydligt mer tillförlitlig Reinfeldt. Tufft läge.
DN, SvD (att jetplansflygande Dimarca skulle bli ledare tror jag knappast)

Zombie Lucia

Eftersom Sancta Lucia gick i bakgrunden när jag lekte Zombie med barnen kring köksön (ni vet, leken när man jagar dem och låtsas man ska äta upp deras hjärnor) så upptäckte jag att man inte behövde ändra så mycket i texten för att få en stämningsfullare version:

Zombie Lucia

Natten går tunga fjät
runt gård och stuva.
Kring jord, som sol'n förlät,
skuggorna ruva.
Då i vårt mörka hus
stiga med hjärnan ut
Zombie Lucia, Zombie Lucia.
Då i vårt mörka hus
stiga med hjärnan ut
Zombie Lucia, Zombie Lucia.

fredag 9 december 2011

Cpop: visst finns det kinesisk pop också


OK, jag kan inte hålla mig helt borta från Sydkoreas stora granne i väst. Måste bara berätta om en cpop-sångare: Gloria Tang från Shanghai, som använder namnet G.E.M.

Durban: 2 på en skala av 1-10, så oväntat "bra"...

Med betydligt lägre ställda förväntningar än på Köpenhamn har nu klimattoppmötet i Durban i alla fall verkat leda fram till att stor(utsläppar)makterna USA, Kina och Indien har lovat att skriva under NÅGOT avtal om FYRA år som ska börja gälla 2020. Ja, det låter som ett lillfinger, men jag trodde faktiskt inte ens det skulle uppnås av Sveriges kämpande miljöminister Lena Ek och de andra få länderna som har en ekonomi som tillåter miljövarningarna nå igenom töknet av ekonomisk kris som tumlar om världen just nu.

torsdag 8 december 2011

Är riskkapitalister ett nytt fenomen, eller? Svensk systemförtryck snarare

Som rubrikerna sett ut det senaste året kring riskkapitalister och skola/vård/omsorg så skulle man kunna tro att det nya ordet på Satan, riskkapitalister, är ett nytt påfund som Alliansen skapat enkom för att *våldta* den offentliga sektorn.
Sanningen är förstås den att bolag och investerare beredda att ta lite extra risk för att satsa pengar på företag som innebär mer risk, riskkapitalister, funnits sedan pengar uppfanns. En av de grundläggande sanningarna i marknadsekonomin, ja i naturen, är att om man tar en större risk så innebär det oftast en potential för större utdelning. Ska jag vara otroligt generös mot snacket kring riskkapitalister, så är det istället det faktum att de är utnyttjar lagen, på ett olagligt sätt, som är det man vill åt. Att riskkapitalister, precis som alla andra, däremot utnyttjar kryphål och möjligheter som är lagliga, det är ingen nyhet. Det har de och alla andra hålt på med innan också.
Jag tror istället att detta är ett nytt exempel på hur vi i jämställda Sverige fortfarande har en dubelmoral kring "manliga" och kvinnliga" sektorer. Manliga sektorer (privata och offentliga), där får man tjäna pengar och konkurrera, men kvinnor och deras arbetsplatser ska det offentliga kontrollera. Det krävs inte speciellt mycket fantasi för att påstå att vi fortfarande har kvar, i kollektiv form, det där behovet av att styra våra kvinnors vardag. De ska ha lägre lön, endast en arbetsgivare att välja på, och det ska baske mig inte komma in några "fräsare" i haremet. Eller vad vet jag.

onsdag 7 december 2011

SCB november: S dyker, C har vänt och Mittenblocket (M-Mp) växer

Om man bara ska notera en opinionsmätning per halvår så är det SCB:s stora halvårsmätning som omfattar klart flest tillfrågade. Klaraste mönstren är att S tappar, M och MP ökar.
Först förändringarna sedan valet 2010:
Detta illustrerades av SCB som:
Jag har gjort en version där jag lagt upp dem på en klassisk höger-vänster-skala:

Högeralternativet har 48,4% och vänsteralternativet 44,6%. Mittenalternativet M + Mp har 45,1% och eftersom det är dessa två partier som har växt de senaste åren så är det (som jag redan skrivit) dags att ta detta på allvar. Om de får 50% tilsammans nästa val så är de antagligen det logiska valet. Även om tendensen för C är försiktigt positiv, så har vi sedan valet (SCBs siffror) haft en nettoförlust till Mp och M. Det är lägre skatter och miljöfrågor som lockar majoriteten av den breda medelklassen, frågor som M och Mp uppenbarligen "äger" just nu. Jag är rädd för att den "enda" säkra profilen C har fortfarande är landsbygdsförsvaret, så det gäller att inte tappa den oavsett förnyelse. Jag vet att vi även växer i extremt borgerliga kommuner där det finns en potential att plocka etablerade borgerliga väljare som vill ha mer "smak" på politiken än M ger idag, men frågan är vad utfallet blir? Att bli ett borgerligt parti - men inte M - och ett miljöparti - men inte MP - är en farlig väg som Annie har att bära oss fram på.
Om vi nu tittar på förändringen sedan i Maj, med partiledarbytet under perioden och S förfall får vi:

Uppenbart är socialdemokraternas fall. Intressant är att C har vänt och plockar nu (tillbaka) röster från M och FP, och har ingen nettoförlust till MP. Får se vart det leder.

tisdag 6 december 2011

Insändare: Valfrihetsreformer gynnar kvinnolöner


Efter ett år med fördjupad (om än fortfarande grund) inblick i kommunalpolitikens mekanik skriver jag följande insändare till Sala Allehanda med avsikt på kvinnolöner och avregleringar/valfrihetsreformer inom skola och omsorg.

Valfrihetsreformer gynnar kvinnolöner

Det har nog inte kunnat undgå någon att kvinnor generellt sett får sämre betalt för samma arbetsinsats som om en man utfört det. I den kommunala ekonomin kan man se att de vårdande förvaltningarna domineras av kvinnor medan de som sköter teknik, skötsel och kontroll har en större andel män. När det är dags för lönerevision kan de senare välja att ”bära sina kostnader” genom att ta ut höjda avgifter av brukarna medan kvinnonämnderna bara har att välja mellan att antingen sänka kvaliteten eller att begära mer pengar av kommunen.
Att detta ger helt olika spelregler för kvinnor och män i det offentliga blir tydligt då en ”hård” förvaltning tar över ansvaret för verksamheter från de mjuka förvaltningarna. Helt rätt upptäcker man då att underhållet och kvaliteten pressats till en nivå som egentligen inte är tillfredsställande. Man höjer underhållet och skickar tillbaka räkningen till den pressade nämnden (eftersom man själva får ”bära sina kostnader” på detta sätt) som då följaktligen får spara på annat eller tigga mer.
I en situation där flera nämnder konkurrerar om utökade ramar från en kommunstyrelse som kämpar med att få ekonomin att gå ihop, kommer alltid de olika villkoren för förvaltningarna göra att de som har fler sätt att hantera löneökningar kommer få högre avlönad personal.
Detta resulterar i att även om kvinnornas fack centralt avtalar om tillfredsställande löneökningar, kommer det slå tillbaka i ökad arbetsbelastning om nämnden internt ska bära sina lönepåslag. Det är bra med effektivisering till en viss grad, men denna press måste fördelas jämnt inom kommunen. Vi kan inte fortsätta förlita oss på kvinnors högre tolerans för sämre löneutveckling.
Min åsikt är att eftersom vi fortsatt i Sverige inte vill ta ut höga avgifter skola och vård, måste vi hitta andra sätt att stärka kvinnornas situation och det är där som valfrihetsreformerna kommer in. Det är en lång väg kvar innan de fungerar fullt ut, men när de gör det kommer även kvinnor få en större makt över var och hur de arbetar.

Mikael Jonsson(C), kommunalfullmäktige Sala

måndag 5 december 2011

Etniska svenskar och andra subkulturer


Jag läser och håller med Sakine Madon i allt hon skriver angående hur vi väjer för konflikter mellan våra ungdomar med avsikt på deras kulturella bakgrund, och därmed ger sidospår som SD mer röster och makt.
Jag själv reagerade på P1 igår när man i ett nyhetsprogram (studio 1?) talade om filmen Play och benämnde våra ungdomar "svenskar" och "invandrare". I diskussioner om detta säger jag alltid "svensketniska" och "kurdisk/arabisk/kroatisk/etc bakgrund". Detta är INTE för att vara politiskt korrekt, utan för att jag blir tokig på att man implicerar att en med tex kurdisk bakgrund inte är svensk (kolla passet för f-n) eller att en kulturell svensk automatiskt är normen för hur vi ska betrakta den individen. Självklart finns det olika kulturella sfärer, men de här ungdomarna gör som de gör för att de är individer, och de är alla svenskar om de har ett svenskt medlemskap.
Och om de inte ens har det än, så har de ändå alla rätten att ses som individer, både i positiv och negativ gärning. Gäng av alla sorter är ett otyg och ett av tecknen på att ungdomarna är otrygga. Politisk korrekthet som hindrar oss från att våga ta steget och lösa problemen stör mig evinnerligt.

Veckans Kpop: SNSD / Girl's Generation


Eftersom jag med förra veckans BoA strävat lite från huvudfåran av Kpop, åtminstone om man med det menar a) en stor grupp med b) fagra asiatiska möer som c) dansar styrt i grupp och sjunger d) lättsmält pop så ska jag nu välja något riktigt smörigt.
Gruppen Girl's Generation, eller den koreanska förkortningen SNSD, stämmer in på alla kraven ovan. Musiken är kanske inte alltid den mest unika (milt sagt) men de levererar vad förpackningen lovar.
  1. SNSD - Gee
  2. SNSD - Run Devil Run
  3. SNSD - Visual Dreams (min favorit)
  4. SNSD - Seoul (tillsammans med Super Junior)
  5. SNSD - Mr Taxi


söndag 4 december 2011

Salas skolmat är bra - nu kan den bli ännu bättre

Som en del av en långsiktig strategi att förbättra Salas skolmat har Centerpartiet och Alliansen sett till att ordna nya tillagningskök på så många skolenheter som möjligt fram tills vi förlorade makten i fjol. Ska man vara snäll mot Framtid Sala så har den avbrutna utbyggnaden av köken säkert berott på större och mer påträngande problem, så det var med en positiv förvåning majoriteten på kommunstyrelsen i torsdags biföll Carola när hon för oppositionen yrkade att man skulle ta nästa steg och se om tillagningen ute i bygderna kan upphandlas.
Tänk er lokalt upphandlad och producerad mat, utan de hinder vid upphandling som åligger en kommun. Då skulle man också på små enheter återfå den dynamik som inte ryms i den nya kostorganisationen. Håller tummarna för att det kommer igång.

När sköterskan själv får välja - inte kommunal regi

När Arboga kommun väljer att inte längre upphandla äldreboendet Trädgården går det tillbaka i kommunal regi. Jag har tjatat en del om privata alternativ och att valmöjligheter trots allt i längden kan ge kvinnor bättre villkor. Att personalen nu inte vill tillbaka till kommunen är väl ett nog så gott kvitto tycker jag. De föredrar Attendo Care. När jag besökte det privata demensboendet Bryggeriet i Sala fick jag bara goda intryck. Verksamhetschefen Gunnar Forsgren berättade också att man hade fått strama upp en hel del när Attendo tog över för att nå upp till de högre kvalitetskraven. Mer sånt tack, i Västmanland är det efter Arbogas avslut bara Sala och Västerås som har äldreboenden där äldre kan välja utförare. Nu kan det dock vara tvingande lag på gång. Får se hur det fungerar, det vore bättre om fler insåg fördelarna med privata alternativ och ännu mer LOV. Utan den senare är det poänglöst med den tidigare.

lördag 3 december 2011

Sverige, Syrien och Ericsson

När EU enligt uppgifter skulle besluta om strängare sanktioner mot Syrien var Sverige enligt uppgifter det enda landet som höll emot. Om detta stämmer så är det förstås helt förkastligt. Vi stöder inte regimer genom att skydda svenska företag som handlar med dessa. Och då handlar det inte om att Arla säljer yoghurt till Mohammed i Damaskus utan system för övervakning av de förtryckta. Bildts version, som kan visa sig vettig, är att man då också stänger ner oppositionens möjligheter att kommunicera med varandra. ANmärkningsvärt är också (S) tystnad i frågan.

Föreläsning i Ransta - alla mjölkossor i Västmanland snart borta?

I förrgår hade Christer Gustafsson(C) från Västerfärnebo ordnat så att Stefan Hellstrand (som gått i skola i Västerfärnebo men numera bor i Kil i Värmland) kom till Ransta Nästa Bygdegård och föreläste utifrån sina erfarenheter av hållbar utveckling. Vi var 25 personer som kom till den öppna föreläsningen.
Detta var ingen allmänt hållen information, utan Stefan tog avstamp i sin erfarenhet från mjölknäringen och sitt arbete i sitt konsultföretag Nolby Ekostrategi för att ge ett antal skarpa observationer kring nuläget i Sverige i den diskurs som är hållbar utveckling. Han var inte rädd för att skarpt kritisera en del av det som tas för givet idag och menar att det han kallar för "ingenjörer" har en allt för snäv syn på hur tex djurnäringen belastar miljön. Tekniska endimensionella synsätt dominerar istället för ett systemtänk där man sätter in föroreningar i de system de påverkar och påverkas av. Han menade samtidigt inte att vi "flumma på" och bara generalisera utan poängen är att resonemangen kring hållbar utveckling (som står på tre pelare: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet) måste hänga samman från enskilda händelser och belastningar på miljön upp till lands- och världsomfattande modeller. Detta är förstås mycket jobbigare än att bara köpa en CO2-säkrad burgare på Max och må bra, men för att få en rättvisande bild av tex stadens eller jordbrukets roll måste helheter betraktas.
Stefan skummade igenom en stor mängd ideer, grafer (Västmanland kommer om utvecklingen fortsätter vara utan mjölkkor inom ett drygt decennium) och information på 1 timme, så det är svårt att återge detta på ett blogginlägg så jag ska fokusera på hans huvudspår.
1. Modellerna för att hantera hållbar utveckling, både de vetenskapliga och de ekonomiska, måste öka i komplexitet. Att tex säga att nötköttsproduktion är belastande för miljön utan att betrakta näringens betydelse för de lokala sociala, ekonomiska och ekologiska systemen är meningslöst. Systemtänkande.
2. Ett system för att handla med hållbar utveckling likt det för utsläppsrätter, fastän där marknaden och inte politiken styr. Säljare som kan erbjuda "kolsänkor" och företag som frivilligt köper detta för att kunna bedriva en miljöneutral verksamhet. Ett certifieringssystem för detta.

Efter sedvanligt fika (Kumla, Ransta och Ranstaby Centerkvinnor) på ett C-arrangemang så hade vi en öppen diskussion om hur ideerna skulle kunna tolkas och tillämpas. Flera goda åsikter och ideer kom fram.
"Sätt en glaskupa över en 'hållbar stad' " och se hur länge den klarar sig!"
"Många inom Centern borde vara experter på komplexa system eftersom de drivit jordbruk. De är därför  ofta bättre på att driva en kommun än en del experter."
"Om det fanns en politisk vilja skulle redan Sverige kunnat prissätta hållbar produktion högre (oavsett EU)"

Jag anser personligen att för alla intresserade av hållbar utveckling i allmänhet eller miljöintresserade Centerpartister i synnerhet, så är Stefan en given föreläsare.

torsdag 1 december 2011

Max hamburgare till Sala?

Debatten kring Silvervallen har mycket handlat om den uteblivna etableringen av Andersen Consulting på +200 miljoner kronor som stoppades av Framtid Sala. Det är väl vatten under broarna vid det här laget(spilld mjölk?) och när vi idag biföll ett ramavtal för Silvervallen, där Bovieran köper en del av marken,  var det odramatiskt. Jag frågade om den mark som hamburgarkedjan Max köpt vid stora rondellen, och kommunalrådet meddelade att han nyligen talat med kedjans områdeschef. Max först ska etablera ett antal andra verksamheter, men efter april ska de ta nya tag. Jag hoppas det, stan skulle få lite mer glans av ett Max.