lördag 1 oktober 2011

Skolfrågor (också) centrala för Centern

Jag har full respekt för profileringen i Alliansen där partierna inom sina departement får ta huvudexponerngen för framgångar och positiva beslut. Men det betyder inte att Centerpartiet inte tex ska ha en aktiv och tydlig skolpolitik. Skälen är flera.
1. Om ett parti ska uppfattas som seriöst behövs en bredd i politiken. Väljarna kommer förvänta sig att vi har svar på hela spektrat av deras vardag.
2. Centerpartiet (som alla andra) rekryterar inte bara en sorts kompetenser, inte bara politiker med erfarenhet från profilområdena, utan från alla typer av bakgrunder och erfarenheter. Jag är tex gymnasielärare, och en stor andel unga/nya Centerpartister har ingen jordbrukar- eller företagarbakgrund, även om vi brinner för de frågorna.
3. Ett parti kan inte reduceras till några få områden (i vårat fall näringsliv, miljöfrågor och frihet med ett andsbygdsperspektiv), eftersom makten att påverka dessa finns inom alla politikens inflytandesfärer.

Denna sista punkt är kanske den viktigaste. Jag ska ta skolpolitiken som exempel.
1. Med den nya skollagen som träder i kraft i år höjs behörighetskraven på lärarna och förskolorna ska få egna ledare (förskolechefer). Dessa två förändringar kan tyckas bara bra ur ett storstads- och folkpartistiskt perspektiv, men för landsbygdens små enheter innebär det ytterligare en sten i ryggsäcken när man ska försöka pussla ihop tjänster för lärare och ledare (En liten F-6 skola ska nu ha fullt behöriga lärare i alla ämnen plus två ledare; en rektor och en förskolechef).
Det kommer innebära fler nedlagda skolenheter, och här kan Centerpartiet verka för att stödja bygder och föräldrakooperativ som vill ta över verksamheten. Jag motionerade själv för detta på riksstämman.

2. På gymnasienivå är ersättningsreglerna för elever som byter till andra kommuner sådana att desto fler som lämnar kommunen, desto dyrare blir varje elev som lämnar kommunen. Detta beskrivs väl av Bengt Jansson(S), ordförande i UAN i Sala. Jag håller med honom helt i problematiken.
Här måste vi i Centerpartiet ha ett tydligt svar, och det skulle rimligtvis handla om någon form av maxtaxa, eller varför inte rikssnittet kanske skulle lämpa sig. Min kommentar är att prisnivåerna i den mottagande kommunen är det som är relevant för den mottagande skolan. Men vad händer om tex elever byter från en "billig" kommun till en "dyr"? Det som måste åtgärdas är den accelererande effekt som finns idag.

Min poäng är att skolfrågorna alltså är högst relevanta för oss i Centerpartiet på ett högst konkret sätt. Jag är också helt säker att för en majoritet av landsbygdsväljarna så är nära skola och stabila kommunikationer de centrala frågorna idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar