tisdag 31 januari 2012

Gymnasievalet: reklam eller utbildning?

Friskolereformen i sin grund som jag ser det, att skapa konkurrens inom vissa bestämda ramar för att ge eleverna högre kvalite och fler val, är bra, men vad ska man tänka när konkurrensen nu gör att c:a 8 miljarder per år läggs på reklam? Det innebär lite grovt uppskattat att det i snitt läggs 60-80 000 kr/niondeklassare och år eller c:a 25 000 kr/elev totalt i gymnasiet. Det är absurda summor. Frågan är hur detta ska regleras på ett sätt som inte blir konstruerat eller stelbent? Och om det ska regleras alls. Alternativet är ideologiskt enklare: att se till att kvaltitetskontrollerna via skolverket verkligen görs ordentligt och ofta.

måndag 30 januari 2012

Nutids-historia: Sala sade nej till Trelänsregionen

Rubriken är en ironisk kommentar till att Landstingsmajoriteten i Västmanland redan tagit beslutet att ge upp försöket att forcera igenom en region utan Uppland, vilket gör att den totala enigheten i Sala MOT en sådan region var historia när beslutet togs nyss. Men ändå ett tecken på att Sala vill ha med Uppland, och värt att läsa igenom om man undrar över Salas behov vid en regionbildning.

Nu får Sala en markanvisningspolicy

Efter diskussionerna ifjol kring olika företags rätt eller inte rätt till mark i Sala, och oklarheterna om hur länge man ska få förvalta marken innan kommunen sas kan ta tillbaka den, har gjort det helt naturligt att vi nu beslutade om en markanvisningspolicy. Vad den gör är att i princip befästa självklarheter, även om formuleringar kring att policyn handlar om att "tillfredsställa marknadens behov" kanske skulle ha balanserats med något om andra begränsningar.

Politik utan ideologi är som jobbskatteavdrag utan resultat

Nu kan man läsa att de jobbskatteavdrag som varit Alliansens verkliga "key selling point" för många, särskilt för moderaterna, inte går att säkert utvärdera med avsikt på de 120 000 nyskapade jobb som tidigare rapporter talat om. Slutsatsen kan då bli, särskilt om man är för ett samhälle som förvaltar och spenderar medborgarnas pengar så mycket det bara går, att jobbskatteavdragets 70 miljarder (hittills) varit ett stort epic fail.
Det är just därför jobbskatteavdrag, restaurangmoms, vårdnadsbidrag, osv måste säljas på samma sätt som socialdemokrater tidigare sålt barnbidrag, bostadsbidrag, och alla andra utlägg som motiverats av ideologiska skäl när skatten höjts. Tar man bort de ideologiska fundamenten och argumenten från borgerlighetens frihetsreformer -möjligheten att själv i ökad grad hantera sina egna pengar- blir det svårt att argumentera för dem.
Risken är också, som jag skrev i torsdags, att den borgerliga politiken tappar fokus på att vara till för sina medborgare och istället blir en motvillig förvaltare där Excel och årsrapporten är kung.
Utan borgerlighetens balanserande Yang blir vänsterns spenderings-Ying dominant som det var det förra decenniets andra halva, särskilt i den offentliga debatten om än inte i realpolitiken på slutet. Därför måste vi veta varför vi gör det vi gör, och av rätt skäl.

Veckans Kpop: 9 Muses

Jag har tvekat lite med att ta med gruppen 9 Muses eftersom deras debutsingel, No Playboy, trots texten är lite väl avklädd, men News och Figaro är så sköna popsnören så de måste med.

lördag 28 januari 2012

Juholteffekt kan hjälpa Stefan Löfven

Efter att Stefan Löfven tagit över efter Håkan Juholt har jag sett hur mediadrevet nu hoppat på uppgiften att kartlägga och hitta vinklingar på den nya och "snövita" (enligt socialdemokraterna) s-ledaren.
Det må så vara hur det är med det, men jag tror att jag med många nu delar en känsla att man delvis efter år med  rävjakt på Håkan är lätt immuniserade mot sensationsjournalistik innan vi ens hunnit känna den nye ledaren för det svårt sargade 23-procentspartiet. Vi kan kanske tala om en för socialdemokraterna - och debatten - hälsosam Juholteffekt för en gångs skull. För trots allt finns det politik att tala om också inom politiken, eller?

torsdag 26 januari 2012

Insändare: Staten är inte en bank, den är till för medborgarna

Efter att ha läst om att ledande moderater vill införa även ett amorteringskrav kunde jag inte låta bli att skriva en insändare. Självklart ska statens finanser vara sunda, men nu börjar man gå över gränsen där man inte kan skildra få statens finanser och statens funktion, och på köpet riskerar Alliansen att motarbeta den fria marknad som är vår grundsyn(eller?). Låt bankerna gå i konken om de inte sköter sig, och låt dem erbjuda riskfyllda lån (till högre ränta eller så) till "farligare låntagare", så får vi en lånemarknad för alla som samtidigt blir självreglerande. Som det är nu förbjuder staten mig och banken om att komma överrens om hur jag ska göra vid mitt första husbyte, utan antar att alla husköpare har tid och kapital att spara i ett antal år innan man köper sitt boende.
Studielånen är en annan femma. Jag är livrädd för att vi snart har ett system där bara överklassakademiker och välsituerade har råd med utbildning, eller de som har en förmåga att fixa jobb samtidigt som de skaffar sig en utbildning.
De utan fast anställning är ytterligare en femma, här måste något göras så att de får rimliga möjligheter att skaffa bostadslån.
Staten finns faktiskt till för att stödja folket, inte för att döma det. Inom rimliga ekonomiska ramar måste vi gemensamt hjälpa de som kommer från mer utsatta förhållanden annars får vi ett 2/3-samhälle på allvar snart. 

Staten är inte en bank, den är till för medborgarna
Om man följer debatten kring Sverige idag skulle man kunna tro att de allra flesta är en del av en välmående medelklass, med familjer där (två) föräldrar har en fast anställning och en ekonomisk trygghet som ger villa, volvo och vovve. Det är en naiv berättelse som vi vet inte stämmer; visstidsanställningarna, studenterna och pensionärerna blir allt fler och de förändringar som pågår kring statens syn på lån till medborgarna i livets olika skeden är mycket oroande.
För tio år sedan försämrades villkoren från CSN och avbetalningskraven hårdnade. Förra året stramade regeringen åt lånevillkoren med det så kallade bolånetaket. Nu föreslår det tunga borgarrådet i Stockholm, Sten Nordin(M), att vi ska införa amorteringskrav. Kombinerat med att visstidsanställda, trots många års kontinuerliga inkomster, ofta nekas lån, hotar en bild av ett Sverige där den välbeställdes kapitaltillgång är norm och där den verkliga medelsvensson lämnas utanför.
Banker måste få bedöma vilka de vill låna till men också ta konsekvenserna och gå i konkurs (med skyddade sparpengar). Finansministern Anders Borg(M) blandar ihop sin och statens roll med bankernas när man styr i detalj vad bankerna ska göra. Problemet är att man i sitt skydd av statens investeringar i misskötta banker samtidigt tar på sig samma ”skeptiska” och distanserade roll mot de medborgare som behöver stöd i ett solidariskt samhälle.
När Annie Lööf föreslår en sparandelinje är det just det andra perspektivet som råder. Staten tar ansvar för sin del, att se och stödja sina medborgare, medan näringslivet får ansvara för och ta konsekvenserna av sitt agerande. I ett gemensamt Sverige måste vi ha ett rimligt studiestödssystem, en differentierad lånemarknad och en stat som stödjer de som har det svårast att få lån till nödvändigheterna. Man ska inte behöva ha kontakter, arv eller en gammaldags fast livstidsanställning för att kunna gå sin utbildning eller skaffa sitt första boende, ett sådant samhälle vill vi inte ha tillbaka.

Mikael Jonsson(C), Sala kommunfullmäktige

tisdag 24 januari 2012

C lol - Nu ska vi lyssna än mer i Sala!

Nästa vecka drar jag och Gustaf Eriksson igång, med hjälp av flera ur Sala Centerkrets igång det som är mitt viktigaste projekt hittills som folkvald. Med start i Möklinta på tisdag nästa vecka kommer Centerpartiet resa runt i Sala, på land och i stad, och lyssna in folks behov och berätta/lära ut vad sociala medier är och hur man kan använda dem för att påverka.
Tankarna är många, men i grunden handlar det om "back to basics", att finnas där för folk, att fånga upp deras behov och frågor, och att ge något tillbaka i gammal hederlig folkbildningsanda. Sen om det kommer 3 eller 30 personer på mötena är inte det viktigaste, det viktigaste är att vända eller åtminstone balansera den trend av att de viktiga diskussionerna startas, förs och ger avtryck i de stora städerna. Med en förståelse för de sociala medierna som finns idag kan även landsbygdsborna göra sig hörda och föra samtal som inte hindras av att de som delar landsbygdens utmaningar skiljs åt av större avstånd än stadsbor gör. Läs mer under fliken C lol.
Annons i Sala Allehanda på fredag:

Pressmeddelanden 2011

Pressmeddelande (2011-06-29):
Centerpartiet i Sala: Samordna och handla upp kommunens tjänster på landsbygden
De tjänster och åtaganden som kommunerna har idag på landsbygdsorterna är utspridda på flera förvaltningar och bolag, vilket innebär en potential för samordning och kvalitetsförbättring om utförandet istället samordnas geografiskt. Centerpartiet i Sala föreslår i en motion att tjänsterna samordnas och upphandlas lokalt, med mål att skapa arbetstillfällen utanför huvudorten.
- Väggarna mellan förvaltningar och bolag som betalas ur samma kommunala pott måste tas bort när det är en begränsning. Resekostnaderna idag är höga på landsbygden och det lokala perspektivet missas, säger Mikael Jonsson(C), Ransta
- Upphandlingen ska utformas med villkoret att närvaron på orten är hög, till skillnad från idag när känslan är att kommunens utförare ”åker ut” till oss och att de inte alltid ser behoven innan  vi påminner om dem, säger Anna Billman(C), Möklinta
- Pensionärer i behov av extra stöd skulle med vårat förslag få utökade möjligheter till hjälp med tex plogning och handling, säger Christer Gustafsson(C), Västerfärnebo

