söndag 2 oktober 2011

DN:s reportrar behöver ROT-avdrag i procenträkning


Jag läser i DN att "Rot-avdraget har lett till en renoveringsboom där en stor del av statens subventionering hamnar i hantverkarnas fickor."
Allt eftersom jag läser artikeln blir jag (åter igen) frustrerad över hur en reporters önskan att göra en bra journalistisk poäng för upp idagen bristande matematiska kunskaper. (Alternativet är att han medvetet fuskar med siffrorna.)
1. Först det uppenbara. Rubriken säger att hantverkarpriserna höjts med 20%. Detta på två år. Om vi då räknar bort säg 5% normala löneökningar på två år så återstår grovt 15% som kan härledas till påslag. Med ett 50% ROT-avdrag är det helt uppenbart att inte "en stor del av" det har gått till arbetarnas fickor.
2. Om vi tar det matematiskt i detalj så skulle priserna idag utan påslaget vara x * 1,05 * 0,50 och med påslaget är de idag x * 1,20 * 0,50. Kvoten mellan dessa ger påslaget : x * 1,20 * 0,50 / (x * 1,05 * 0,50) = 1,20/1,05 ~ 1,143 = +14,3%.
3. Om vi istället granskar de siffror som ges i artikeln så har hantverkspriserna höjts från 390 - 450 kr år 2009 till 450 - 570 kr 2011. Utan att veta hur priserna är fördelade inom de intervallen får vi skatta medianen till mittvärdena, dvs 420 kr och 510 kr. ROT-avdraget 2009 skulle ha givit ett timpris på 210 kr/timme. I år ligger det i snitt på 260 kr/timme. Detta gör att i snitt "äts" 260-210 = 50 kr av 210 kr sänkning upp av ROT-avdraget. Detta är 50/210 ~ 24% av ROT-avdraget. Dra från detta löneökningar så är vi nere i de omnämnda 20%.

Dålig journalistik, DN. Dags att gå på matematikkurs?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar