lördag 30 oktober 2010

Effekt av kryssen för Västmanland

Dagens Samhälle skriver i veckans nummer om hur fler kommer in på kryssande i
detta val än i det förra valet. Som jag skrev igår hade ingen av de invalda till Sala kommunfullmäktige någon "nytta" av sina kryss.

Tittar man på Västmanland kom följande in tack vare personröster :

Peter Holfvde(SD) Arboga (kf)
Victoria Hansson-Malmlöf(MP) Hallstahammar (kf)
Roffe Blom(SD) Köping (kf)
Jan Fransson(V) Köping (kf)
Karl Staaf(SD) Fagersta (landsting)
Stig Henriksson(V) Fagersta (landsting)
Anna-Lena Henriksson(KD) Västerås (landsting)
Roger Haddad (FP) Västerås (riksdag)

Det finns ingen tydlig geografisk tendens, som storstad-landsbygdskommun tex.
Tittar på parti så verkar det allmänt som om mindre partier, speciellt framgångsrika SD,
har de flesta kandidaterna. I Sala så fick just båda SD-kandidaterna nog med kryss för att ha kommit in på personröster även om de inte hade varit överst på valsedeln.

Omvänt så har de större partierna M och S inga personvalda, men det krävs så pass många röster där. För Centern kan man hoppas att det hara tt göra med att vi har en bra nomineringsprocess. I Sala så var också kryssresultatet likt valsedelplaceringarna.

fredag 29 oktober 2010

kvinnor och män och näringsliv (och politik)

Jag tycker Gudrun Schyman har en poäng när det gäller Sofia Arkelsten i jämförelse med Carl Bildt. Samtidigt har Carl Bildt också en poäng. 1-1?

Effekten av kryssröstandet i Sala

Bilden ovan visar analaysen av det nya kommunfullmäktige ur kryssningsperspektivet. Första kolumnen anger vilka som kom in med grå färg, andra kolumnen deras placering in kryssandet. Kolumn 3-7 anger hur de fick sin plats eller hur de kunnat få den. Spärren idag på kommunnivå är 5% av personrösterna och minst 50 röster. Kolumn 3 är att man fick platsen på valsedelpositionen, 4 att man nåde personröstskriteriet, kolumn 5 att man fick 5%, kolumn 6 att man fick 50 röster. I kolumn 7 leker jag med tanken att gränsen hade varit 3% istället, men vi behåller den rimliga 50-röst-spärren.

Analys :
1. INGEN hade nytta av kryssandet av de som fick plats, mer än som en bekräftelse. Alla åtta som nådde kryssgränsen kom ändå in på valsedelpositionen. Intressant att notera är att för Salas bästa och Sverigedemokraterna hade 5 av 7 ledamöter nog med röster för detta. Starkt engagerade medlemmar? Höga förväntningar nu?

2. Om vi hade sänkt gränsen till 3% så hade tre kommit in på personröster och ersatt människor högre upp på valsedeln. Effekten hade blivit tydligast i Salas Bästa, där två män hade ersatt de två kvinnorna. Kvinnorna i Salas Bästa kom anmärkningsvärt lågt, åtta och elva, trots att de nu valts in. Felnomineringar?

Skatt är solidaritet. Ett förtroende som individen givit till det offentliga

Man kan kanske tro att om man är för Alliansen så är man emot skatter, men det borde vara tydligt efter fyra år vid makten att det inte alls är så enkelt. Vad högerperspektivet handlar om är att skatter är något man FÅR av människor, inte något man har rätt att TA. Om människor känner att dera skatter går till ändamål som man tycker är bra, och att det görs på ett korrekt sätt, så är de flesta människor villiga att betala skatt. Till och med miljardärer.
Men man får aldrig som politiker anse att man har RÄTT att ta dessa offentliga inkomster.

Vi har under c:a 200 år i Sverige haft ett land utan krig, och byggt upp ett socialt kapital mellan företag, föreningsliv och folk i gemen, vilket gör att man är beredd att överlåta mer av ansvaret för vardagen till gemensamma institutioner. Där ligger det stora ansvaret och förtroendet som man som politiker har fått.

Det är därför uppfräschande och en bra påminnelse att läsa om hur det kan se ut om medborgarna når den gräns där de anser att samhällets hantering av skatten inte fungerar, och att man istället kan göra bättre själva. Läs SvD's artikel om situationeni Sydafrika här, och försök att inte göra det så enkelt som att det är vita mot svarta, men det framgår ganska tydligt i artikeln.

torsdag 28 oktober 2010

Salas nyvalda - de försvinner, de är nya

Det nya kommunfullmäktige i Sala är i sin helhet en kusligt välbalanserad lista av nya och erfarna ledamöter. Av de 45 ledamöterna som formellt sett börjar sin gärning på måndag den 1 november, så är 22 st nya sedan förra perioden medan 22 st sitter kvar för sitt parti, och 1 ledamot, Erik Åberg, står nu även officiellt som mp-ledamot efter att ha deltagit genom valsamarbete med V förra perioden. En del av ledamöterna är säkert "nygamla" men det får vara osagt här.
Tittar man på partier så är förnyelsen inom de två blocken (Alliansen/Trafikljuset) relativt lik, för enskilda partier så är det tydligt att Moderaterna satsat på förnyelse om man väger in partiets storlek. Självklart är Salas Bästa också en frisk fläkt, men de är nya som parti, så det är svårt att avväga. FP och KD satsar på säkra kort, och S verkar låta sin förnyelse gälla främst de yngre. Troligtvis en fungerande taktik att behålla rävarna i det personfixerade Sala ;-)

Moderaterna och politikerrollen

Man undrar när Moderaterna ska lära sig att kolla upp sina frontnamn bättre, man
tycker att de borde ha lärt sig efter förra valet. Nu är det det Moderaternas svar på
Annie Johansson, den nytillträdda Partisekreteraren Sofia Arkelsten som hamnat i blåsväder för sin bjudresor betalade av bl.a. Shell. Reinfeldt och Sofia välkomnar en granskning, men man kan inte låta bli att undra och hoppas att de var förberedda på detta.

Problemet tror jag ligger i att generellt sett så rekryteras många av Moderaternas toppnamn från Stockholmsregionen och/eller brancher där den här typen av bjudresor är vanliga och egentligen inte är något konstigt. Men (M)'s företrädeare behöver inse att det inte fungerar längre när man tar steget över i politiken. Och som även Bodström har fått inse, att som riksdagspolitiker så ska man kanske renodla sitt engagemang under den perioden man sitter i riksdagen.

onsdag 27 oktober 2010

Rödgrön separation

Veckan började med att de rödgröna lade fram sin skuggbudget, vilket var en halvhjärtad tillställning som upprepade det som de inte vann valet på.
Sedan blev det fort klart, att samarbetet nu läggs på is, åtminstone i dess nuvarande form.

Det här skulle kunna ses som någon form av seger för alliansen, och det är tydligt i frhandlingarna om Afghanistanfrågan, att en ny mer dynamisk situation kan komma att uppstå, delvis "tack vare" SD's intåg.
Men, som bla. Magnus Andersson skriver, detta kan på sikt istället innebära att regeringens småpartier hamnar i sämsta läget relativt de nu "nyseparerade" partierna.
Precis som Centern i Sala så gäller det att vi profilerar oss mer om vi ska stoppa krympandet som parti, och då gäller det att föra fram relevanta frågor. Hoppas Centern går ut och säljer att nu gårdsförsäljning av viner blir av när väl beslutet är taget, som ett litet exempel.

lördag 23 oktober 2010

Krig dödar.

Föga förvånande visar de nya dokumenten från Wikileaks (åter igen) att alla möjliga hemskheter har begåtts av amerikanarna och irakierna under kriget.
Frågan jag ställer mig, lätt ironiskt, är ; vad hade folk väntat sig, det var ett så kallat KRIG...
Ett krig är per definition en våldsam sammanstötning. Om det hade kunnat ske civiliserat, så hade det inte skett alls.

Så, nyhetsvärdet ligger inte i avslöjandet, utan i vad påföljderna blir. Där avgörs vilken typ av krig detta var, och vad efterbilden blir.

SD enar Sverige. Eller åtminstone riksdagssjuan...

Kan bara kopnstatera att SD's så kallede vågmästeri kan få resultatet att alla de andra sju (tom V!) enas om hur Afganistan ska lösas...

fredag 22 oktober 2010

Eftervalsanalys Salacentern

Ville bara notera att vår eftervalsanalys i Sala var givande och intressant och känslosamt upp och ner av olika skäl. Det blir en spännande höst och vinter, men också fyra intressanta och utmanande år fram till nästa val. Oppositionen kan bli en återupplivning av Centern lokalt.

Det enda ideologiska högerpartiet - KD?

I eftervalsanalysen och siktet framåt mot att växa som parti, är det nu tydligt att även KD kommer till liknande slutsatser, och tyvärr, liknande positionering som Centerpartiet i flera frågor. I DN så kallar Göran Hägglund sitt parti som det enda ideolgiska högerpartiet, vilket många, särskilt unga, Centerpartister inte skulle hålla med om. En del av det "nya" (C) handlar just om ideologisk styrka och skarpheti frågor som LAS, företagande, anställningsbarhet, liberalism, osv.
Han nämner också företagande som ett område de bör fördjupa sin profil. Helt naturligt dock, med sin starka ställning i tex Småland. Men där får de nåt och bita i med Annie Johanssons framfart i valen, som inte lär bli mindre 2014.

tisdag 19 oktober 2010

Äntligen!

Äntligen så har fackens, eldsjälars och vanliga lärares kamp för en höjning av lärarers status och yrkesidentitet burit frukt, och utmynnat i ett förslag om lärarlegitimation. Se SvD och DN. Cenetrpartiet har även drivit frågan.

Hoppas nu slippa snacket om "obehöriga lärare" och hur inhoppare eller outbildade egentligen är så mycket bättre med eleverna och underbara medan Gunnar med examen från 1973 är seg och tråkig.
Ingen skulle komma på iden att tala om en obehörig läkare eller civilingenjör. Har man inte utbildning, så har man inte det, basta! Och det finns läkare, civilingenjörer och psykologer som är sopor på sina yrken också, men det betyder inte att man ska skippa kravet på examen.

Legitimering kommer också innebära att större förväntningar och krav ställs på yrkeskåren, vilket är bra, och en ökad professionalisering kan därmed berättiga de löner kollektivet drömt om i alla år.

Nya loggor för Centern?

I mitt inlägg om eftervalsanalys för Centern så skrev jag om ideer om två nya loggor för arbetet fram till nästa val. Via lite "help from my friends" har jag fått fram konkreta bilder, för att ge en bild av vad jag menar. Visst är de roliga. Made by Malin Nergård ;)
Den första är tänkt att användas i sammanhang då vi vill betona Centerns betydelse för lösningar nära den lilla människan eller i vår vardag, som tex RUT-bidraget.
Passar bra som en dekal också.
Den andra är för tillfällen då människors eller samhällens frihet har förbättras. Tex om LOV införts i en kommun eller varför inte RUT. Då är man het, riktigt friHET... ;)
Skulle fungera som en pin på manchetten, kanske?

Allt detta hälften på skoj, hälften på allvar.

måndag 18 oktober 2010

Centerns framgångar i EU som liberal röst

Det började med att Centerpartister lyfte frågan om att göra datalagringsdirektivet frivilligt.
Nu har den liberala gruppen inom EU i sitt möte i Helsingfors gjort Centerpartiets förslag till sitt, vilket är en stor framgång för alla som är emot lagen. Se även DN.

Arenamallen

Påminner om att ni bör se till att ha Apelsineld på eran "blogroll".

Opinionsundersökningar - orkar vi mer?

Känns lite tidigt med opinionsundersökning redan, men eftersom det är SIFO, så är det värt kolla in. En påminnelse om att C och KD har problem, och måste hitta en väg framåt.

För KD verkar det vara ett könsbyte, oj, nej förlåt, ett namnbyte som gäller.

För Centerpartiet är det eftervalsanalys både på riksnivå, länsvis och kommunalt. Jag har fått inbjudan att dela med mig på riksplanet via mejl. Länet hade en heldag, som jag tyvärr missade pga av resa. Lokalt, så har kommunkretsen en samling nu på onsdag. Jag har själv redan skrivit om möjligheter och hot för Centern.

torsdag 14 oktober 2010

Föräldraledig i USA *och* riksdagspolitiker?

Det är nu klart att Bodström fått avslag på sin ansökan om föräldraledighet. Se hans egen kommentar också.
Sverige är ett föregångsland när det gäller att stå på allas rätt att begära föräldraledighet, se tex diskussionen i Europaparlamentet just nu om detta och SVT's rapport av hur extrema våra möjligheter är i Sverige, särskilt för män.

Samtidigt är det så att det alltså finns gränser, och i det här fallet har helt enkelt reglerna,
de som gäller för alla medborgare, sagt nej. Att oppositionens gruppledare inte tar till någon
form att motretorik känns som ett säkert tecken på att det hela är ett opolitiskt och odramatiskt
beslut för alla utom Bodström.
Samtidigt verkar det ha stått klart långt före valet att han skulle åka bort efter valet, så man kan undra hur han och omgivningen tänkt egentligen. Det kan inte vara fråga om någon överraskning. Hade de kallt räknat med att de rödgröna skulle vinna och han få en ministerpost?

Bodström är en mycket aktiv person, men kanske måste han prioritera lite? Som alla andra småbarnsföräldrar så vet jag att det är en tuff period just när barnen är små, och ibland måste
man helt enkelt välja. Man kan inte få allt.

tisdag 12 oktober 2010

Hallå, det är sossarna!

Tankesmedjan på P3 har gjort en så kul sketch om Socialdemokraternas nästan existensiella ångest just nu. Lyssna och ha kul på "Hallå, det är sossarna!". Elakt, träffsäkert, och egentligen ganska bra analys av (S) situation just nu.

Alliansmärkta Nobelpris

I år har både Nobelpriset i litteratur, till Mario Vargas Llosa, och priset i Ekonomi gått i tydliga högerfärger. Den förstnämnde har, trots att han är från ofta röda Sydamerika, skrivit med ett tydligt liberalt perspektiv. Se Johan Hedins översikt över reaktionerna.
Priset i Ekonomi går till tre herrar (som vanligt...) som i princip visat på att desto högre arbetslöshetsersättning man betalar ut, desto högre blir arbetslösheten.
Nämen se där, lät det inte lite bekant? Hmm, var ska jag placera den slutsatsen på en politisk skala, jag undrar....haha.
EDIT : se även Annie Johansson i morgonsoffan diskutera detta imorse.

Kristendomen i skolan

Alliansregeringen vill inte ändra på hur religionskunskapen sett ut sedan 1994 när det gäller tyngdpunkten på kristendom framför de andra fyra världsreligionerna. SvD och AB.
Läs också Ola Bergs kommentar som som vanligt är intressant. Ett alternativ är Humanistbloggen eller S-sidan Alliansfritt Sverige för mothugg.

Själv så vill jag gärna se mig som liberal i alla frågor, och jag är i princip ateist, mööööjligtvis agnostiker, men högst troligtvis inte ens det, så det vore en enkel fråga att bara kritisera herr Björklunds vilja att stoppa förändringen av religionsämnet.
Men. De krassa orsakerna är väl att a) KD skulle få det ännu tuffare om detta händer och b) SD får än mer vatten på kvarnen.
Mera korrekt så kan argumentet att kristendomens betydelse för vår lokalhistoria är så pass stor, så det är relevant att lägga lite mer tid på detta. Precis som att vi lär oss mer om Sveriges historia eller regering än Guatemalas eller Portugals.
Sen ska förstås detta inte blandas ihop med diskussionen om huruvida vi ska fira jul/advent etc i skolan eller ha avslutningar i kyrkan. Där är det en fråga om en tydligare påverkan av eleverna, och här är frågan om det är lika korrekt. Sen kan man väl säga att i 98% av världens länder så skulle väl en sådan diskussion ses som synnerligen märkvärdig...

Troligtvis vore det väl lika bra att avskaffa hela ämnet, ge historia mera tid, och införa ett Etik och livskunskapsämne istället. Redan idag innehåller religionsämnet en hel del av detta. Eftersom många elever är andliga men inte bekänner sig till en viss religion, så bör skolan förstås finnas där för dem också.

söndag 10 oktober 2010

Centern i opposition i Västmanland

När det nu är klart att (C) och alliansen i Sala hamnar i opposition, så är det nu bara i Kungsör som det finns en kvarstående möjlighet att (C) finns med i styrande position under de kommande fyra åren. I övriga kommuner och i landstinget har vi nu utmanarrollen.
Det innebär ett nytt perspektiv för vissa, och en bekant roll för andra, men i allmänhet betyder det en uppfriskande utmaning och nya perspektiv.

Alliansen i opposition i Sala

Medans jag var borta blev det klart att, som väntat tyvärr, Salas Bästa väljer att alliera sig med de rödgröna. Ska man vara generös så kan man säga att de valde förändring framför konsekvens ; det är naturligt att gå till den förevarande oppostionen om man vill ha förändring, än att försöka förändra de som suttit vid styret.
Om jag ska vara mer öppen så SUGER det att en dold agenda i form av en personlig vendetta mot vårt kommunalråd ska avgöra Salas styre de närmaste fyra åren. I förhandlingar och snack inför valet (ej offentliga dock) har det framgått med all (o)önskvärd tydlighet att deras valfrågor, tydliga allians/företagarperspektiv, egentligen inte har varit det viktigaste, utan viljan att få bort Carola har dominerat.
Jag har flera exempel på varför det är tydligt, men känner att det egentligen bara blir klagande för öppen ridå, men jag kan i varje fall säga att min motvilligt positiva syn på Salas Bästa innan valet, där jag ansåg att de förde fram bra frågor, har vänts till en besvikelse på lokalpolitikens (o)logik. Hoppas jag får en annan bild genom de kommunfullmäktigemöten jag nu får chans att delta i.
Och visst, "surt sa räven".... ;-P

Tillbaka från Baskien

En veckas vistelse i södra frankrike med omnejd har passerat, där vår studiegrupp i Geografi B/C åkte ner för att studera Baskien, från Franska kustprocesser till kulturen i Pamplona och Bilbao (ja, jag var till Guggenheim). Tyvärr var kanske inte professorernas engagemang i vårt lärande så stort, det var ofta 10 minuters instruktion, och sedan 1-2 timmars strosande på egen hand. Skönt väder, trevligt sällskap, god mat och kul upplevelser gjorde det hela snarare till en veckas semester. Reflektionerna är många, men här kan väl nämnas att bl.a. att vägtullar är en pina och krångel, att restaurangmaten var minst lika dyr som i Sverige (ÄVEN utanför turiststråken) och att småvägarna alltid har asfalt (till skillnad från hemma).

lördag 2 oktober 2010

Valresultaten i Västmanland - appendix

Vid sidan av kan jag säga att :

1. Av de etablerade partierna, så blev de endast utan mandat i fyra fall :
C & Mp i Fagersta, Kd i Norberg och Skinnskatteberg

2. I antal mandat har Centerpartiet gått från 44 till 30 mandat i Västmanland,
ett tapp på 1/3, vilket är mycket svagt. Vi är nu 5:e största parti i landskapet.

3. I absoluta röstetal så finns 25% av länets Centerröster i Sala, att jämföra med
36% i stora Västerås.

Valresultaten i Västmanland

Om man studerar partiernas resultat i Västmanland så kan man få en färggrand bild (särskilt om man älskar Excels funktioner...).

I Sala så har Centerpartiet sitt klart starkaste fäste, trots tillbakagången, men så
var vi inte ensamma om det här. Vi har också den klart högsta andelen övriga röster, vilket
förklaras av Sala bästas framgångar. Räknar man in de blockfria SD får man totalt 15,6%.
Vänsterpartiet har däremot sitt svagaste fäste hos oss.
Västerås visar upp ett typiskt storstadsresultat, med länets starkaste röstetal för både M och mp.
I Stig-Henriksson-land, Fagersta, så har V egen majoritet, vilket gör det naturligt att nästan alla partier har sina svagaste resultat här.
I övrigt så har Fp rollen som stort oppositionsparti i Skinnsberg med Carina Sándor som oppositionsledare. I Hallstahammar har (S) egen majoritet och Kd sina bästa röstetal.
Styrelsemässigt så ser det ut att bli rödgrönt överallt, med två frågetecken ; Kungsör, där
två udda block står mot varandra - M, Fp,Kd mot S,C, och i Sala där som bekant Salas Bästa
balanserar blocken.

fredag 1 oktober 2010

Eftervals- och framtidsanalays - vägen framåt


Efter mitt pessimistiska inlägg om andra partiers insteg i Centerpartiets kärnfrågor, så kommer lite tankar om vad vi kan göra för att lyckas.


Centerpartiet har idag ett dilemma att våra historiska kärntrupper, landsbygdsbefolkningen, krymper och idag röstar tex bara 40% av lantbrukarna på (C). Studerar man Dagens Opinions undersökning om kärnväljare och potentiella väljare, så hamnar vi mkt lågt.
Det Centern har försökt göra sedan ett antal år sedan, med större kraft allt eftersom, är att profilera sig som ett progressivt företagar-och frihetsparti. Med unga profiler som Annie Johansson, Magnus Andersson och Fredrik Federley så visar vi på riksplanet upp en arbetsvänlig, liberal och varm syn på människan och hennes vardag. Individen ska få frihet att gå sin väg och arbetsgivare ska sporras att utveckla och berika samhället.
Framgångarna i tex de superblå Danderyd och Lidingö talar sitt eget språk.
Ska vi vara ärliga när vi talar om att andra partier inkräktar på (C)-politik, så är denna nya inriktning ett angrepp på en planhalva som förut inehavits av Folkpartiet under tex Bengt Westerberg, och fram till nyligen av miljöpartiet innan de tog steget till vänster. Just detta bejakande av individens frihet och möjligheter, tillsammans med betonandet av de nära, lokala lösningarna känns lite som miljöpartiet som jag minns dem på 90-talet.
Jag tror att väljargrupperna som först lämnade folkpartiet för miljöpartiet kan fångas upp av centerpartiet. Att liberaler och frihetstänkare kan få en plats hos oss. Men samtidigt så måste vi behålla vår trovärdighet i landsbygdsfrågor. Däri ligger utmaningen. Den som gapar över mycket...
Nyckeln är att hitta begrepp som har betydelse både för kärnväljarna och för de nya stadsväljarna.
1. centern NÄRA dig
Centern står för lösningar lokalt, nära individen. Det kan vara att vargjakten beslutas i länen (sitället för i huvudstaden), eller att det lokala kvarteret får bestämma var busshållplatsen ska stå.
Logga : En knapp med orden "centern NÄRA dig" i båge över centerklövern. Kallas "Nära-klövern"
Kan användas för att poängtera när något lokalt har gjorts för att förenkla/förbättra vardagen för den enskilde, tex "Näraklövern utdelad till Ransta PRO som tagit över kommunens gräsklippning. Alla tjänade på det.". typ.
2. friHET
Frihet kan innebära att istället för tomma busslinjer som läggs ner, så har kommunen en service där folk på landet ringer upp och så skickar man ut minibussar, eller det kan vara LOV som genomförs i din kommun. Det kan vara också att personal HBTQ-utbildas för att inga ska diskrimineras.
Logga : ordet friHET i båge upp mot höger, med en termometer under där temperaturen
slår i taket. HET i röd/rosa beroende på färgmatchning.
Kan användas för att beteckna när en kommun genomfört LOV eller varför inte vårdnadbidraget? Kan också användas i ett utvärderande sammanhang ; "Hur väl har Sala kommun lyckats ge eleverna val av skola, CUF Sala testar kommunens friHET."
Jag påstår att de flesta av Centerpartiets frågor kan fångas upp under paraplyet av dessa två begrepp. (jag kommer posta loggor på båda mina förslag när jag fått min syrra att skissa ihop något)

Partier norpar i Centerns skafferi.

I eftervalsanalysen om varför centern minskar ute i kommunerna så vill jag peka ut tre exempel på vad som sker eller kommer ske :

Exempel nummer 1 : Radioreportage från Söderhamn, där sverigedemokraterna haft stora framgångar. Lyssna på vad han säger ungefär efter 50 sekunder. Klassisk Centerpolitik eller vad?

Exempel nummer 2 : Dagens Samhälles specialreportage om Eskilstuna där SD fått 9,6%. Tyvärr finns hela artikeln bara i pappersformat, men jag bla säger sverigedemokraten Kim Fredriksson bättre bussförbindelser och att byskolorna ska vara kvar.

Exempel nummer 3 : Moderaternas startegi i Norrland. Nu säger Per Schlingmann att (M) ska bredda sig på landsbygdsfrågor efter framgångarna i Norrland. Girighet eller svar på framgångarna? Jag lutar åt girighet, tyvärr.

Vi håller helt enkelt på att förlora vår självskrivna roll som talesman för landsbyggden i våra försök att överleva genom insteg i storstaden. Det är också tydligt hur Moderaterna växer eller inte minskar tack vare det positiva suget från rikspolitiken.
Men jag tror sverigedemokraterna är ett minst lika stort hot, de verkar skjuta in sig på de nostalgiska på landet som inte tycker att Centern gör nog för dem. Det är SD's välfärdsnostalgi i lantlig tappning blandat med Stockholmskarikatyr.

Samtidigt så kan vi inte 'paxa' landsbyggdsfrågor, trots allt är det bra om fler partier vill hjälpa folk att bo utanför storstaden. Det vi i Centern måste visa är att vi är partiet som levererar mest och bäst.

Regeringen närmar sig

Oktober är här, och om fyra dagar så vet vi hur ministerposterna, departementen och allt ser ut. Och sen ska besluten tas, vilket blir ett nytt kapitel. Den senaste veckan har varit som sorlet i ett rum när ingen vet vad som händer, som bakvattnet mellan två forsar. Allt är möjligt och inget är säkert. Om en månad kommer det kännas som att det var en illusion, och riksdagsblocken och regeringen kommer vara vardag.

Dags för en Federley...
dvs, han scannade sitt politikerbevis, i mitt fallblir det i mindre skala, det är "bara" kommunfullmäktige för mig ;-)