torsdag 13 oktober 2011

Ny lag på remiss, LBM = Lagen om Beroende och Missbruksvård

Sala kommun är en av mer än 150 remissinstanserför SOU 2011:35 "Bättre insaster vid missbruk och beroende", som bland annat är tänkt att utmynna i en ny lag kallad LBM = Lagen om Beroende och Missbruksvård. Jag misstänker att de tre bokstäverna kommer förekomma flitigt i Centerpartistiska diskussioner om det nya ideprogrammet, mm. Någon som sätter emot?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar