lördag 30 april 2011

Centerpartiet mfl om kultur och andra satsningar

Gott och blandat, april:
  1. Maud och Lena A-L om satsning på kreativa näringar idag.
  2. Madeleine Sjöstedt(fp) om Juholts(S) flummiga syn på kultur.
  3. Partisekreterare(C) Michael A och hans nyhetsbrev.
  4. Om fåniga kommunslogans. Kan ni Salas slogan förresten? Är det inte "Sala - Silverstaden?"...

Det var allt för April. Nu firar vi sista april ;)

Kamp för kollektivtrafiken i Tillberga

Kristina Östman(C) rapporterar om lokalbefolkningens kamp för lokaltrafiken i Tillberga efter de förslagna förändringarna av det rödgröna styret. Intressant att följa med tanke på Sala kommer utreda förändringar också de närmaste åren.

När Salas Bästa gör det bästa för Sala, och när de LOV:ar tunt

Läste med stor glädje i gårdagen Sala Allehanda att en av Salas Bästas frontfigurer Bror-Erik bygger om gamla tingshuset till hotell och bar. Med tanke på att Sala Stadshotel inte anses räcka till på alla punkter så kommer detta boende troligtvis fylla ett behov. Detta är ytterligare ett bevis för att "politikerna" i Salas Bästa kanske borde has verkat genom andra partier istället för att försöka driva kommunen som ett företag med vänstern. Ekonomiskt sinne är bra, men pengarna kräver varsamhet, det är inte som att chefa över sina egna kosingar, beslutsprocesserna är av nöd mer reglerade och utdragna. De verkar nu också svika ännu ett av sina vallöften redan efter sex månader då de i torsdags röstade för införandet av bara en halv LOV, dvs pensionärerna kommer endast få välja vem som sköter service som städning, inte vården. Det inebär att det blir än fler okända som rör sig hos dem dessutom. Helknepigt. Och vänsterpartiet kovände två gånger och slutade med att rösta mot förslaget...

Motion angående upphandling av drift av statliga egendomar och verksamheter

Som jag skrev i förra inlägget har jag nu i sista ögonblicket motionerat till riksstämman i Åre i höst. Här kommer min andra motion:

Motion angående upphandling av drift av statliga egendomar och verksamheter

Centerpartiet står för en liten men stark stat, där det offentliga ska driva så få verksamheter som möjligt och istället stå för en fristående kontroll med integritet, som skyddar medborgarnas friheter och rättigheter. Exempel på detta är skolinspektionens fristående roll eller den nya grundlagens ökade möjligheter för högsta domstolen.
I diskussionen om statliga företag som Telia, Vattenfall eller SJ argumenteras det ofta i linje med detta för först bolagisering, vilket redan skett i många fall. Därefter en utförsäljning vilket banar väg för en stat som fristående från egna intressen kan utöva kontroll och lagstiftning kring olika branscher. Problemet med utförsäljning av tex Vattenfall är att man därmed också säljer ut egendomar som Sveriges medborgare kanske långsiktigt vill behålla.
Därmed inte sagt att vi ska göra som vänstern ofta argumenterar och behålla företagen i deras nuvarande form, men det finns en tredje väg och det är att tillgångarna behålls i statlig ägo, men driften av dem upphandlas. På så sätt sköts hanteringen på ett marknadsmässigt sätt och staten får ett ökat avstånd till eventuella egenintressen som att tex plocka ut vinst från elförsäljningen, och kan då mer verka för medborgarnas intressen.
Jag yrkar att
- Centerpartiet verkar för att statliga tillgångar som bedöms ha ett långsiktigt värde för Sverige inte säljs ut.
- Centerpartiet verkar för att driften av dessa tillgångar handlas upp i möjligaste mån

Motion angående stöd till ideella föreningar vid etablering av friskolor

Jag har prioriterat det lokala motionerandet och då blivit sen med att skriva ner och skicka in de ideer jag haft till motioner till Centerpartiets riksstämma i höst, men så här den sista dan för deadline:n lämnade jag in två stycken. Den första handlar om stöd i kampen för de små skolorna i landet:

