måndag 31 oktober 2011

Insändare: Bygg ett nytt högstadium iställe för rent kulturhus

Med anledning av kvällens debatt, och det senaste årets debatt, skriver jag nu i egenskap av Alliansens oppositionsledare i skolnämnden följande insändare till Sala Allehanda:

Överge politiska och historiska rivaliteter för barnens skull
Lite som Capulet och Montague, familjerna i Romeo och Julia, finns det en historisk rivalitet mellan högstadierna Valla och Ekeby. Det skapar en konservatism och en låsning vid faktorer som inte är till våra barn och ungdomars bästa. Efter att ha besökt högstadierna nyligen slogs jag av hur lokalerna i sig bakbinder personalens försök att skapa en modern skola. Jag ser fina, traditionstyngda lokaler som har en given funktion i Salas historia och för andra verksamheter, men för 2000-talets skola och elever är de inte det bästa vi kan erbjuda nya generationer.
Efter att sedan starten kritiserat byggandet av ett kulturhus som kostsamt och dåligt utrett tänker jag nu förslå något som tar avstamp i ett utredningsförslag från skolförvaltningarna – bygg ett helt nytt högstadium.
Överge gamla rivaliteter och förutsättningar, och skapa miljöer med glas, ljus och kreativitet i centrum. Se till att alla som berörs involveras på allvar i planeringen. Ta de bästa idéerna och traditionerna från den nuvarande verksamheten och plantera dem i ny jord där modern skolforskning skapar växtkraft. Låt skolan få en Aula som kan ta säg 300 personer och flytta dit kulturskolan som får en vardagsscen att glädjas åt. Se till att pedagogiska behov får stå i fokus vid utformningen med tex många små grupprum, flexibla lokaler, nya IT-lösningar och hemklassrum för eleverna. Därmed får kulturen stå i centrum, men inte på ett konstruerat sätt utan med det viktigaste vi har, våra barn, som naturlig livspuls.
Med högstadieverksamhet i byggnaden på dagarna och kulturskolan på kvällarna, integrerat med föreningsaktiviteter och musikaliska evenemang kommer det garanterat bli en lokal som inte är en politisk chimär utan en pedagogisk, kulturell och ekonomisk gångbar kulturhuslösning.
Alliansen i Sala är alltid öppna för nytänk som kombinerar samhällsnytta med ekonomiskt förnuft, och vi tror att det är det som den styrande majoriteten i Sala också vill.
Mikael Jonsson(C), oppositionsledare Skolnämnden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar