måndag 24 oktober 2011

Evidensbaserad skolpolitik - vad är det?


Jag tänkte reflektera lite kring om den evidensbaserad politikens potential.
Det finns en grundläggande problematik i skolpolitiken idag, som kanske generellt sett också gäller många delar av det offentliga, och det är att ansvaret är uppdelat på sinsemellan fristående huvudmän. Staten står för lagar och direktiv kring skolan, och debatten kring detta förs mestadels på riksplanet, medan den konkreta utformningen av verksamheten och det mesta av ekonomin beslutas lokalt i kommunerna.
Eftersom dessutom olika verksamheter inom kommunerna utsätts för samma press från olika statliga "agenter", inträder ett naturligt tillstånd där endast det minsta möjliga görs, eftersom det aldrig kommer finnas pengar för att uppfylla de ofta idealistiska kraven uppifrån. Kommunal frihet kan man säga i positiv anda, och visst är det så. Varje kommun vet själv bästa vad som kräver mer eller mindre resurser, men det innebär också att det lätt blir mest förvaltning och mindre av utveckling. Som lokalpolitiker har jag fullt upp med att försöka hålla underskottsspöket stånget, samtidigt som jag kämpar med konkurrerande nämnders och allmänhetens 101 behov av resursökningar.
Här vill jag mena att en av de största utmaningarna finns för lokalpolitiken, att vi fritidspolitiker orkar ta oss an forskningsresultat, och får stöd internt i partiet för detta, så att vi kan genomföra politik som faktiskt ger resultat och inte bara verkar vettig i nuet för att det är populärt eller att förvaltningschefen säger att det får ekonomin detta år att gå ihop.
Jag ska försöka läsa in mig på rapporter om vad som är effektiv skolpolitik, så får vi se om vi i opposition i Sala kan göra något gott i denna fråga. McKinsey är en startpunkt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar