Pucko?

Jag är kanske ett pucko, men jag tycker att:
 1. människor som arbetar i en form utan fast anställning också ska kunna ta bolån, planera sin framtid och känna trygghet. Arbetsmarknadens parter och regelverken måste anpassas efter detta.
 2. vara ensamstående förälder måste vara något av det jobbigaste som finns. Om inte annat än för barnens skull måste samhället gå in med extra stöd här.
 3. värnskatten hindrar de som inte fötts till rikedom som gjort en karriär genom utbildning från att skapa trygghet för sina barn. Vänstern kan ta debatten om förmögenhetsskatten istället tycker jag.
 4. frihet att tänka vad man vill är en självklarhet, men också att all form av tankar som uttrycks på fiktiva media, dvs i text, teckning eller datoranimering, ska vara fri, åtminstone från en viss ålder.
 5. rökning är ett otyg när jag tvingas andas in det. Ta en snus istället, jag tvingar inte dig att dricka te eller äta surströmming...
 6. i vård och omsorg ska de värst utsatta, brottsoffren, barnen, psykiskt sjuka och de av ålder handikappade, värderas högre än idag. De som helt enkelt inte kan föra sin egen talan fullt ut.
 7. alla former av ickeobligatoriska åtaganden hos kommunen, som kulturhus tex, ska vägas mot skola, vård och omsorg, och förankras väl hos folk, företag och föreningar så att vi vet att det gör nytta och behövs. Nej till "politiska" byggen.
 8. ge andra människor tillgång till ens fysiska inre i ersättning för pengar, genom tex prostitution eller medicinska försök, går över en gräns jag inte tror är naturlig om den sätts i samband med det ett köp innebär.  Liberalen i mig vill säga ja, men humanisten i mig säger nej. Tills vidare. Tror jag. Suck.
 9. LOV:en, Lagen om valfrihet inom hemtjänsten, ska genomföras fullt ut, dvs både för städning och vård.
 10. alla partibidrag över en vis gräns ska redovisas öppet.
 11. tiggeri ska vara tillåtet (så länge det inte är offensivt)
 12. det offentliga bara ska bedriva den verksamhet som inte en ideell eller privat utförare inte kan göra minst lika bra.
 13. alltså ska vi INTE konkurrera med föreningar och företag om vi inte är tvingade till det.
 14. pappamånaderna kan vara kvar men sedan bestämmer föräldrarna hur de gör. (Jag har själv varit hemma en hel termin med alla mina tre barn.)
 15. landsbygd och stad är en del av samma nätverk. Sveriges landsbygd blir varje år med stora mängder naturresurser och utbildade ungdomar till storstaden, men vi är beredda att bjuda på det.
 16. miljörörelsen är det sekulariserade Sveriges nya religion och miljöpartiet hoppas få bli dess överstepräster. Centerpartiet står för en verklighetsförankrad miljöpolitik som faktiskt tror att folk själva vill göra något för miljön.
 17. skola ska få drivas med vinst. Vi reagerar inte när byggföretag eller andra "manliga" branscher tar ut vinst, så varför inte skolor? Se nästa punkt för villkoren, en ordentlig kontroll.
 18. statens skolinspektion måste ske ofta, minst var 3:e år så att alla elever i grund- och gymnasieskolan ska få sin chans under sin skolgång att få sin skola utvärderad. Jag ser tex i Sala hur fortfarande två år efter inspektionen så ger den resultat, så vart 3:e räcker bra.
 19. Turkiet ska på längre sikt med i EU om de fortsättar sin demokratisering. Om inte Turkiet kan accepteras av väst, då kan inget. På flera sätt är Tukriet mindre religiöst än vissa EU-länder.
 20. liberalism. Människor kan och vill, bara de får en chans att förverkliga sig själva och verktygen för det.
 21. sälj ut statliga företag men behåll centrala resurser och handla istället upp driften, som i fallet med tex Vattenfall eller SJ. Det offentliga suger fortfarande på upphandling.
Mer kommer allt eftersom.