Anna Billman (C), kommunfullmäktigeledamot i Sala
Gustaf Eriksson(C), kommunfullmäktigeledamot i Sala
Christer Gustafsson(C), ersättare i kommunfullmäktige i Sala
Mikael Jonsson(C), kommunfullmäktigeledamot i Sala
Anders Westin(C), kommunfullmäktigeledamot i Sala

Kontaktuppgifter:
Mikael Jonsson på  politiskvardag@gmail.com /070-7303421
Motionen finns på:
Pressmeddelandet med länkar finns även på http://politiskvardag.blogspot.com/p/pressmeddelanden.html

______________________________
Pressmeddelande (2011-05-26):

Centerpartiet : Lagstadga om miniminivå på service i hela landet

Centerpartiet  vill att medborgare i Sverige oavsett var de bor ska kunna förvänta sig en grundläggande nivå av offentlig och privat service. Ledaren för Centerpartiets förnyelsegrupp för regional tillväxt, It- och regionminister Anna Karin Hatt, berättar tillsammans med lokala företrädare om tanken bakom det förslag som förnyelsegruppen kommer att föreslå partistyrelsen inför stämman i Åre.

- En grundläggande förutsättning för att kunna bo och driva företag är att ha tillgång till både kommersiell service och samhällsservice, säger IT- och regionminister Anna-Karin Hatt (C)

- Oavsett om det gäller mobilt bredband eller hemtjänst så finns det en lägstanivå som samhället ska vara skyldigt att erbjuda alla medborgare i landet, servicenivån i förorten Bäckby eller landsbygdens Möklinta ska inte få prioriteras ned, säger Carola Gunnarsson (C)

- Jag kan i min hemby Ransta se hur viktigt det är med en lokal butik och tankstation, och hur stor saknaden är efter det som fattas, i vårat fall ett ATG-ombud. Även bolag och andra aktörer som ges speciella fördelar av staten ska förväntas etablera sig i hela landet, säger Mikael Jonsson (C)

Anna-Karin Hatt(C), region- och IT-minister
Carola Gunnarsson(C), oppositionsråd Sala och gruppledare för Centerpartiet i SKL

Mikael Jonsson(C), kommunfullmäktigeledamot Sala


Kontaktuppgifter:
Jonas Johansson, pressekreterare hos Anna Karin Hatt, jonas.johansson@enterprise.ministry.se

Mikael Jonsson på  politiskvardag@gmail.com /070-7303421
Pressmeddelandet med länkar finns även på http://politiskvardag.blogspot.com/p/pressmeddelanden.html______________________________
Pressmeddelande (2011-05-15):
Alliansen i Sala (C, M, KD, FP) : Använd MMS och FaceBook för felanmälan
Som ett steg i Alliansens strategi i Sala att utveckla en flexiblare och moderniserad kommun för medborgarna kommer nu en motion om att felanmälningsrutinerna ska erbjuda fler möjligheter med teknikens hjälp. Fel ska kunna fotograferas och skickas in med mobiltelefonen, och kommunen ska utöka sin FaceBook-tjänst till att även innehålla information om när fel uppstått i kommunen.
- Det blir som en total make over för kommunens felanmälan, där folk ska kunna messa in fel när de ser dem. Mobilkamera är något som de flesta har med sig, och med det här hoppas vi att tröskeln för att engagera sig ska sänkas och fler fel ska upptäckas och åtgärdas, säger Mikael Jonsson(C).
- Den utökade FaceBook-tjänsten används redan i Karlstad idag med framgång och allmänt skulle förslagen på ett naturligt sätt kunna integreras med det kommande införandet av medborgarkontor i Sala, säger Andreas Österberg(M)

Mikael Jonsson(C), oppositionsledare skolnämnden och kommunfullmäktigeledamot Sala

Andreas Österberg(M), 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunfullmäktigeledamot Sala

Kontaktuppgifter: Mikael Jonsson på politiskvardag@gmail.com /070-7303421
Pressmeddelandet med länkar finns även på http://politiskvardag.blogspot.com/p/pressmeddelanden.html
Motionen finns på:
http://politiskvardag.blogspot.com/2011/05/ny-motion-smsa-in-fel-till-kommunen.html
Våra tidigare motioner om att modernisera kommunen kring pekplattor, diskussionsforum och PoLätten finns på:
Kommunens kommande Medborgarkontor finns beskrivet i kommunstyrelsens protokoll:
http://www.sala.se/Global/1%20SALA%20KOMMUN/11%20Protokoll-kallelser/03%20KS-AU/2011/110322/ksau-arende8-110322.pdf


________________________________
Pressmeddelande (2011-04-29):
Centerpartiet : Föreningar föreslås få ta över utförandet av flaggning

Centerpartiet i Sala har i sin linje att stödja det lokala föreningslivet lagt ett förslag på torsdagens
kommunfullmäktige där föreningslivet ska erbjudas möjligheten att sköta kommunens flaggningar vid högtider och firanden, och få en fast ersättning för detta. Motionen är i anspråkslös anda skriven (nästan) helt med ord på bokstaven f.
- Först formades förslaget från första-april-funderingar. Framdeles framväxte fullt färdigt förslag för föreningars flaggande. Förhoppningsvis firar Framtid-Sala-majoriteten förslagets fördelar, fastslår Mikael Jonsson(C).
Kommunens utgifter för flaggningen, med diverse övertids¬ersättningar, är på tiotusentals kronor per år, vilket gör att förslaget också bör leda till en besparing för förvaltningen.

Mikael Jonsson(C), oppositionsledare skolnämnden och kommunfullmäktigeledamot Sala

Kontaktuppgifter: politiskvardag@gmail.com  / 070-7303421
Pressmeddelandet med länkar finns även på http://politiskvardag.blogspot.com/p/pressmeddelanden.html
Motionen finns som officiell handling på
http://www.sala.se/Global/1%20SALA%20KOMMUN/11%20Protokoll-kallelser/01%20KF/2011/april/kf-inkomnamotioner-110428.pdf
(sida 2-3, notera att det i yrkandet ska stå högtidsdagar och inte endast nationaldagen)

________________________________

Pressmeddelande (2011-03-28) :
Alliansen i Sala (C, M, FP, KD) : Anlägg isbana på Stora Torget i Sala
Alliansen i Sala kommun har lagt fram en motion om att kommunen borde stödja och delta i initiativ till att anlägga en isbana på Stora Torget till nästa vintersäsong. Isbanor i stadens hjärta finns redan som uppskattade nöjen i Malmö, Stockholm och på närmare håll Västerås.
- En isbana skapad i samarbete med föreningsliv och företagarnas Satsa på Sala skulle bli en tillgång för vårt stad och skapa det liv och rörelse som besökare vill ha när de besöker Sala centrum, säger Mikael Jonsson(C).
- Med en isbana kan unga och gamla, stamgäster och passerande turister mötas och umgås en stund över gränserna även under en tid på året då man normalt sett skyndar förbi torget i kylan, säger Lars Alderfors(FP).
Kostnaden för en isbana beror på samverkansformerna och typen av bana, men i motionen föreslås att man följer den modell som använts i Västerås, där kommunen står för driftskostnader och företagarna står för anläggningen samt ordnar sponsring och arrangemang.
Förslaget läggs i en tid då isbanorna plockas ner för säsongen i södra Sverige, men om förslaget ska hinna utredas och finansieras i tid till vintern är det rätt tid nu att ta tag i projektet.

Mikael Jonsson(C), oppositionsledare skolnämnden och kommunfullmäktigeledamot Sala
Lars Alderfors(FP), gruppledare och kommunfullmäktigeledamot Sala

Kontaktuppgifter: politiskvardag@gmail.com / 070-7303421
Pressmeddelandet med länkar finns även på http://politiskvardag.blogspot.com/p/pressmeddelanden.html
Motionen finns på http://politiskvardag.blogspot.com/2011/03/motion-isbana-pa-stora-torget-i-sala.html
Västerås isbana: http://www.vasterascity.com/Isbanan-1151.asp
Kungsträdgårdens isbana: http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=8a02e80789844dd386192708511d1cc2
Västerås Citysamverkan, VD Maria Fors, Mob: 070-532 53 30, maria.fors@vasterascity.com

                                                                        
Pressmeddelande (2011-03-14):
Allianspartierna (M, C, FP, KD) i Sala: Dags att modernisera dokumenthanteringen!
Sala kommun spenderar under en mandatperiod ca 1,6 miljoner kronor på den politiska organisationens dokumenthantering. Till varje möte med nämnd, kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, trycks det upp handlingar som sedan distribueras med post till kommunens ca. 116 förtroendevalda. Detta är inte bara en stor kostnad för Salas skattebetalare, det är också något som påverkar miljön negativt.  Därför föreslår nu Salas Allianspartier i en motion till kommunfullmäktige att systemet för dokumenthantering ska göras om och att läsplattor ska införskaffas till de förtroendevalda.
- Flera andra kommuner håller på, eller står i startgroparna för, att testa sådana här lösningar. Att införskaffa pekplattor till de förtroendevalda i Sala skulle uppskattningsvis kosta ca. 600 tkr, i en engångskostnad, plus vissa kostnader för att bygga upp den tekniska organisationen kring det hela. Klart är dock att Sala kommun kommer att spara både tid och pengar, säger Andreas Österberg, Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.
- Miljöaspekten är också viktig. Ibland är sammanträdeshandlingarna på flera hundra sidor och när de ska skrivas ut handlingar till en nämnd eller till och med till hela Kommunfullmäktige så går det åt en hel del papper vilket tär hårt på miljön. Att minska pappershanteringen är en viktigt del i att uppnå målen med Sala Ekokommun och med vårt förslag så skulle nästan all pappershantering inom den politiska organisationen försvinna, fortsätter Andreas Österberg.
För mer information kontakta Andreas Österberg (M)
Tele: 073 73 23 908
E-post: andreas.osterberg@sala.se

måndag 23 januari 2012

Veckans kpop: Rainbow

Rainbow tillhör kanske inte de skarpaste korten i kpop-leken, men alla kan inte vara bäst ;-) Typiskt nog för kpop:en så har (även) denna sjumedlems-grupp en subgrupp kallad Rainbow Pixie.

lördag 21 januari 2012

Trenden verkar fortsätta: Juholt underträffade tom Mona

Jag roade mig förra våren med att illustrera socialdemokratins partiledares regeringstid genom att rita deras fotons storlek i proportion mot hur länge de satt. Det gav en bild av en socialdemokrati där Tage Erlander "toppade" med sina 23 år, varefter det fallit. När nu Håkan (antagligen) avgår idag överträffar han tom Mona Sahlins korta fyra år. Noterbart är också att de båda aldrig heller blev statsministrar, vilket inte hänt en socialdemokratisk ledare på hundra år.

onsdag 18 januari 2012

Regionerna: De rödgröna i Västmanland vaknade upp i elfte timmen

Det är snarare en Hjälmarregion man ville skapa...

Det är med mer lättnad än besvikelse som jag igår läste om att Södermanland, och därefter Västmanland, backade om att bilda en stympad Mälardalsregion (tillsammans med Örebro) utan Uppland. Som jag skrev innan, och Carola Gunnarsson argumenterade väl för, är en regionbildning utan förankring och utan Uppsala län (med Akademiska och Uppsala universitet), en kortsiktig lösning som inte gynnar länet i allmänhet, och verkligen inte Sala. Salas kommunstyrelse reagerade enigt mot detta, och det var kanske symptomatiskt att Södermanland, med ett blocköverskridande styre, var de som drog i handbromsen.
Se även P4 Västmanland och VLT.

tisdag 17 januari 2012

Ungdomar vill ändra turordningsreglerna - facken behöver vakna

En undersökning av SKOP beställd av Företagarna visar med all tydlighet att facken inte erbjuder det yngre villa, när 9 av 10 svarar att de anser att turordningsreglerna (som facken generellt sett vaktar hårt) missgynnar dem. Inte konstigt då, tillsammans med individualismens tidevarv, att medlemskapen rasar. Självklart har det att göra med att man inte heller upplever den otrygghet som frammanade facken för ett århundrade sedan. Personligen har min frustration med mitt fack att göra med relativa mått: kommunals personal (med kortare utbildningar än min, tex städarna) har de senaste två avtalen fått större påslag i procent än oss. När LR och Lärarförbunden sedan tagit till brösttoner inför varje avtalsrörelse och sedan lagt sig ner och sugit fett, så skapar det en enorm frustration. Jag var nära att lämna facket efter förra skitavtalet och hoppas verkligen man håller vad man lovar från LR:s håll denna gång. Detta sagt som lärare och inte politiker, men det speglar att facken måste landa i verkligheten precis som med ungdomarna och turordningsreglerna (och ingångslöner).

SD:Rondellhundar i riksdagen. Yttrandefrihet eller rasisim?

SD har föreslagit att Lars Vilks rondellhundar ska ställas ut i riksdagen, likt Ecce Homo gjorde på sin tid. Flera företrädare, bla mitt eget partis Anders W Johnson anser att det är trams och en onödig provokation. Detta är sant och i realpolitikens namn, som Anders säger "skulle de få vittgående konsekvenser för svenska intressen i de flesta muslimska länder.". En ryggmärgsreaktion är att hålla med Anders och tycka SD är puckon, för jag tvekar inte över att utspelet är en del av deras rasistiska agenda, men i detta fall undrar jag inte om de har rätt i sak, när riksdagen nu släppte in Ecce Homo. Jag tycker det är motbjudande med den behandling som Lars Vilks fått och att en enda tidning eller regering ska böja sig för religiös inskränkthet oavsett religion. Ska SD få stå som försvarare av yttrandefriheten? De nyanser som Anders mfl försöker förmedla kommer riskera att skymmas av känslan att förföljelsen av Lars inte försvaras av våra demokratiska företrädare. Ibland är politisk korrekthet högst kontraproduktivt. Problemet tror jag i grunden är att man inte haft en tydlig policy om vad som ska ställas ut, och när sedan riksdagens egna rondellhundar blir invalda så står man där med piss i vestibulen.


måndag 16 januari 2012

Ideellt arbete regerar: Möklintamacken


Det känns glädjande att kunna läsa om ytterligare ett ideellt initiativ som ger utdelning, när man nu i Möklinta lyckats ordna att macken kommer tillbaka till byn.

Nu är Centerpartiets första regionkontor igång


I onsdags invigdes Centerpartiets nya regionkontor i Västerås, i IOGT-huset på Slottsgatan 6. Clara Berglund och Lisa Falk är redan anställda och sedan tillkommer en tredje under våren.
Det kommer arbeta med att från Riksorganisationen stödja arbetet ute i länen och kommunerna, i detta fall Örebro, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län. Ska bli spännande och de är verkligen välkomna. Fler bilder från invigningen med Annie Lööf hittar ni här.

lördag 14 januari 2012

ADHD - det nya socialbidraget?

Det är en tillspetsad formulering som nämnts i hur effekterna kan bli när diagnoser som ADHD kombineras med en stat som blivit tydligare med kraven på skolornas resultat i Sverige. Själva citatet, från Ekonomistas intressanta artikel i ämnet, är egentligen hämtad från USA där man har en ordentlig forskning på området. Bland annat barn från fattiga familjer får oftare diagnosen än vad som kan hänföras till "normala" skäl. Diskussionen blev aktuell i Sverige efter att DN:s Nathan Shachar klankade ner på "psykiatrin och dess mjölkko ADD och ADHD". Reaktionerna har varit starka och mestadels kritiska. Jag håller dock med, från det jag sett i skolans värld, att diagnoserna kan få negativa sidoeffekter. Har varit med om elever som efter en diagnos trott att det innebär att nu kan man luta sig tillbaka och slöa resten av skolgången. Tvärtom - nu måste man jobba dubbelt. Sedan är det skolans uppgift att se till att man med sina speciella behov kan göra det.

onsdag 11 januari 2012

Annie Lööf kommer till Sala och Västerås idag


Idag kommer Centerpartiets partiledare (och näringsministern) Annie Lööf till Västmanland. Hon kommer börja med att besöka Sala och Strömsbacka Återvinningsvaruhus kl 9.30. Det drevs ursprungligen av kommunen innan ideella krafter tog över och det har gått utöver förväntan, och skapat flera arbetstillfällen samtidigt som vi som handlar där deltar i återvinningen. Annies besök är en del av hennes Framtidsresa där hon vill lyfta framgångssagor i Sverige.
Efter Sala blir det Västerås och möte med företagare och näringsliv, framtidsboende och Syrianska kulturföreningen. Dagens höjdpunkt internt inom partiet blir kanske invigningen av det nya regionkontoret i Västerås, där riksorganisationens nya närvaro i Mälardalen (Uppsala, Örebro, Södermanlands och Västmanlands län) kommer innebära tre heltidsanställda som kommer hjälpa till att genomföra kampanjer och stödja lokala initiativ. Tips: den tredje tjänsten är ännu inte tillsatt, se här om du är intresserad.

tisdag 10 januari 2012

Familjer idag: Hockeypappor eller mysmammor?

Diskussionen som följt av pappan som lämnade sin son efter träningen fick mina tankar att spinna iväg i en helt annan riktning.
Det är vanligt att man som förälder och/eller lärare suckar över att (nästan) alla barn vill bli kändis/idol/stjärna när de blir stora. En vanlig slutsats är att de är bortskämda eller (mer nyanserad) vi som föräldrar inte ser dem nog i dagens stressamhälle så att de söker sig till en karriär som ska kompensera detta.
Det slog mig plötsligen att det kanske är tvärtom - kanske vill så många barn idag bli idoler när de blir stora för att barn idagens Sverige har en så pass stark och uppmärksammad position (generellt sett, raka motsatsen finns förstås) att de delvis blir "beroende" av att stå i centrum? Det är ganska lätt att notera att vår föräldrageneration, 40-talisterna, generellt sett inte har samma nära förhållande till sina barn i den bemärkelsen att de inte lekte med oss hela tiden utan vi förväntades sköta vår fritid betydligt mer på egen hand. Jag vet inte egenitligen, men min poäng är att kändisdrömmarna kanske är baksidan av något positivt, istället för bara ett sjukdomstecken?

måndag 9 januari 2012

Veckans kpop: NS Yoon G


Yoon Yi Kim är mest känd som NS Yoonji, men bytte sedan namn till det nuvarande (uttalet är detsamma ändå).

Demoskop: Storstadsblocket M-Mp nu störst


Senaste Demoskop bekräftar den trend jag nämnt flera gånger tidigare, storstadsblocket M & Mp växer och är nu större än både vänster eller högerblocket. Jag kommer fortsätta tala högt om detta trots det är obekvämt för Alliansare, eftersom det kan komma få stora implikationer för landsbygden och landsbygdsborna efter 2014. Och handen på hjärtat, antag att vi efter nästa valnatt har ett alternativ som inte behöver förlita sig på SD, som har egen majoritet i riksdagen, vad kommer ske då?

söndag 8 januari 2012

Insändare: Nej till ett geografiskt klassamhälle

En liten incident, som jag ska berätta om senare i vår, kombinerat med mina geografistudier fick det att klicka till i huvudet. Jag borde väl ha suttit och pluggat i eftermiddag, men nu blev det en insändare istället.
Jag tror att begrepp som geografiskt klassamhälle och geografiska handikapp kan bli sätt att definiera vad vi är emot, precis som socialdemokraterna tex definierat sin roll under tidigare (framgångsrikare) decennier.


Nej till ett geografiskt klassamhälle
När busslinjer läggs ner, när vägar missköts, när närsamhällets butiker, mackar och vård läggs ner, när beslut tas i en tankevärld där små avstånd och tät bebyggelse är norm, då har vi ett geografiskt klassamhälle.
Om detta sker, om Agda inte kan handla för att hon inte kan ta en bil till storstaden, om en grön företagare får lägga ner pga beslut långt bort från verkligheten, om barnen inte får bra undervisning för att kommunen tycker att en skola i byn är kvalitet nog, då är dessa medborgare geografiskt handikappade.
Centerpartiet kommer alltid säga nej till att vi skapar och ökar klyftor mellan de som vårdar och brukar vår landsbygd, och de som konsumerar dess produkter och njuter av dess natur. Vi kommer alltid kämpa för att alla former av negativ särbehandling som ignorerar, vidmakthåller eller skapar geografiska handikapp motverkas. Den klassiska devisen att hela Sverige ska leva måste fortsatt gälla om vi inte vill få ett samhälle som faller sönder.
Vi står för en varm liberalism som tror på individens vilja att klara sig själv, men med en baslinje som innebär en liten men stark stat som garanterar att du får en vård, en skolgång och en vardag som fungerar. Alliansens maktposition har inneburit att Sverige tagit många steg för att försvara och rusta Sverige för den globala verklighet som är skoningslös mot aningslös vänsterideologi, men det får aldrig överskugga det mervärde som är gemenskapen mellan stad och land, arbetare och akademiker, gammal och ung. Ett samhälle får aldrig bli mindre än summan av dess medborgare.
Mikael Jonsson(C), kommunfullmäktige Sala

Vänsterpartiet: ett steg framåt och två bakåt

Jag noterar från helgens beslut på Vänsterpartiets kongress att valet av Jonas Sjöstedt antagligen kommer vara ett plus för Vänsterpartiet, och för besvikna (S)-väljare kommer nu partibyte kanske bli möjligare. Några miljövänner som vill vara säkra att det är en röst på vänstern kommer kanske också lockas över.
Däremot är besluten om att förbjuda bemanningsföretag och arbeta för sextimmarsvecka helt orealistiska i dagens (om)värld. Framgången för den första beror förstås på Sveriges hårda turordnings- och anställningsregeler (särskilt mot unga), så om man är villig att helt luckra upp dem kan det kanske gå, men jag misstänker att så inte är fallet. Att sänka arbetsveckan till sex timmar per dag är helt orealistiskt när försörjningsbördan (total befolkning/sysselsatta) förväntas öka markant pga fler pensionärer i framtiden. Och med ökande "världssolidaritet" (borde vara en profilfråga för V) kan vi snarare räkna med att vi i framtiden kommer få göra mer själva av det som U-länderna gör billigt åt oss idag.

lördag 7 januari 2012

Veckans kpop: After School


Jag har nämnt gruppen After School förut, eftersom tre av dess medlemmar bildar Orange Caramel, och för att komplicera det ytterligare har gruppen bytt setup under tidens gång, och under 2011 delades den upp i AS Red och AS Blue. Dessa subgrupper ska på typiska koreansk maner ha olika stil, med röda AS som "sexig, kraftfull" och AS blå gullig/söt. ;-)

EU idag: hindrar inte Ungern från att avdemokratiseras

Många har hävdat att EU är ett demokratiprojekt, men vad kan man då säga om Ungern,
som dessutom nyligen var ordförandeland (vet ni vilka som tog över efter nyår...?) i EU.
Där har man antagit en grundlag som inskränker pressfrihet, domstolarnas frihet och skriver in gud & heteronorma äktenskap i grundlagen, och presidenten själv utser höga tjänstemän. Låter absurt va?
Nära 100 000 protesterade i Budapest och den liberala gruppen i EU (som Centerpartiet tillhör) säger nu ifrån. Läs också Cecilia Malmström.

torsdag 5 januari 2012

Sala vill regionbilda med Uppland

Som jag skrev i december så har den rödgröna landstingsmajoriteten, tillsammans med de två andra (S)-ledda länen Södermanland och Örebro, av partipolitiska skäl plötsligt bestämt sig för att bilda en Mälardalsregion utan Uppsala. Nu visar Sala upp en enig front och kommer på kommande kommunstyrelse anta en skrivelse där vi distinkt markerar att utredningstiden varit för kort, och att det vore kortsiktigt och kontraproduktivt att utesluta ett län som innehåller mellansveriges viktigaste sjukvårdskomplex (Akademiska) och viktigaste universitet (Uppsala), särskilt mycket för Salas skull men för regionen som helhet också. Dessutom skulle Mälardalsregionen med Uppland fungera som en betydligt mer naturlig samarbetspartner till Stockholmsregionen. Uppland HAR varit saktfärdigt, men i detta fall vore det rent ut sagt idiotiskt att gå händelserna i förväg.

onsdag 4 januari 2012

Insändare: Fungerande skolskjutsar är ett måste

Den kollektivtrafikutredning som lades på KS 1 december får mig nu att till slut skriva av mig om varför en kommun måste vara extra varsam och respektfull inför sina kommuninvånare när man förändrar sin kollektivtrafik. En ändrad rutt kan göra att arbetspendlingen inte fungerar och därmed så måste man flytta.
Att sedan göra förändringar där det är uppenbart att de som kan komma att vinna är vuxna och de som kan komma att förlora är barn, gör att vi måste vara extra vaksamma.

Fungerande skolskjutsar är ett måste
Allianspartierna påbörjade den förändring av kollektivtrafiken i Sala som nu slutförs, och alla parter har varit eniga om att den är avsedd att förbättra situationen i kommunen genom att samordna turer och därmed öka möjligheterna att pendla. Vuxna pendlare kommer få ökade möjligheter att pendla inom och utom kommunen, och därmed kommer Salas attraktivitet att öka, men samtidigt har jag under mina utfrågningar i kommunstyrelsen märkt att barnperspektivet behövt lyftas.
För många som flyttar till kommunen är just tillgången till nära, små landsbygdsskolor en av de viktigaste attraktionerna. Bara i mitt Ransta ser jag hur skolan svämmar över av småknoddar och fler lär det bli. En av huvudpoängerna med förändringen har varit just att samordna skolskjutsar med den reguljära trafiken, men för barnens säkerhets skull måste varje förändring göras med barnperspektiv. Den trafik som kör våra skolbarn ska vara bussar där skolskjuts sker och vuxna får åka med, inte tvärtom. Hållplatser och rutter ska utformas med samma perspektiv. Om föräldrar inte längre ser att den lokala skolan går att kombinera med arbetspendlingen har vi förändrat deras livssituation i grunden.
Jag tror att vi i en framtid kan få en ökande avreglering av kollektivtrafiken i Sverige, men där vi är idag är det fortfarande så att det offentliga samhället ger ett löfte, om än oskrivet, till den som flyttar till en kommun att den nivå som man håller på kollektivtrafiken är en del av ”möblemanget”. Detta är fullt rimligt och det löftet ska förstås inte vi i Sala med vår lockande landsbygd svika. Kampen för en geografisk solidaritet och rättvisa griper över partigränserna och handlar om att inte skapa motsättningar utan mervärden. Låt oss som detta gäller göra gemensam sak och fortsatt driva en kollektivtrafikvision som lyssnar in de som ska använda den.


Mikael Jonsson(C), kommunfullmäktigeledamot Sala

Kultur = vänster? Underbar artikel i DN

Dagens artikel i DN Kultur om hur kulturutövare generellt sett kopplar ihop sin egen identitet och sitt utövande med vänstern ges en härlig översyn och uppdatering till 2000-talet och snart sex år av borgerligt Alliansstyre. Författaren Bengt Ohlsson skriver klarsynt, rakt och balanserat om varför man inom kulturetablissemanget måste försöka, likt LO, omvärdera sin symbios med makten om man ska fortsätta vara relevanta för samtiden. Självklart kommer kulturyttringar att fortsätta att ske, det är en del av att vara människa, men de utövare som tidigare gas makt av socialdemokratin att delta i socialiseringen av samhället, att vara en del av maktapparaten, inte längre har den rätten.

tisdag 3 januari 2012

Annie Lööf borde vara den som led på bilden.

Är det bara jag i Centerpartiet som tycker att det borde ha varit Annie Lööf som skulle få suttit på bilden och snyftat över dyrare lunch och inte herr Borg? Oerhört småsint och ologiskt, men ni vet vad jag menar. ;-P

Tre perspektiv på socialdemokratins utmaningar

Tre bloggare som jag hyser stor respekt för, Erik Laakso, Johan Westerholm och Mary X Jensen, skriver från sina egna perspektiv om socialdemokratins nuläge och framtidsutsikter. De har alla tre intressanta perspektiv på hur (S) förhåller sig till sina väljare, och sätter det i relation till M, V och sin egen situation. Läs dem alla tre.

Svenska företagare: lite administration och höga sociala avgifter

Anders W Johnsson tipsar om en rapport från PricewaterCooper där man rankar länder efter situationen med skatter och administrativ börda. Tvärtemot vad man kanske kan tro från diskussionen i Sverige är det inte administrativa pålägg från staten som tynger mest. Sverige får tvärtom beröm för att det krävs lite tid för att betala skatter (IT-system och få inbetalningstillfällen tex) och att vi har få skatter att betala. Det är inte heller bolagsskatten som tynger, utan de sociala avgifterna som är dramatiskt högre än världen och EU. Läs rapporten själv här.