Motion angående stöd till ideella föreningar vid etablering av friskolor

Centerpartiet för en kamp för att bevara mångfalden av små- och mellanstora skolor på landsbygd och i städerna. I många fall finns det ett intresse från lokalsamhället i form av föräldrar och engagerade i bygden att driva verksamheten vidare i privat form när det offentliga inte anser att det klarar av det längre. Trots Centerpartiets kamp för att bevara många, små enheter är det ofta en kamp för att övertyga till och med de politiska alliansbröderna.
Ibland lyckas ideella föreningar och kooperativ samlas och ta steg och ta över driften, men det finns mer som det offentliga skulle kunna göra för att stödja denna övergång. Precis som vid startandet av eget företag så borde det finnas en välutvecklad stödform för när en ideell förening vill ta över driften av en skola så att fler vågar och orkar bevara sin skola och därmed det närsamhälle de vill bo och verka i.
Jag yrkar att
- Centerpartiet verkar för att ideella föreningar ges ett tydligt stöd i lämpliga former när de önskar överta driften av eller vill starta en friskola

fredag 29 april 2011

Låt föreningarna ta över flaggandet

Pressmeddelande från Centerpartiet i Sala, om min motion som jag lade igår kväll. Mer kommer om kommunfullmäktigemötet, det var högst intressant.

torsdag 28 april 2011

Jag är ett Pucko...eller inte. Det är upp till er att bedöma. Jag har skapat en ny flik kallad "Pucko åsikter?" där jag allt eftersom ska bygga upp en lista över mitt politiska ställningstagande. nu har jag suttit i kommunfullmäktige i snart ett halvår, det är dags att börja ta ställning tydligare både på och utanför sammanträdena.

Moderaterna redovisar bidrag - "LO-skatten" nästa?Nu meddelar Sofia Arkelsten att moderaterna kommer redovisa privatpersoners bidrag (på över 20000kr) vilket nu ger dem ryggen fri i förhandlingarna med (S) som varje år genom LO-bidragen får in stora summor. Jag är själv med i Lärarnas Riksförbund och har ibland kännt mig minst sagt kluven när facken uttalat sig, men det är inte i närheten lika renodlat (S)-hyllande som i LO:s ledning. Som andra har skrivit är detta tvångssponsrande av ett enskilt parti högst obehagligt. Det ligger förstås också i Centerns intresse att en öppen debatt kring tillgångar tas upp och redovisas eftersom det ibland framställs som att de pengar vi fick från försäljningen av landsortstidningarna skulle varit någon slags fördel för oss (vilket är uppenbart att de inte varit). Storpartierna M och S har stora inkomster utöver statsbidragen som lika gärna kan visas öppet.

onsdag 27 april 2011

Biktning i tiggarbåset - jag var med i Sala

Det har inte undgått många att vi i Sala för en knapp månad sedan försökte införa ett allmänt förbud på tiggeri, genom att ändra ordningsförskrifterna. Igår kom beslutet från Länsstyrelsen att beslutet rivs upp, så var det med det. Här är kommentaren från Salas politiker.
Jag satt med i kommunstyrelsen när ärendet förbereddes, och i kommunfullmäktige när beslutet togs, så jag har inget att anföra på det formella planet till mitt försvar, men kan ändå berätta lite om vad jag såg och sade. Ingen pudel alltså, men en försiktig botgörelse. För det första så verkade skälen som anfördes vettiga, Sala har sedan en tid försökt utveckla samarbetet med polisen i länet och lokalt. Som ett led i detta ville vi ge polisen ett redskap i kampen mot organiserad brottslighet och för en gångs skull agera och inte bara reagera. Ligor som utnyttjar barn som "bete" vid tiggeri skulle kommas åt.
Jag var trots allt en av dem som tog debatten om förbudet, kring att polisen skulle få ett problem i att bedöma huruvida en person är tiggare eller musikant, de skulle de facto bli "musikpoliser", och detta är en av de skäl mot ett förbud som Länsstyrelsen anför i sitt beslut. MEN. Jag reagerade inte på själva inskränkningen av medborgerliga friheter, och på att vi (likt i debatterna kring prostitution och missbruk) angriper problemet i fel ända. Det är fattigdomen och inte tiggarna som är problemet. Till saken hör att jag personligen egentligen stör mig speeciellt på tiggare och tycker gatumusikanter oftast är en humörhöjare.
Så, vad har jag lärt mig? Att börja röra på de, om än otränade och oerfarna, politiska reflexer och muskler jag har när jag känner rycken från dem. Detta kommer att ske på morgondagens kommunfullmäktige, var så säkra. Röstar jag för ett beslut i fortsättningen så ska det inte vara för att jag inte tänkt igenom beslutet eller avstått från att reagera.

söndag 24 april 2011

Recept mot nervösa kvinnor

Missa inte Mary's klipp från hur man hanterade "nervösa" kvinnor mfl för knappt hundra år sedan.

Skitjobb och avreglering av monopolTänk hur tiderna förändras...

Lite sent ute, men måste bara notera Stureplanscenterns inlägg i skitjobbsdebatten är en bra startpunkt om man vill läsa in sig på vad (S) nya gruppledare i Stockholms stad sade i Affärsvärlden tidigare i veckan. Finns så många roliga reflektioner kring hennes uttalande om säljare och andra så kallade skitjobb. Personligen så kan jag känna att alla jobb har sina dagar då de känns som skitjobb och andra då de är guldjobb. Om skiten tar bort glansen ur gulddagarna är det dags att fundera på alternativ. Det är därför det är så viktigt med flera alternativa arbetsgivare i den offentliga sektorn, så att man inte låses fast utan kan byta.

Låt föreningar sköta flaggningen i Sala

På kommunfullmäktige på torsdag lägger jag en motion om att Salas föreningsliv sköta flaggningen på högtidsdagar för en viss ersättning. Det skulle ge dem ett uppskattat ansvar och extrainkomst samtidigt som kommunen spar in en slant för övertidsersättning etc. En Win-win-motion helt enkelt.
Det roliga var att skriva den (nästan) bara med aliteration på bokstaven "f".

Dessa handlingar kräfva Ipad!

När jag och några Allianskollegor lade motionen om att ersätta alla politiska nämnders pappershantering med pekplattor a la Ipad, så talade jag om buntar på 3 cm. Handlingarna till kommande kommunfullmäktige i Sala visar på att jag inte överdrev, de är på en halv dm ungefär. Men kommunalrådet ses använda sin Ipad ofta nu, så det ser lovande ut...

lördag 23 april 2011

Kulturnatta 10 år
Nu är det snart dags för Salas årliga kulturevent, Kulturnatta, den 7 maj. Alla kulturnördars lokala höjdpunkt.

måndag 18 april 2011

Kom och hör Kenneth Johansson tala om LOVMed anledning av det förslag till införande av en halv LOV som togs i KS i veckan, så har Centerpartiet bjudit in riksdagsledamoten Kenneth Johansson till Sala ikväll. Kom och hör honom tala i Blå salen om varför Centerpartiet tror på att du och jag även efter pensionen ska få vara med och påverka vår vård.

EU och ideella föreningar


Det är nästan gammal skåpmat nu på sätt och vis, men vill bara deklarera att jag anser att åtminstone mindre föreningar måste vara fortsatt momsbefriade. EU har i detta fall helt fel, och kanske ska vi ta och vara lite olydiga även här? Mikael Palmqvist i Västerås skriver också om detta.

Torka skit på fönstren men inte rumpan?


Ja, om den styrande rödgröngula majoriteten i Sala får bestämma så ska en halvmesyr av LOV (lagen om valfrihet) införas i kommunen. Tydligen är mogna medborgare med behov betrodda att välja vem som städar men inte vem som tar hand om dem på ett intimare plan. Det fortsätter att förvåna mig hur lite tilltro till individen man har. Jag tror ärligt talat att de är rädda för privata aktörer eftersom det innebär att deras kärnväljare (de som finns kvar) upptäcker fördelen med att kunna välja arbetsgivare, och att de ser (S) attacker på det goda arbete de gör anställda av densamme. Carola skriver bra i Sala Allehanda. Debatt kommer i nästa KF.

Alliansen vill mer för Salas lasarettIntressant inlägg från landstingsalliansen i Västmanland kring lasarettetområdets framtid i Sala. Kan bli något, men det lär bli en lång process oavsett vad som händer. Landstinget lunkar sakta.

Centerpartiet - förändring eller förlust?


Nu hänger Kristina Jonäng på debatten om Centerpartiets framtid i SvD. Bra. Läser i samma tidning att Centerpartiet når historiska bottennivåer i Sifo:s undersökning (4%) och som ett sidospår är Centerpartiet valets stora förlorare i Finland igår. Blir lite peppad av att läsa Solveig Zanders inlägg om förbättringsprocessen i Centerpartiet och sjukförsäkringen. Hon var och talade övertygande på distriksstämman i Västmanland förra helgen, så jag känner mig trygg i att vårt parti jobbar för en humanare sjukvård(sförsäkring).

En balanserad rovdjurspolitik

Man kan inte både äta kakan och behålla den, är ett klassiskt ordspråk. Centerns kommunfullmäktigegrupp följer nu upp Carolas initiativ med en gemensam insändare i Sala Allehanda där vi försöker ge en balanserad beskrivning av de utmaningar en rovdjurspolitik har framför sig i att förena en rovdjursstam med de andra krav och förväntningar som samhället har på landsbygden. Det handlar inte om rovdjur eller inte rovdjur, men fler rovdjur innebär begränsningar i öppna landskap och nya behov på andra håll. Ta hänsyn till hela landsbygdens behov!

torsdag 7 april 2011

Om rovdjurspolitik

Om detta skriver Salas oppositionsråd, Carola Gunnarsson, tillika omtyckt och respekterad Centerpartist, och bland annat vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting. Vill vi ha öppna landskap och djur som betar, vill vi låta hundarna springa en stund medan vi vandrar i skogarna? Eller vill vi ha ett nyskapat vargbestånd i mellansverige? Man kan inte få både och.

Alla talar om Maud. men vad säger Centerrörelsen?

Om man haft örat mot marken inom bloggosfären och media i allmänhet det senaste 1-2 åren så har man likt ett tåg på avstånd kunnat höra slutet på en framgångsrik karriär närma sig för Maud. Ljudet växer sig sakta starkare, inte så snabbt som vänstersfären vill göra gällande, men med en sakta växande intensitet. Nu har Abir Al-Sahlani, Federley och Magnus Andersson get röst åt den hittills största dånet och jag tycker mig skymta tåget kring kurvan. Gemensamt för kraven är att man vill att den extra partistämman 2012 inte ska handla om partiledarbytet, utan framtidens politik. Nyckeln ligger nog i efterträdarvalet. Jag har själv tidigare skrivit om detta, halvt på allvar halvt på skämt.
Nu var jag på en heldag den 24 mars i riksdagen som representant för Sala-C, och fick då möjligheten att höra både Maud och Annie tala. Det var mycket intressant. Maud har i media för mig framstått som lite trött och sliten, men hon var som en vital terrier som rev av över en timmes föreläsning där hon öste i oss argument att föra ut till medlemmarna och väljare. Annie Johansson var jämn, dynamisk och är en sådan där person som de flesta kan tycka är trevlig och få tycka illa om. Men. Frågan är om inte en partiledare ska väcka känslor, och sedan får man ta det goda med det onda, så att säga? Resultatet blev att jag nu vill veta mer om Anna-Karin Hatt. Och även om Maud sitter kvar taktiskt och försöker styra in partiet på Anna-Karin, så märker jag att desto längre jag följer Anna-Karin, desto mer fundersam blir jag om kanske inte hon är rätt person att ta över. Intressant. Några klipp av Anna-Karin här, här och här. Samtidigt, om det nu gäller känslor, så finns det bara ett alternativ: Fredrick Federley.

Blogga i skolan med bärbara datorer

Den här veckan har jag lyckats locka på P4 Västmanland och VLT(kommer på fredag) till jobbet för reportage. Vad gör jag då på jobbet, jo jag är gymnasielärare på 50% i Geografi på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås. Utöver det studerar jag 100% Geografi C i Uppsala. På jobbet har jag med min klass SP10D (och NVSP10a) använt bloggen som forum för när vi avhandlar två kapitel i boken. Läs mer på bloggen här och här. All publicitet tack vare att jag lärt mig pressmeddelanden via politiken och sedan begåvade elever som gjort ett toppenjobb.

Aktiv konsument eller passiv producent?

Ja, jag har i alla fall valt det tidigare alternativet nu när jag har fullt upp med jobb, studier och politik i Sala. Det vill säga, hellre än att plikskyldigt blogga varje dag, har jag fortsatt ivrigt läsa vad som sker, och sedan bloggar jag när jag får tid och inspiration. Kommer två inlägg nu, tex ;-)

måndag 4 april 2011

Centerpartiet ägär!
En av mina döttrar ritade denna bild efter att ha hört far sin prata vid middagsbordet. ;-)

Centerdominans i dagens SA


Ja, eller vad ska man säga när


  1. Sven-Olof Eliasson får en helsida om sina 50 år i politiken nu när han tackar för sig. Heder åt en hedersam man.

  2. Eric Thorsell från Kumla (med i lokalavdelningens C-styrelse...) påminner majoriteten om valet mellan 35 miljoner till kulturhus eller annat som vård,skola och omsorg.

  3. Jag frågar Salas Bästa om de tappat sin företagarprofil när de röstade nej till privata Montessoridagis på senaste kommunfullmäktige?

  4. Carola Gunnarsson fått ordförandeposten i det regionala strukturfondspartnerskapet i östra mellansverige av regeringen.

  5. Centerkvinnornas distriksstämma i Uppland lämnar rapport i stor artikel.

Very ni(C)e.