tisdag 25 oktober 2011

(C) stödjer svensk sjöfart, utan att tumma på milökraven

Karta över oljeutsläpp i Österjön 1998-2004. Källa: Helcom

På SvD debatteras det om hurvuvida Sverige kan bli en stor sjöfartsnation igen, och att de internationellt sett höga svenska skatterna är ett av huvudhindren. Slutsatsen, att tonnageskatt ska införas, kan vi i Centerpartiet bara hålla med om; vi beslutade om att dessa ska införas på riksstämman(Motion 10:22, som bifölls) förra månaden.
Samtidigt har vår nya miljöminister, genom att ha avgått med "segern" i kampen med moderata ministrar, genom beslutet att vi inte ska bestrida EU:s hårdare krav på svavelinnehållet i sjöfartsbränslet, markerat att vi inte ska vinna nya företag genom att bjuda under andra länder i miljökraven. Visst ska vi inte vara naiva i förhandlingarna, andra länder ska förstås också följa kraven, men vi ska givetvis stödja höjda krav på miljösäkerhet i Östersjön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar