Vägen hit

Jag blev politiskt aktiv sent i mitt liv, 2006, även om jag oftast röstat på Centerpartiet, men jag har även givit min röst till fp och v en gång i tiden. Har man det i bakhuvudet förstår man en del av hur jag tänker. Från fp har jag det analytiska och frihetliga perspektivet, från V ett brinnande engagemang för jämställdhetsfrågor och de utsatta, men min tyngdpunkt ligger på Centerpartiets varma liberalism och tilltro till människors förmåga. Samtidigt tror jag på en stark stat, men den ska bara utöva den styrkan där den verkligen behövs och tillför något som folket inte kan få ta ansvar för själv. Exempelvis: För skolan innebär det stor frihet för skolorna, men med en stark skolinspektion.
Jag fick in en fot i politiken efter valet 2006 genom en ersättarpost i kultur- och fritidsnämnden, (C) i Sala visade stort förtroende på ett oprövat kort. Efter två år uppstod en vakans i Skolnämnden, och som gymnasielärare var det väl naturligt för mig att hoppa dit. Mitt och Mailas samarbete gick mycket bra och när hon behövde trappa ner "bytte" vi plats så att hon blev ersättare och jag ordinarie, dessutom vice ordförande. Detta skedde förra våren. Alliansen i förlorade valet i Sala. Vi var visserligen lika stora som de rödgröna, men med uppstickarna Salas Bästa så blev det styrelsebyte.
För många Alliansare var detta ett tufft läge att förlora inflytande, särskilt när kommen gått bra trots de svåra åren i världsekonomin. För mig själv innebar dock valet att jag fick trappa upp mitt engaemang ytterligare. Jag kom in i kommunfullmäktige som 8:e och sista namn för (C), jag har också innehaft poster som ersättare i kommunstyrelsen, ordinarie i Skolnämnden, där jag också haft ansvaret som oppositionsledare.
Min drivkraft är att driva liberala och demokratifrämjande frågor. Jag har gjort mitt bästa för att stimulera den lokala debatten med flera inlägg i Sala Allehanda och motioner i KF. Min förhoppning är att locka folk att känna sig hörda och lite mer delaktiga i de beslut som tas.