måndag 31 oktober 2011

Politisk poesi i Sala kommunfullmäktige?

Min motion om att låta föreningslivet ta över flaggandet, formulerat på alitererande "f", avslogs på dagens kommunfullmäktige. Kommunalrådet PO Rapp, formulerade avslaget i samma anda som motionen:

(Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt yttrande att med hänvisning till att det idag är en ordinarie arbetsuppgift för ett antal av kommunens medarbetare och ingår som en naturlig del i att skapa trivsel och en välkomnande atmosfär i Sala. Förvaltningen ser därföringen anledning att i dagsläget ändra på det sätt på vilket flaggningen genomförs.)
För flaggning föreslås föreningar få företräde för försumlig fiskal finansiering, fyra femtusingar. Förnuftighet förvisso, föranleder fnurra föreliggande föreningsförlaga. Föreliggande frappant fredsfördrag föredras.

Min replik (avslag dock):
Bestämmande bossens beivrande beslut bör borttagas.
Bör bara bruklighetsbytets bryderi beaktas? Bakom beskriven bekvämlighet blottas bestämmandebehov.

Befolkningens banerhissande borde bistå banderollbegärsbrytande bättring.
Beräknat billigare bistånd bekräftar bara bra-igheten.
Bondeförbundets betrodde begär bejakande bifallsyrkande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar