lördag 14 maj 2011

Om att blogga

Jag fick en del intressanta tankar från en politisk kollega igår angående att blogga om lokalpolitik. Jag har under det senaste halvåret försökt via olika kanaler få politikerkollektivet att aktivera sig med sociala medier, men trots det är det en knapp handfull som bloggar, och det sällan. Problem nummer två är att det utöver några få engagerade debattörer i partierna (Salas Bästa och Sverigedemokraterna borträknade, som kniper tyst) mest verkar rulla på i ullstrumporna. Det ska vara konsensus eller röstboskap, typ. Det gör hur som helst att mitt bloggande ibland antar karaktären av monolog, och även om jag försöker balansera mina inlägg efter en tänkt motpartner, så vore det så mycket lättare om det fanns ett reellt utbyte av åsikter med andra bloggare. Jag tycker själv att en del av "nöjet" med bloggandet är att det kompletterar den talade debatten i fullmäktige och nämnder. I bloggen kan man ta tid och tänka och ta ut svängarna och referera källor på ett annat sätt. Så, jag hoppas helt enkelt att fler aktiverar sig. Här är de aktiva jag hittat iaf:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar