Motioner, media, press

Motioner till Centerpartiets riksstämma i Åre 2011:
 1. Motion 11:8 angående stöd till ideella föreningar vid etablering av friskolor.
 2. Motion 12:5 angående upphandling av drift av statliga egendomar och verksamheter

Motioner till Sala kommunfullmäktige:
 1. PoLätten - sammanställ politiska beslut på lätt svenska. Antagen KF 26/3-12.
 2. Blomstermotionen - Sprid blomsterprakten till hela kommunen - släpp in föreningslivet. Antagen KF 27/9.
 3. Kunskapsprofiler- Skapa skolformsövergripande kunskapsprofiler i Sala kommun. Antagen KF 30/10.
 4. Pekplattemotionen - ersätt pappershanteringen för politikerna med pekplattor
 5. Isbanemotionen - anlägg en isbana på Stora Torget i Sala. KF-bilaga (sid 1). Antagen KF 27/9.
 6. Flaggningsmotionen - låt föreningslivet sköta flaggandet. KF-bilaga (sid 2). Avslagen KF 30/10.
 7. Forummotionen - Inför diskussionsforum på Sala kommuns hemsida. KF-bilaga (sid 4). Besvarad KF 30/10.
 8. Felkommunikationsmotionen - Utöka felrapporteringsmöjligheterna.
 9. Motionen om lokala utförare - samodna resurser på landsbygden i upphandlade tjänster.
 10. Motion om KF-chatt på allmänhetens frågestund.
 11. Webstrategimotionen - en flexibel och genomtänkt strategi för medier. KF-bilaga (Sid 2).
Insändare:
Tyvärr lägger inte Sala Allehanda upp alla insändare på webben men här de som publicerats:
 1. Rädda Västerfärnebos högstadium
 2. Om Salas Bästa - utmanarna som försvann
 3. Om vargen och kulturlandskapet
  • Monica Fahrman(mp) svarade på detta i tidningen, finns ej på nätet.
 4. Om varför Salas Bästa faktiskt har en skyldighet att ta debatten i Sala.
 5. Kritik mot mp:s Plastkassemotion.
  • Erik Åberg och Monica Fahrmans svar. Kallar mig konservativ bl.a. ;-)
 6. Om att Salas Bästa inte vill ha privata Montessoridagis. Publicerad i pappersform 4 april -2011
 7. Hela C-KF-gruppen skriver om rovdjursdebatten och en balanserad diskussion.
 8. Insändare om Eric Fylking och majoritetens hanterande av kulturhusbygget. Missa inte tillhörande radioinslag.
 9. LOV:en borde införas fullt ut i Sala, inte bara för städningen.
 10. Jag uppmanar folk att flagga på nationaldagen av genomtänkta skäl så kan aldrig SD & co ta ifrån oss den.
 11. PO Rapp's kritik mot nämnd och förvaltning är missriktad. Endast i pappersupplagan. 
 12. Skolan måste släppa rinken och våga satsa på begåvning. I papperversion 24 juni.
 13. Att kritisera oppositionen för smutskastning av Salas Bästa är tecken på dubbelmoral från majoriteten.
 14. Om att människor utan fast anställning också måste kunna planera en normal vardag.
 15. Se till att det finns mötesplatser i kommunen då måltidssubventionerna för pensionärer försvinner. Jag och Andreas Österberg(M) i SA den 15/8.
 16. Om Sala kommun ska medfinansiera aktiviteter som Salafestivalen, bör entrepriserna sättas på en nivå som inte utesluter för många. Andreas Österberg(M) och jag i SA den 19/8.
 17. Varför vill vänstern inte ge kvinnors arbete lika värde som mäns? SA den 29/8.
  • Tina Abed(V) replikerade med att tala ideer kring entreprenörskap men undvek LOV, och RUT tycker hon är för rika. Endast i papperversion SA 2/9.
   • Min replik, publicerad i papperstidningen, SA 12/9.
 18. Jag och fd ordförande Peter Molin(M) pekar på att Alliansens och nuvarande majoritetens samsyn givit en kontinuitet i skolnämnden som bör fortsätta. Införd i SA 19/9.
 19. Anders Westin och jag instämmer i att cykelvägen Ransta-Sala nu omgående bör byggas. I SA den 21/9.
 20. Kritik av (S) prioriteringar av kulturhus framför andra behov. I SA 14/10 (papperversionen).
 21. De gröna näringarna är framtiden för Sala, och kan överbrygga flera synbara motsättningar. SA den 26/10 (pappersversionen).
 22. Bygg ett högstadium med kulturprofil istället för kulturhus. I SA den 4/11.
 23. Solidaritet kopplat till stad och landsbygds olika och varierande behov. SA 23/11.
 24. Salas Bästa avsikter är goda men det hjälper inte när ledarna för partiet både ska besluta om medel och sedan ta emot dem. Det är en rävsax man sitter i.
  • Svar från Salas Bästa den 21/12 där nio företrädare säger en del vettigt men samtidigt beskyller mig (felaktigt) för saker som går helt emot vad jag står för. I samma blogginlägg finner ni:
 25. Jag skriver om hur nära en naturlig Centerpolitik för skolan finns. I VLT 31/12 och SA 2/1-2012.
 26. Nej till ett geografiskt klassamhälle. VLT 23/1. Västmanlands nyheter 12/1-2012. SA 20/1-2012
 27. När kollektivtrafiken i Sala förbättras måste skolskjutsarna fungera. I SA pappersversion i januari -12.
 28. Upphandla tågtrafiken bättre!. I SA den 1/5-2013.
En artikel som förtjänar speciellt omnämnande (tycker jag) är den i Västmanlands nyheter(29/7), VLT (29/7), Bärgslagsbladet (2/8), Sala Allehanda (8/8) och Fagerstaposten:
 1. Insändare till stöd för Annie Johansson.
Och här är insändare som (ännu) inte publicerats:
 1. Push:ar för motionen om kunskapsprofiler.
Media :
 1. Intervju med mig i P4 Västmanland angående Pekplattemotionen.
 2. Om pekplattemotionen i Sala Allehanda. Ja, de skriver läsplattor. Nej, vi skriver inte så i motionen.
 3. P4 Västmanland om blogg i undervisningen. Visserligen jobbrelaterat, men i linje med min politik. Se även här för artikel i VLT.
 4. Intervju i P4 Västmanland om Felkommunikationsmotionen (se ovan).
 5. Omtag med ny skolorganisation inför nya skollagen fick skjutas på framtiden. Intervju med mig i egenskap av oppositionsledare för skolnämnden. Synd, men nödvändigt.
Pressmeddelanden: