torsdag 30 juni 2011

Retrospektiv nio månader och 500 inlägg

Jag har nu bloggat i drygt nio månader sedan den 10 september. Med anledning av att jag passerade inlägg nummer 500 i veckan och samtidigt 10 000 träffar (läsningar) tänkte jag göra ett par topplistor.

Först en topp-fem-lista över mest lästa inlägg:
 1. Nån har tappat sin Manga i vattnet? - 1351 Sidvyer
 2. ATG-ombud på landsbygden - 388 Sidvyer
 3. Apple vill kunna slå av din IPhone på koncerten. - 175 sidvyer
 4. Varför samlas Sveriges alla fattiga på landsbygden? - 77 sidvyer
 5. Om politiken vore World of Warcraft skulle Centern vara Taurens. - 73 sidvyer
Det är förstås lite ironiskt att två av fem inlägg är relativt orelaterade till politiken. En given dag ligger nästan alltid Manga-artikeln i topp på träffar, och har varit i topp på all veckostatistik sedan i januari...
ATG-artikeln är däremot en annan femma. Jag har under våren försökt förstå varför vår lokala Tempohandlare inte får vara ATG-ombud. Är vid vägs ände med monopolet ATG, ska försöka lyfta frågan (igen) med Anders Flanking som sitter i utskottet för (C) härnäst.

Om jag skulle lyfta tre blogginlägg som jag själv är mest nöjd med eller känner är relevanta för mig så är det:
 1. Skit i alla G, en elev är värt ett MVG!
 2. Var står C i Sala och Sverige - tal till kommunfullmäktige
 3. Med en avreglerad arbetsmarknad måste trygghetssystemen anpassas
 4. Lagstadga om landsbygdens rätt till offentlig service
 5. Biktning i tiggarbåset - Jag var med i Sala
Det finns flera, men det är ett urval. Nu

  onsdag 29 juni 2011

  Pressmeddelande

  Nu går vi ut med pressmeddelande kring den motion vi i (C) lade vid kommunfullmäktige förra veckan om att skapa mer jobb och närvaro på landet i Sala. Hoppas mynta ett nytt begrepp: Lokala Utförare, kort kallat LUT:are.

  Nyanser av blått

  Johan Norbergs artikel i Expressen igår tar upp en tankegång som jag själv tror kan bli aktuell i framtiden. Det efter Alliansen framgångar talats om att vi skulle gå fram med en gemensam lista i kommande val. Det är en intressant tanke, och jag märkte som ny valarbetare i fjol att jag lika mycket förlitade mig på den gemensamma borgerliga arbetslinjen, mm, som argument från det specifikt Centerpartistiska lägret  som frihetstankar när jag argumenterade för vår sak. Men, det finns problem, och det är skiljelinjen mellan konservatism och liberalism. Den skär som en linje genom de borgerliga partierna och utgör en högst relevant delare. En uppdelning i ett konservativt och ett liberalt parti skulle vitalisera den borgerliga politiken, särskilt för oss liberala. Jag kan gissa att en sådan uppdelning idag skulle ge ett konservativt block med kanske 60-70% av dagens alliansröster och resten till det liberala, men allt detta skulle bero upplägget, företrädarna, osv.

  tisdag 28 juni 2011

  Ransta Nästa Bygdegårdsförening arrangerar helg för bygden

  Bloggen för vår föreningen är inte riktigt klar, men gå gärna redan nu och läsa om Raka spåret till Ransta, en helg för bygden som vår unga bygdegårdsförening ska anordna i höst.

  måndag 27 juni 2011

  Besvikelse och hopp i (C)

  Vill ställa två inlägg i debatten kring Centerpartiets förhållande till sin historia. En lite besviken(?) insändare i Bärslagsbladet mot Johan Hedins bejakande och liberala berättelse om rötterna. Båda två är berättelser som rör sig i och utanför Centerleden av idag. Båda måste få sin plats och hantering.

  Partiledarvalet(C): Intervjuer med Anna-Karin och Annie

  Jag fortsätter min personliga länksamling inför valet av ny partiledare i Centerpartiet med att länka intervjuer gjorda av Expressen TV med de två huvudkandidaterna, Annie Johansson och Anna-Karin Hatt.
  Det som slår mig i intervjuerna är att Anna-Karin Hatt är underskattad, och att Annie ger en väldigt homogen och behärskad bild. Jag tror att i vana och närvaro live vinner Anna-Karin, medan i teoretisk stringens och bland ungdomar så är Annie valet. Anna-Karins utmaning skulle bli att skapa trovärdighet i förnyelsearbetet, så att hon inte blir i någon mening en "ny" Maud. För Annie kan trovärdigheten kring den "klassiska" landsbygdscentern bli det svåra.

  lördag 25 juni 2011

  Titta på bilden ovan. Den målar en intressant bild av ekonomierna i Europa ur budgetperspektiv som verkar motsäga den gängse. Västeuropa klarar inga av budgetmålen. Östeuropa klarar minst ett. Och vi i Norden glänser genom att klara båda. Det finns olika skäl bakom men är en intressant tankeväckare angående eurosamarbetet, öststaterna, och framtiden. Den målar en ganska oroväckande bild också angående de närmaste åren i Europa. Läs hela artikeln på SVT.

  onsdag 22 juni 2011

  Glesbygdsstödet blir kvar


  Om ni eventuellt hört talas om att glesbygdsstödet skulle dras ner, så kan jag lugna med att det inte finns några beslut tagna därom i skolnämnden. Det är förvaltningschefen som tänker högt om framtiden.

  Centerpartiet och feminism - en bild säger mer än tusen ord


  Och appropå talet där feminsimens roll i partiet framhävdes, så säger bilden ovan allt.
  Från vänster:
  Hanna Wagenius, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund
  Maud Olofsson, partiledare för Centerpartiet
  Gunilla Hjälm, ordförande för Centerkvinnorna
  Anna Sandström, ordförande för Centerstudenterna

  Alla valda på egna meriter, utan skymten av kvotering.

  Motion: Samordna resurser på landsbygden: upphandla Lokala Utförare (LUT:are)


  I dagens kommunfullmäktige lägger fem av oss (relativt) unga Centerpartister en motion om att satsa med förnuft på landsbygd och privata utförare.

  Samordna resurser på landsbygden: upphandla Lokala Utförare (LUT:are)

  Hälften av Sala kommuns befolkning bor på landsbygden. Sala kommun är ett geografiskt vidsträckt område som gör att tjänster som de kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen utför på landsbygden ofta innebär omfattande resor. Om dessutom samma uppdrag är uppdelat på flera förvaltningar och bolag blir de rörliga kostnaderna ännu större.

  I en vanlig tätort på landsbygden finns det flera tjänster som stämmer in på beskrivningen. Det kan vara gräsklippning av offentliga ytor, underhåll av gemensamhetslokaler och städning, handling, plogning och fixaretjänster hos enskilda i behov av stöd och service. Utförarna kan idag komma från exempelvis vård och omsorgsförvaltningen, tekniska förvaltningen eller Salabostäder.

  Om ett lokalt helhetsperspektiv tillämpades skulle istället flera av tätorterna kunna få personal helt avdelade till att utföra tjänster i lokalsamhället, med en närvaro under dagen som skulle ge effektiviserings¬vinster och potential för att skapa ett mervärde på flera plan. Kommunen skulle via LUT:are även kunna erbjuda fixaretjänster lokalt, subventionerade på lämpligt sätt (bl a till äldre för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet så länge som möjligt).

  Uppdragen ska naturligtvis upphandlas. Upphandlingen och omfattningen av tjänsterna bör vara utformade på ett flexibelt sätt där lokalt engagemang och flexibilitet i utförandet betonas, och där en hög tillgänglighet ingår.

  Förslag till beslut
  Vi föreslår att:
  kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda vilka tjänster som utförs på landsbygden i Sala kommun och lämna ett förslag till genomförande av ovan beskrivna lokala utförare.

  Sala 22 juni 2011

  Anna Billman (C)
  Gustaf Eriksson (C)
  Christer Gustafsson (C)
  Mikael Jonsson (C)
  Anders Westin (C)

  Var står Centerpartiet i Sala och Sverige - tal till kommunfullmäktige


  Jag fick nyss äran att hålla Centerpartiets anförande i kommunfullmäktige inför beslutet av Strategisk plan 2012-2014. Här är texten.

  Ordförande.
  Politik är att VILJA för att citera vad Olof Palme en gång sa. Men politik är också att VÄLJA. Att välja nytt äldreboende ELLER nytt kulturhus. Att satsa på små skolenheter där kvalitet kostar lite extra ELLER skapa stordriftsenheter där barnen är otryggare och får resa längre. I rättvisans namn är valen inte alltid så lätta. Att lägga pengar på Sala Silvergruva ELLER att lägga pengar på Sala Silvergruva.
  Att styra är att kompromissa. Att sitta med majoriteten i en kommun innebär INTE att få sin vilja igenom hela tiden, att ta beslut utan debatt, utan motstånd, utan granskning. Kommunalpolitik har alltid varit om att FÖRST undersöka vad man vill göra, öppna för debatt, lyssna in parterna, och SEDAN ta beslut. I den sista fasen, beslutet, så ska majoriteten självklart visa vägen, men i PROCESSEN innan kräver kommunens omsättning på en miljard kronor om året att genomlysningen är maximal och lyhördheten ett signum. SÅ formas en långsiktigt hållbar politik, där spenderandet av samhällets skatter och avgifter sker med försiktighet.
  När Centerpartiet vitaliseras och utvecklas upplevs det som obekvämt bland vissa. Centerpartiet är för svenskarna så etablerade att våra traditioner i tider av förändring som dessa misstolkas eller övertolkas.
  För att tala klarspråk så har vårt försvar av de boende på landsbygden försökt användas som en kil mellan traditionalister och förnyare. Vår allians med de andra borgerliga partierna har tagits som ett argument för att vår solidaritet skulle ha försvunnit. Det är en konstruerad tankevärld där antiliberaler i främlingsfientliga partier förenas med en försmådd vänster. De saknar de många år av MINORITETSSTYRE där regeringsmakten behölls via förhandlingar med bland annat oss.
  Landsbygden FINNS inte längre.
  Jag bor i Ransta. Det senaste året har jag pendlat med bil och tåg till Västerås och Uppsala. Jag följer TV-serier och bloggar från USA, hejar på ishockeylag från Värmland och har facebookvänner från Ransta till Istanbul. Allt detta är inget konstigt utan vardag för många svenskar idag, var vi än bor. Fjärran är den tid då vi som parti kunde utgå från att en landsbygdsbo identifierade sig först och främst med Centerpartiet.
  MEN, landsbygden finns samtidigt överallt.
  Oavsett om vi bor i ett hus på landet eller en lägenhet på Åkra har vi alla situationer där vi upplever ett utanförskap. Att få stå tillbaka för en orättvis stat, samtid eller prioritering. Det kan röra sig om en nedlagd skola, en mormor som inte får rätt vård eller otrygghet som aldrig tas på allvar.
  Centerpartiets berättelse har genom historien varit en kamp för den enskildes rätt och möjligheter, för perferins och den lilla människans kamp för självbestämmande, ofta ironiskt nog kanaliserat genom en av de starkaste folkrörelser som Sverige sett i modern tid. Men det är ingen motsägelse mellan självförverkligande och solidaritet. SANN solidaritet växer genom fria val i föreningsliv, i företagande, i frivillighet.
  Starka kvinnor med huvudet på skaft har alltid hittat ett hem hos Centerpartiet. I Maud Olofssons avslutande riksdagsdebatt var hon den enda kvinnan som klev upp som representant för sitt parti. Samtidigt leds Ungdomsförbundet, Centerstudenterna och Centerkvinnorna av just kvinnor. Just nu verkar det fullt möjligt att en ung kvinna som representerar det förnyade Centerpartiet också blir vår nya partiledare i september. Framgångssagor föder nya och för en feminist med positiv människosyn är vårt parti ett givet val. Feminismen är en naturlig följd av de liberala, frihetliga värderingar som är vårt livsblod.
  Centerpartiet av idag står för en positiv människosyn, för en liten men stark stat som vaktar rättigheter snarare än styr människors vardag. För en gemensam solidaritet om de allra svagaste som måste stärkas. Så länge folk saknar ett hem, så länge barn utsätts för övergrepp, så länge arbetstagare och arbetssökande inte hanteras med respekt, så är det ett misslyckande.
  Centerpartiet i Sala lovar att kämpa för
  - att ett kulturhus och nya Lärkanområdet ska växa fram i en process som ägs av de som ska använda dem
  - att kommunens verksamhet bedrivs hållbart och klimatsmart
  - att Sala kommun skapar en stark och konkurrenskraftig strategi för de gröna näringarna
  - att vi har en ekonomi i balans där långsiktig hållbarhet går före kortsiktiga effekter
  - att valfrihet ska införas så långt som det är möjligt för medborgarna
  - att vi inte ska konkurrera med privata verksamheter
  - att stödet till folkbildning, bygdegårdar och föreningsliv ska ökas
  - att varje skolbarn ska ha närhet till sitt dagis och skola
  - att verka för en kollektivtrafik som skapar rimliga arbetstider för pendlare i hela kommunen
  - att skapa största möjliga trygghet där vi kan och prioritera de mest utsatta
  Genom att ställa frågor och problematisera i politiska församlingar, genom att ge förslag och motionera, genom lägga örat mot marken och lyssna, kommer vi försöka ta vårt ansvar för Salas framtid. Det ansvaret BÖR inte, FÅR inte, KAN inte majoriteten bära ensamt, det är alla här närvarandes gemensamma ansvar. Det är ett stort ansvar och jag känner varje gång vi sitter här att det är lite av en högtidsstund. Jag råder de som lyssnar att rådbråka sig själva vad de kan göra för Sala. JAG vet att JAG gör det varje dag, och jag är ALDRIG nöjd.
  TACK herr ordförande, TACK ledamöter, TACK ni som lyssnade  måndag 20 juni 2011

  Måsteläsning i valet av ni partiledare för Centerpartiet

  Jag tänkte bygga upp en egen lista över viktiga inlägg (i min åsikt) inför valet av ny partiledare. Kommer länka hit när jag hittar fler artiklar.
  Mina egna 5 cent:

  Det är lite olustigt just nu i Sala när man läser om...

  ...svart på vitt att Andersen Consulting drar sig ur 250-miljonerssatsningen på Silvervallen pga majoritetens behandling av dem (och istället bygger stort i Uppsala. Fatta att vi tackar nej till ett företag som har Uppsala som alternativ). Och sedan ska folkbildningspengarna tas bort av de (s)tyrande i kultur- och fritidsnämnden. Men ärligt talat så tror jag där att ordförande Eric Fylkeson(S) inte har stöd av de som styr i partitoppen. Eller?

  Äntligen kan jag skaffa domänen "minbilhar.ering"

  Nån som förstod det dår dåliga skämtet? Hur som helst, nu kommer möjligheten att registrera toppdomäner helt fritt (istälelt för de styrda ".se, .com, .org"). Cirkeln känns sluten, i talspråket har detta fritänkande redan slagit igenom i formuleringar som "sossarna.har.ny.partiledare @ vem.bryr.sig" och liknande tankegods.

  Apple vill kunna slå av din iPhone på koncerten.

  Oftast är min iPhone underbar och användarvänlig. Ibland visar Apple sina kontrollerande sidor, nu senast med detta. Att de ska deaktivera min telefon utan att jag själv väljer det. Känns som att bli livegen. Och vem bryr sig om en darrig, suddig, dåligljud-inspelning från en koncert? Vem skulle välja det framför att gå på liveframträdandet? Iiiidiotiskt och frihetsinskränkande. Och jag som bara vill bara glad för att Andreas och min motion om pekplattor till kommunpolitikerna skulle låta oss slippa den här idiotin.

  Lokala nyheter - ABF mer frihetstörstande än Maud?


  Det var ett tag sedan sist, men jag ville push:a för en del från Västmanland:
  1. Framgångsrik turism i länet - 3000 Österrikare kommer hit på gigantisk charterresa.
  2. Centerkvinnor på nätet - Västerås avdelning Tant Grön finns även på nätet. Jag vet att de försöker tänka lite nytt där och hoppas det går väl.
  3. Som kontrast till Mauds frihetsinskränkande utspel i helgen, kan jag berätta om hur Arosdöttrarna tillsammans med länsstyrelsen mfl utbildar nyanlända invandrarkvinnor för yrkeslivet. Tänk hur mycket skillnad ett annat perspektiv på ett problem kan göra. Ironiskt nog drivs arosdöttrarna av (lite röda) ABF.
  4. Länsstyrelsens nya nyhetsbrev Länsnytt är läsvärt och allmänbildande. Missa inte.

  söndag 19 juni 2011

  Landsbygden existerar bara i våra hjärnor

  Låt mig få förklara vad det, särskilt inom en Centerpartistisk ram, annorlunda påståendet handlar om. Det talas hela tiden om att
  a) Centerpartiet måste förnya sig, profilera sig och bli "relevant" för väljarna
  b) Centerpartiet är slitet mellan den traditionella, folkrörelsedrivna, landsbygdsbundna, vänsterfalangen och den förnyande, bloggande, liberala, storstadshögern.
  Inom samma diskurs målas bilden upp av ett VAL måste göras, där det ena väljs bort. Den liberala sidan ogillas extern av vänstern och SD (särskilt SD) som känner en saknad av landsbygdens och solidaritetens parti i Alliansarbetet. Den traditionella bondevänstern ger utslag hos (främst) unga centerpartister och frihetstänkare som sett partiet plocka röster framgångsrikt av M i storstadskommuner som Lidingö.
  I detta sammanhang blir valet av ny partiledare ett omöjligt val. Välj Annie eller Magnus Andersson för liberal förnyelse, men förlora landsbygden. Välj Eskil Erlandsson eller Lena Ek för trygghet men se en förlorad chans att ta upp kampen med mp, fp och M om de unga väljarna, och en potentiell återvändsgränd.
  Allt detta är FEL,FEL,FEL.
  Det var nämligen länge sedan den absoluta majoriteten av landsbygden och landsbygdsorterna var en distinkt del skiljd från det centrala, sedan småorter som mitt Ransta var fyllda med människor som definerade sig som bönder och staden var något på avstånd man besökte då och då. Idag pendlar många av oss 5, 10, 20 mil varje dag, dialekterna dör ut för allt vi hör via skola och media är på en eller annan form av rikssvenska, vi identifierar oss mer via våra intressen (delade med avlägsna individer via sociala nätverk) än genom vårat geografiska hemhörighet. Det som istället är relevant idag är kvaliteten på servicen där vi bor och möjligheterna att pendla, men i dessa frågeställningar kan vi ha mer gemensamt med förorten i staden än med grannen som arbetar hemifrån. Därför kan och måste vi i Centerpartiet förstå att frihets- och solidaritetsfrågorna är universiella (nåja, landsgemensamma) frågeställningar som har relevanta svar för alla svenskar.
  1. Vilken service ska jag och du ha rätt till där vi bor?
  2. Vilka rättigheter och skyldigheter mot miljön har jag?
  3. Vad ska jag som individ få ansvara för/ha rätt till själv och vad ska samhället finnas där för/bestämma över?
  4. Vilka medborgare har samhället en skyldighet att ställa upp för, när de själva inte klarar av det?
  I spänningen mellan solidaritet och frihet finns Centerpartiets framtid. Gör det inte lätt för partiet utan försök förena de två strävandena.

  Värsta hårdrockaren - Tom Cruise ?!

  Hajjade till när jag satt och läste The Huffington Post och råkade se en bild på en hårdrockare - som visade sig vara Tom Cruise(!) som ska spela en hårsvallande hårdrockare i den kommande Rock of Ages. Han fortsätter fascinera som skådespelare trots allt sitt privata scientologtjafs.

  lördag 18 juni 2011

  Sveriges sexigaste politiker är ....

  Ja, gå och titta själv på nyheterna24:as sajt där folk kan rösta kontinuerligt. Just när jag tittade var det Luciano Astudillo(s) som låg i topp, tätt följd av Anna König(m) och Ebba Busch(kd).

  Centerpartiets nya ledare KAN klara av att förena solidaritet och liberalism

  Johan Ingerö skriver om Maud och Annie Johansson med behållning (som vanligt). Men det riktigt upplysande blir om man läser kommentarsfälten till artikeln. Där sammanfattas indirekt det som är Centerpartiets möjligheter och utmaningar genom beskrivningarna av Johansson. Annie är liberal, ett framtidslöfte, en utmanare, men också en extremhögerperson, en libertarian (negativt menat), en övergivare av landsbygden. Jag har själv försökt betona i och utanför bloggen att dessa två riktningar går att förena, av det enkla skälet att jag ser så många centerpartister som gör det redan idag. Visst finns det hels skalan från konservativa, mittengråcenterpartister till libertarianska everything-goes CUF:are, men den genomsnittslige Centerpartisten tror jag är en person med öppet sinne och fötterna på jorden, där solidaritet med medmänniskor i stad OCH land blandas med en vilja att förnya och frigöra kapaciteter som binds upp av fördomar, förstatliganden eller försoffanden.
  Jag kommer förvänta mig av en ny partiledare att hon eller han tar striden för ett trovärdigt parti i hela Sverige. Jag tror själv att polariseringen land-stad är något vi måste lämna i partiet, men det får INTE betyda att perferins problem slutar spela en central roll. Trots allt för vi i Centerpartiet acceptera att det finns situationer där solidaritet som involverar det offentliga till viss del isnkränker den enskildes frihet, åtminstone med avsikt på beskattning. Men inom ramarna för det gemensamma ska fria val erbjudas mellan hur man väljer sina tjänster och vilka som utför dem.

  fredag 17 juni 2011

  Maud Olofsson avgår - blir det Annie eller Anna-Karin nu?

  SVT Rapport rapporterade nyss att Maud Olofsson kommer avgå på partistämman den 22-25 september. Hon håller livesänd presskonferens klockan 14.15. Verkar troligt att det blir Annie Johansson då, eftersom Anna-Karin Hatt inte hunnit bygga upp nog med förtroende inom partiet. Spännande tider väntar, och undrar hur det blir på Almedalsveckan nu?

  Låg aktivitet från SD även i riksdagen

  Både här i Sala (inte ett enda yttrande någon stans än från SD Sala) och i riksdagen sitter SD och håvar in miljoner från skattebetalare och väljare. Visst, de har påverkat rikspolitiken med sin vågmästarroll, men de gör det med minimal ansträngning som ett barn som plötsligt kan styra mamma och pappa. I den eminenta Riksdag & Departement så visar man med diagram och statistik hur läget är. För övriga partier kan noteras att V är väldigt aktiva med interpellationer och att höras i debatten, de har ersatt sossarna som oppositionsparti under våren, men de har inte gjort många knop i arbetet med motioner. Mycket snack och lite verkstad?

  Förtroendet för Juholt lägre som känd än okänd

  Demoskop publicerade tidigare i veckan en förtroendemätning för de nya partiledarna i S och MP. Intressant läsning som främst analyserar Juholts siffror. Väljarnas förtroende har sjunkit sedan han tillträdde, trots att han då var okänd. Nu får man väl säga "tack vare", snarare. Men allt detta kan förstås vända om (S) lyckas hitta en (egen) politik. De nya språkrören tas också upp, där den kände Gustav Fridolin har goda siffror direkt, men jag tror Åsa Romson vinner i längden. Jag stör mig på Gustavs von üben-sätt och han är verkligen en politikerbrat, medan Åsa har en gedigen utbildning i ryggen i alla fall.

  Komplexitet för han och hon
  En klassiker från webserien PvP Online.

  torsdag 16 juni 2011

  Om prostitutionslogiken i Kanada

  Hanna Warg skriver om prostitution och dess legaliseringsprocess i Kanada. Helt klart är, att har man sagt A (=prosititution lagligt) får man säga B (=samma villkor som andra arbetare).

  Skit i alla G, ett MVG är värt något IG!

  Jag är less på att alla elever ska klara G, på den våta ambitionsfilt som lägger så mycket fokus på att undvika misslyckanden i Sverige, och som skapar alla lata smarta i vår skola. Understimulerade barn som inte lockas eller pressas att också excellera i det de faktiskt skulle kunna lyckas i. En normal begåvningskurva är inte G-G-G-G-VG-G utan G-VG-IG-MVG-G-G!
  Här är min insändare till Sala Allehanda, och lite på att vi skuvar upp temperaturen i skolnämnden kommande vinter!
  Det räcker inte med OK, alla elever kan lysa!
  Det finns ett allmänt problem i den svenska skolan som genomsyrar våra barns vardag och det är det svenska skolsystemets ständiga fokus på elevernas brister. Det är alltid godkänt som är tröskeln varje elev ska nå i alla ämnen, och det är där som fokus och resurserna läggs. Resultatet av det är att vi riskerar få en nivå i skolan där barn i många ämnen understimuleras pga att ribban läggs i markhöjd. Jag har själv myntat termen ”lata smarta” och själv sett hur min dotter redan i årskurs ett kommer hem från skolan och känt sig understimulerad i sitt favoritämne. Det är inte de enskilda lärarnas fel egentligen, utan en strukturell brist som måste åtgärdas.
  Jag skulle personligen acceptera att hon hade ett par ämnen där hon knappt klarar sig, om hon samtidigt fick framgång och stimulans fullt ut i det ämne hon gillar (gillade…). Alla barn är begåvade på något område, har en talang som, om den får näring, kan blomma ut och med säkerhet ge effekt också i hela studiesituationen.
  Jag och alliansen har redan lagt ett förslag om kunskapsprofiler under våren som antagits av nämnden, och vi kommer fortsätta ligga på och arbeta för att Salas skolor ska ha fokus på kunskap och elevers individuella begåvningar och situation. Vi politiker har här ett stort ansvar att ligga på med blåslampan på förvaltningen och att lyssna på er föräldrar om vad ni tänker kring era barns situation. Våga ringa, mejla eller facebooka oss, så lyssnar vi.
  Mikael Jonsson(C), oppositionsledare i skolnämnden i Sala och trebarnsförälder

  tisdag 14 juni 2011

  PO Rapp:s bredsida mot nämnd och förvaltning besvaras

  Insändare skickad till Sala Allehanda angående PO Rapps kanske lite oövertänkta kritik mot hela kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning. Han vill väl antagligen mildra fallet för ordförande Eric?
  Eric Fylkeson(S) är en på flera sätt begåvad man, och utan tvekan är han majoritetens visionär och poet. Som ordförande och ansvarig för besluten i kultur- och fritidsnämndens vardag är det däremot tyvärr uppenbart att han inte hittat rätt. Ekonomifrågorna har hanterats som en eftertanke och okänsliga uttalanden i media har varit till besvär för hans eget parti och majoriteten i Sala men allra främst, för utsatta aktiva och vanligt folk som fått oroa sig för sin situation på grund av majoritetens lappkast. Det är därför högst olyckligt att kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp förmedlar bilden av en nämnd och förvaltning som inte gör sitt jobb eller inte försökt agera mot detta. Vi i oppositionen har hela tiden markerat vår oro mot hanteringen av Lärkan, Kulturhuset, osv och försökt komma med konstruktiva förslag, där den nu genomförda dialogen med föreningslivet är ett av resultaten. Förvaltningen är jag säker på har gjort sitt bästa för att försöka hitta lösningar på de ogenomtänkta och underfinansierade förslag som majoriteten försöker stressa igenom. Vi är av den uppfattningen att kritiken bör riktas dit den hör hemma; mot ordförandet i nämnden, men också mot Framtid Sala i allmänhet som nu får skörda vad man sått i sitt politiska ledarskap och sin interna kommunikation. Det är inte vår sak att spekulera i vad som inte fungerar i styret men kritiken från PO Rapp är missriktad, djupt beklaglig och vilseledande för medborgarna i Sala.

  Lärare och bitterfitta? Lönen är ju fett bra! *ironi*

  Detta är ett inlägg från mig i rollen som gymnasielärare i Västerås. Igår fick jag höra att ingångslönerna höjts på gymnasiet till 23 500 kr. Trevligt för dem, men samtidigt har man inte justerat upp kollegornas löner vilket innebär att jag nu har fått mindre än 2000 kr för 10 års engagemang och erfarenhetsutveckling i Västerås, eller med andra ord mindre än 200 kr per år. På vilket sätt ska detta locka mig att utveckla min undervisning, att satsa det där lilla extra på mina elever, att lyssna av min arbetsgivare för att försöka göra ett extra bra jobb? Hur ska Sveriges utbildning nå "Excellence" när de som ska utföra det får noll incitament att excellera? Det hemska är att vi lärare som kollektiv fortsätter lägga ner själ och hjärta i undervisningen ändå, men årets lågpunkt ska inte behöva vara då de nya lönerna kommer!
  Mikael Jonsson, Gymnasielärare i Västerås, 10 års yrkeserfarenhet, högskoleexamen med ett extra ämnes behörighet, 4,5 + 1,5 = 6 års studier.
  PS Läs gärna mer om västeråsalliansens kritik mot gymnasiets situation här. DS

  söndag 12 juni 2011

  Centerpartiets valmanifest 1964 - fascinerande deja vu

  Råkar halka på Centerns valmanifest från 1964 och läser med ökande intresse igenom vad som var partiets ståndpunkter då för 47 år sedan. En del är inaktuellt, en del känns overkligt bekant och en del känns som ideer för framtiden! Jag ska inte förstöra läsningen för er, men här är portalstycket som skulle kunna vara skrivet idag:
  Riksdagsmannavalet i höst avgör hur vårt land skall styras.
  Den socialdemokratiska regeringspolitiken kännetecknas av ökad maktkoncentration, som ger de enskilda människorna allt mindre inflytande i näringslivet och i styrandet av landet. Centerpartiet vill i första hand bygga samhället på de enskilda människornas egen initiativkraft, verksamhetslust och vilja till ansvar. Denna politik ökar förutsättningarna för en välståndsutveckling till gagn för alla.
  Frihet, trygghet, rättvisa är ledande paroller för centerpolitiken.
  Ingen kan väl säga att vi i grundidealen har ändrat oss i alla fall, om än vår vardag ser annorlunda ut.

  P1 om kollektiv skuld och facklig dubbelmoral

  Har stått och lagat mat och diskat av och till sedan 1,5 timme tillbaka. Trevlig lyssning. Först var det nyheterna med Anders W Jonsson(C) som ordförande i Centerpartiets välfärdsgrupp. Han berättade om förslaget att ensamstående föräldrar ska få ett extra barnbidrag (1050 kr) för att klara vardagen. Bra tankar där. Kan sammanordnas med KD:s förslag som liknar detta.
  Efter det kom Filosofiska rummet som talade om kollektiv skuld. Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi och socialist fick stå tämligen ensam i sin syn på att om en person med tex egenskapen att vara kvinna eller muslim gör en tossighet på andra sidan jorden så bör alla kvinnor/muslimer gå ut och deklarera sitt avståndstagande i en slags omvänd kollektiv skuld. Enighet rådde om att man aktivt deltar i en extrem aspekt/yttring så har man en koppling, men inte annars. Uppfriskande påminnelse om det konstiga som vänstern hålt på med i blogosfären av och till där frånvaron av reaktion på (ibland) ett pseodufenomen argumenteras vara ett ställningstagande därför.
  Till sist diskade jag till reprisen av Medierna och fick höra om hur dubbelmoralen även finns hos arbetarrörelsens Dagens Arbete, där chefredaktören och VD:n tar ut fett pensionsavtal samtidigt som man storsparar på tidningen OCH skriver en mkt kritisk artikelserie mot börs-VD-fallskärmar...

  Med en avreglerad arbetsmarknad måste trygghetssystemen anpassas

  Reflektioner kring tryggheten på arbetsmarknaden, skickat även som insändare till Sala Allehanda:
  Jag är en anhängare av privata företag, av avreglering, och av ett litet (men starkt) offentligt Sverige. Men i den arbetsmarknad som vi har idag, med minskad trygghet för den enskilda arbetstagaren, måste också samhället skapa en miljö där en rimlig vardag för alla anställningsformer uppstår. Systemen kring arbete som A-kassa, arbetsförmedling och rehabilitering behöver vara samordnade och skapa en tillvaro där en tillfällig anställning trygghetsmässigt inte ska innebära att den enskilde helt avstår från att kunna planera sitt liv. Vi måste skapa ett samhälle där inte den fasta anställningen är kriteriet för att få tillgång till det som de flesta anser hör till en vuxen medborgares vardag. Självklart ska det vara och kännas lönsammare att ha ett arbete, men ens liv ska samtidigt inte stå och stampa om man är frilansare, projektanställd eller långtidsvikarie. Länge har diskussionen varit onödigt polariserad mellan fack och arbetsgivare, mellan höger och vänster, men i en globaliserad värld måste alla parter lägga prestigen åt sidan och se till helheten. Vi politiker har också vårat ansvar i att fånga upp det som arbetsmarknadens parter inte själva kan lösa, och fatta politiska beslut därefter, och personligen tror jag att LAS och A-kassan behöver utvecklas, och att villkoren för bolån behöver ses över för dem med andra anställningar än den fasta.


  Mikael Jonsson(C), kommunfullmäktigeledamot i Sala

  fredag 10 juni 2011

  Identitetssökande och liberalism - del 2

  Läs gärna mitt föregående inlägg om detta först.
  Om jag testar mig själv på The Political Compass så hamnar jag mellan vänster och höger, men med tydlig dragning åt det libertarianska hållet. Det känns som en bekräftelse.
  När jag istället gär The Politics Test (från en dating-site faktiskt...) så blir jag klassad som en socialliberal och ekonomisk konservativ, vilket summeras ihop till Libertariansk. You exhibit a very well-developed sense of Right and Wrong and believe in economic fairness.
  Det verkar iaf klart att jag rent allmänt står åt det liberala hållet.
  För att forsätta på förra artikeln, så är en av nyanserna mellan olika former av liberalism i fall
  du anser att männsiskor ska ha negativa eller positiva rättigheter.Caspain Rehbinder beskriver det bra som jag nämnt, men Johan Hedin har en mer lättillgänglig version om jordgubbsplockning. Negativa rättigheter motsvaras av möjlighetsjämlikhet och positiva rättigheter av utfallsjämlikhet (typ). Poängen är att liberalism allmänt handlar om att ge människor frihet, men sedan finns det (som jag ser det) en gradvis skala där den "rena" libertarianen vill se individen fri att agera inom sin egen sfär men utan rättigheter till stöd i denna process, medan socialliberalen (trots allt) vill ta ut en slags basavgift (i pengar eller annan form) för att fascilitera individers egna utveckling. Jag tror mig hamna någon stans i tassemarkerna mellan socialliberal och libertarian. Det är i det mänskliga som jag börjar känna att jag måste reagera, och mera öppet ta ställning. Läs det här och det här, inför nästa inlägg. Både Christer och Helena har nämligen liknande känningar som jag har.

  Tufft att sitta vid makten, nu avgår Gunnar Forsgren

  Det är helt naturligt att det maktövertagande som Framtid Sala stått inför i höstas efter åtta år av alliansstyre är en utmaning. De fyra partierna förenas dessutom mer av en vilja att förändra än en relativt gemensam värdegrund så blir det inte lättare. Särskilt stora lär spänningarna mellan ytterligheterna vara (V och SBÄ).

  PO Rapp gör nog sitt bästa, men den senaste tidens turbulens kring majoritetens högprofilprojekt, kulturhuset, och dess främsta förespråkare Eric Fylking(S) tar nu ut sitt pris på flera sätt. Nu lyfts även ansvaret för projektgruppen till Kommunstyrelsen, och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Gunnar Forsgren, avgår med omedelbar verkan från sin post i protest mot Eric Fylkings agerande.

  För oss i opposition har Erics agerande på möten och i media varit en blanding av fascination och oro, och nu uttalar sig tom. partibrodern och kommunalrådet mot honom. Det är nog en tidsfråga innan Eric kliver av som ordförande. Noterar att i demokratiutredningen där vi ska modernisera styret i Sala så har nämnden styckats upp på andra områden.

  För Salas Bästa så innebär partiordförande Gunnar Forsgrens avhopp att de omsätter ytterligare en post. Vi får se hur länge orken och engagemanget varar. De söker i alla fall fler som kan hjälpa till med styret. Uppenbart är att de börjar känna av skillnaden mellan att bestämma och att ta ansvar. Gör man det ena måste man känna på det andra, och politiken är aldrig rättvis i hur man skildras, och alla är ALDRIG nöjda. Man har redan noterat flera avsteg från vallöftena hos Salas Bästa, där man sagt nej till privata alternativ i flera fall, nu senast igår var det nej till att den entrepenör som byggt Bilia skulle få fortsatta möjligheter. Men sätter man sig som företagare i allians med (V) så är det kanske inte så konstigt. Vi får se vad som sker, alliansen har gjort vad vi kan genom att lägga en alternativ strategisk plan med tips om hur de kan rädda upp visa problem.

  torsdag 9 juni 2011

  Välj vad ni vill, bara ni väljer majorietetens förslag

  På kommunstyrelsen lägger PO Rapp nu till en andra att-sats i uppdraget till den nya utredningen att de ska fokusera på sjukhusområdet och gamla sjukhusområdet. Tvärt-emot vad som talats om den senaste tiden med att ha en öppen dialog, att lyssna in föreningsliv,osv, så vill majoriteten peka med hela handen. Ägardirektiv, ja tack, men inte föregripa den öppna diskussionen som pågår. Varför ska vi låsa oss vid ett hus på 40-50 miljoner med en kostnad på 6-7 miljoner innan vi vet vad som behövs?
  Vi upplevs av majoriteten som jobbiga att vi först klagar på deras otydlighet i ekonomin, men sen också är negativa när de är precisa. Jag jämför med en dialog med ett barn som vill slå en spik i foten. Både iden och genomförandet är båda värda att kritisera?

  Strategisk plan för Sala 2012-2014 - kommentarer från KS

  Dragning om strategisk budget på dagens kommunstyrelse. Finns mycket att säga och stor
  debatt lär det bli på kommunfullmäktige den 22 juni.
  Först drog PO Rapp majoritetens förslag och sedan Carola Gunnarsson vårt (alliansens). Hon sätter våra ändringar i relation till deras och förklarar.
  Små notiser som kanske inte framgår av pappren.
  - Snöröjningen ska bli bättre, 5 cm djup som gräns, intressant är också att prioritetsordningen ska ses över så att de som drabbas värst prioriteras först. Ex: cykelbana före vägbana.
  - Pekplattor till KS i höst, KF får dem till nästa år.
  - Carola gör det tydligt av att många av de förändringar som genomförs är en fullföljning av processer som alliansen satt igång.
  - Salabostäders avkastningkrav kan komma att måsta omprövas/ökas pga ny lagstiftning (måste antagligen få vinst också)
  - Ofuki-utredningen kan också komma påverka alla kommunala bolag, om syftena med de kommunala bolagen.
  - PO Rapp kopplar neddragningar i cykelledssatsningarna i Sala Södra till att först följa upp KF-beslutet om Sala Damm. Salas Bästa fick uttala sig om varför de inte följer upp sina vallöften. Daniel Ahlins svar var tyvärr inte så tydligt.
  - Fackliga yrkanden från Lärarförbundet och Kommunal lästes upp.
  - Diskussioner om utbyggnaden av rådhusgatan. Är det problem eller inte?
  Den genomgående linjen i vårat alternativ är genomtänkta förändringar med ekonomisk återhållsamhet. En kommuns uppgift är per definition att samordna gemensamma resurser och utöva kontroll. En form av reglerad solidaritet helt enkelt. Alliansens syn på denna solidaritet lägger en stor vikt på respekt för de resurser och ansvar man får från sina medborgare.

  onsdag 8 juni 2011

  Socialliberal eller Libertarian? Arbete pågår...  Ända sedan jag kom med på listan för Centerpartiet i höstas, och jag började blogga dessutom, så har en del av min hjärna arbetat på övertid för att försöka kompensera att jag inte är uppväxt med politiken utan var en normalsvensk i politiskt engagemang (lika med lågt) fram till för c:a fem-sex år sedan.

  Bloggandet har varit en enorm hjälp, där jag initialt i princip helt utgick från andra bloggares eller tidningars rubriker och reflekterade kring dem. Numera börjar det faktiskt hända en del i min egen politiska vardag (som man kan se under flikarna ovan) men fortfarande är jag långt efter i att ha en solid politisk grund att stå på. Vissa saker börjar sätta sig, medan andra områden är som halvlagda pussel. Ett sådant område är faktiskt ganska grundläggande, och det har att göra med liberalismen.

  Jag ser mig själv som ganska liberal, men begreppet, och alla ord där det utgör en del av, har vida olika användningar. Jag har försökt lite naivt att omfamna helt den rena liberala tråden som många i CUF (Federley, Hanna, Johan, mfl) och andra liberala bloggare står för som i extremfallet öppnar upp för fri prostitution, droganvändning, minimalt med gemensamt, osv. Även om jag älskar och inspireras av de flesta av deras inlägg, och jag tolkat om dessa formuleringar i mer milda varianter har jag den senaste tiden insett att jag kommer landa någonstans närmare socialliberalismen.

  Innan jag går vidare här vill jag att ni läser Caspain Rehbinders artikel om socialliberalism vs libertanianism, vilket är en bra primer inför fortsättningen. Fortsättning följer närmaste veckan.

  Popfans - har ni missat Kpop:en?

  För folk med öppna sinnen på poppen eller gamla anime/japan/orientalist-rävar som mig så är japansk pop, jpop, ett kännt fenomen. Till min sorg har jag aldrig fastnat riktigt för den. Samma sak har det varit med sushi, men där har vände det förra året när jag prövade på Sushi Yama på Uppsalas tågstation. Nu har jag hittat hem i den asiatisk musikfloran, men då i grannlandet Sydkorea! Skön pop utan ambitioner bortanför att underhålla, och då spelar texten ingen roll. Njut av glädjen:  1. Kara - Lupin
  2. Orange Caramel - Magic Girl
  3. Girl's generation - Gee
  4. Tara - I go crazy because of you
  5. Girl's day - Puzzled
  6. Orange Caramel - Aing
  7. Co-Ed - Bbiribbom Bberibbom

  Men visst finns det jpop som jag gillar också. Ett smakprov:
  Perfume - Natural Love

  Kampanj mot langning - vi delade ut vatten vid Systembolaget

  Sala kommun representerat främst genom vår alkohol- och drogsamordnare Cristina Montoya stog idag utanför systembolaget och delade ut vattenflaskor med budskapet att inte langa till folk och jag var med. Det var strykande åtgång på vattnet (inte så konstigt) och det var faktiskt ingen som tyckte det var bra att langa ;-)

  Det hela är en del av kampanjen Tänk Om, som drivs i Västmanland i samarbete mellan kommuner, länsstyrelse och närpolisen.

  Jag skulle kunna skoja till det hela med skämt om vatten, sprit, politiker och sälja budskap, men istället kan jag helt enkelt kommentera att erfarenheten av politiken har gjort att det inte var fullt så läskigt eller svårt att närma sig folk på gatan och hantera de flestas (helt förståeliga) anti-försäljar-reaktion. Den mest framgångsrika taktiken var att först nå fram med att de kunde få gratis vatten, och sedan glida in med varför de fick vattnet gratis (för att lyssna på lite budskap, dvs inte helt gratis). Nu fullkomligen rycker det i skämtmuskeln att koppla till politiken...

  Adoptera en vårblomma - Karlstad FaceBook lockar igen

  Jag har under våren dels lagt en motion om att hela Sala kommun skulle kunna få ta del av Tekniska nämndens försköningsbudget. I Ransta är tex PRO redo att sköt bevattning etc bara de får ut lite blommor. Dessutom har jag motionerat om att facebookanvändingen ska utökas till att informera mer om vad som sker, med Karlstad som förebild. Nu såg jag i morse detta värmande inlägg där som får mig att tänka på både de omnämnda motionerna. Vilken bra ide, att folk kan ta över gamla uttjänta vårblommor. Toppenide tycker jag. Åter igen använder de facebook på ett bra sätt.

  Riddarhyttan visar vägen för ett alternativt kulturhus

  Det här skulle väl egentligen vara en insändare, men risken är att för många inlägg i det forumet tolkas fel.
  Imorgon är Salas föreningsliv inbjudna till ett dialogmöte med Styrgruppen för nytt kulturhus där Glenn Andersson(S) är ordförande. Detta är bra och precis det som jag och alliansen förordat. Jag hoppas bara att det verkligen är fråga om en reell dialog där föreningarnas behov får tala och påverka. Vi i alliansen kan se flera alternativ men här vill jag undvika att nämna några alternativ som vi tycker är bättre än något av majoritetens förslag. Då gör vi samma misstag; att anta att vi vet bättre än de som ska använda dem. Kommunen ska fascilitera framväxten av ett nytt kulturhus, inte styra den. Vi ska ge förutsättningarna - vilka lokaler finns som kommunen kan erbjuda, vilka begränsningar finns i investeringsnivå och driftskostnader. Därefter är det upp till brukarna att påverka. Dock vill jag markera ett område där kommunen bör ta en ståndpunkt, och det är i sin roll som representant för de ungdomar och barn utanför föreningslivet, och även för de vuxna som inte har förmågan att hävda sig i det offentliga samtalet.
  Drömmen vore om ett kulturhus kunde få växa fram som det gjort i Riddarhyttan. Där har ideella krafter genom
  Teatermaskinen samlat sig och byggt sitt eget kulturhus. Varje gång jag läser om det känner jag att ryktet om det ideella Sveriges nedgång är överdrivet, och att landsbygden visst kan!

  söndag 5 juni 2011

  Man kan arbeta med närdemokratin - förslag från Sala

  Många har uppmärksammat det Staffan Lindberg, World Value Survey-Sweden, skrev om i fredagens DN Debatt, att många unga svenskar verkar ha en oroande syn på demokrati. 21% skulle kunna sälja sin röst för pengar, och 26% tycker vi kunde ha en ledare inte styrd av demokratiska val. Det är verkligen oroväckande, och det som gör det svårare att avfärda är att ungdomar i detta fall betyder myndiga, röstberättigade 18-29-åringar!
  Jag märker själv av detta i Sala, där intresset verkar vara lågt för konventionella sätt att engagera sig politiskt. CUF existerar knappt tex, och 37-åriga jag är en ungt Centerlöfte (typ). Socialdemokratin är "framgångsrikt" med sina 2 (!) unga aktiva socialdemokratiska tjejer.
  Jag har engagerat mig medvetet för att påverka detta. Jag har fått äran att vara Centerpartiets ordinarie i den sovande Demokratiberedningen, som iaf fått 100 000 kr i den nya strategiska planen, och jag har lagt flera motioner för att främja närdemokratin:
  • PoLätten - sammanställ kf-beslut på lätt svenska så att fler kan förstå
  • Pekplattemotionen - digitalisera och skapa app:ar för att öka tillgänglighet av beslut
  • Forummotionen - skapa diskussionsforum på Salawebben
  • Felanmälemotionen - utöka facebook med mer info och låt folk MMS:a in foton på fel

  Utöver detta kommer majoriteten att lägga förslag om att införa ett medborgarkontor, och därmed fullfölja vårat förarbete, vilket kommer förenkla kontakten med kommunen. Utredning om nya former för kommunens politiska organisation pågår också, där en av tankarna är att medborgare ska bli mer delaktiga i kommunfullmäktiges arbete.

  Det är små steg, men vi måste alla försöka. Skolan har en annan roll. Föräldrar en tredje.

  lördag 4 juni 2011

  Twitter - welcome back stenåldersnivå på partipolitik

  Att bloggandet har slagit igenom så pass att det man skriver där kan bli uppslag för pressdrev på riksnivå, det står redan klart. Vi i Centerpartiet fick känna på det när kommunalrådet Stefan Hanna(C) i Uppsala blev kopplad till ett resonemang kring fetmaskatt i sin blogg.
  Nu verkar det som om Twittrande (mikrobloggande) kan ge uppslag till större svallvågor i politiken också. Den senaste tiden har det stått om riksdagsmannen Hanif Bali(M)'s twittrande som fått vänstersidan att gå igång på ett sätt som får mig att minnas CUF:s "Fuck Facket 4-ever".
  Nu drar Vänsterpartiet sitt strå till stacken med Simon Fors från Pajala kommunfullmäktige som twittrar om att skjuta moderater.
  Desto "snabbare" medium, desto mindre oövertänkta uttalanden. Dessutom har trots allt de sociala forumen en tendens att göra att det känns lättare att säga saker som man inte skulle säga öga mot öga. Nu tor jag iofs att om dessa herrar inte får kicken, så går de personligen stärkta ur "affärerna", iom att de gjort sig ett namn genom att pissa på fienden. Twittrarna upprepar bara ett uråldrigt beteende i ny form. Tänk två stenåldersgäng där några stycken går fram mot fienden och hytter med spjuten "ugh-ugh".

  fredag 3 juni 2011

  Svaret från ATG - Tempo Ransta fick nej, här är motiveringen  Jag har skildrat mina försök att hjälpa vår lokala Tempobutik i Ransta att få ATG-ombud här och här. Den 27 maj fick jag svaret från ATG, ett avslag:

  Hej Mikael!

  Först vill jag klargöra att vi i höstas gjort en omstrukturering av etableringar i Sverige.
  Detta innebär att det inte var jag som var hos Tempo i Ransta utan en kollega till mig
  som då hade etableringsansvaret i regionen. I dagsläget är det jag som ansvarar för
  samtliga etableringar i Sverige.

  Förstår jag Din frågeställning rätt, så är det varför Salbohed men inte Ransta, så kommer
  här en förklaring till utsättning av ombudskap i Sala kommun som jag ser det:

  Redan hösten 1991(20 år sedan) etablerade vi ombudskapet i Salbohed.
  Ser vi rent geografiskt, vilket Du undrar över i brevet så ser det ut på följande sätt

  Sätter vi Salbohed i origo så är det ca
  15,5 km till ICA Kvantum i Sala (i östlig riktning)
  23 km till Coop Nära Ramnäs (i sydlig riktning)
  23,5 km till ICA Nära Virsbo (i västlig riktning)
  29 km till Krylbo Tobakshandel (i nordlig riktning)

  Jämför vi med Ransta på samma sätt så är avstånden följande
  13 km till Willys i Sala (nordlig riktning)
  18,5 km till Tillberga Spelbutik & Bensin (i sydlig riktning)
  19 km till Nya Fernas Tobak i Skultuna (i västlig riktning)
  21 km till Matöppet i Fjärdhundra (i östlig riktning)

  Skulle vi inte ha etablerat i Salbohed hade dess innevånare med omnejd fått avstånd
  till närmsta ombud som klart överstigit 2-2,5 mil som vi har som riktvärde för geografisk
  etablering.
  Vad gäller Ransta har invånarna under 2 mil till närmsta ombud i nästan alla riktningar.

  Vidare har vi en begränsat antal Totomater att sätta ut varför vi sedan starten 1987
  vid etablering av ombud haft riktvärdet 4.500-6.000 kommuninvånare / ombud.
  I Salas fall har kommunen ca 21.500 invånare och 5 ombudskap vilket ger ett snitt på 4.300 invånare.

  Detta talar inte för att etablera ytterligare ombudskap i dagsläget. Detta utesluter inte att förändringar
  av befintliga ombudskap kan ske och därmed öppna upp för ny prövning av ansökan från Ransta.

  Viktigt är att varje ny etablering som ATG gör får lönsamhet, inte bara för ATG, utan också för ombudet.
  Startar vi upp ett nytt ombud, skall detta generera ny omsättning och inte bara flytta omsättning från ett ombud
  till ett annat och därmed försämra lönsamheten.

  Trevlig helg!

  Med vänlig hälsningRaimond Balsner
  Etablerare
  -----------------------------
  ATG
  Försäljning och MarknadDirekt: 08 475 24 02
  Mobil: 070 641 19 97
  Telefax: 0142 340 16
  E-post:
  raimond.balsner@atg.se
  Besök: Hästsportens Hus, Solvalla
  Adress: 161 89 Stockholm
  Webb:
  www.atg.se

  Brev till ATG, berättelsen fortsätter

  Jag skrev i januari om vår lokala Tempobutik och ägarens långa kamp för att få bli ATG-ombud. ATG är en fristående aktör, men som får sitt monopol av staten, och med en styrelse och ordförande som är politiskt utsedda. Den 3:e maj skrev jag till ATG och deras representanti dessa frågor, Raimond Balsner:

  Hej, Raimond,
  vi talades vid förra veckan angående Tempo Ransta i Sala kommun som drivs av ägaren Jengis Dag och hans förutsättningar att få bli ATG-ombud. Jag har haft ett antal samtal med honom och enligt hans berättelse var du ut dit och kollade upp förutsättningarna för att han skulle få bli ett ATG-ombud. Tydligen fick han inget skriftligt beslut eller tydlig motivering.
  Lite kort om Ransta:
  - Största tätorten utanför Sala tätort i Sala kommun
  - Förbindelser med tåg och buss gör den till en växande pendlingsort
  - En stor grupp travintresserade pensionärer som inte har realistiska spelmöjligheter som läget är just nu, internet är för svårt för dem och att ta sig in till Sala blir för omständigt.
  - En landsbygdsbutik som är ombud för Svenska spel, apoteket, systembolaget, posten och som håller en allmänt hög servicenivå.


  I Sala kommun noterar jag att Salbohed har ett ATG-ombud, trots att de har en befolkning på mindre än hälften av Ranstas. Jag önskar inget illa till Salbo, men de är ett talande exempel på att prövningsprocessen är svår att förstå och potentiellt godtycklig.

  Mina frågor till dig är (å mina och Jengis vägar):
  1. Vad är dina underlag för beslut generellt när ATG beslutar om en butik får bli ombud?
  Jag önskar konkreta formuleringar, eftersom jag kommer vidarebefordra dem till Anders Flanking(C) som sitter i Kulturutskottet i Riksdagen. Han har redan nu åtagit sig att undersöka detta ärende i samband med kommande spelproposition. Min förhoppning är att ATG fråntas monopolet, men det är förstås färgat av mina intryck hittills i det jag sett av tillståndsprocessen.

  2. Hur såg ditt beslut ut i just Jengis Dags fall?

  Jag förstår att ni tittar på flera faktorer:
  a. Omsättning: jag har svårt att se att han inte skulle kunna matcha Salbo här
  b. Avstånd till närmast nuvarande ATG-ombud. Samma här, Salbo är närmre centrum.
  c. Kostnader för ATG: förstår jag Jengis så är han villig att ta självkostnaderna förstås. Andra generella kostnader för ATG är givetvis inbakade i era avgifter redan.

  3. Vilka förutsättningar finns det för en omprövning?


  Det viktiga för mig till syvende och sist är att tex den äldre mannen som jag talade med om häromdagen, som följer travet idogt på TV och spelar på låtsas hemma, ska kunna gå ner med rullatorn till Tempo och spela precis som man kan inne i städerna.
  Det monopol som givits till er av staten har jag svårt att se att ni kommer få behålla det om ni inte är mer dynamiska i er prövning, och väger in andra behov än de rena stordrifts-aspekterna.
  MvH / Mikael Jonsson, kommunfullmäktige (C) i Sala kommun och Ranstabo
  Mejl: politiskvardag@gmail.com
  Telefon: 070-7303421

  I veckan kom svaret, läs det i nästa inlägg.

  "Capture the flag" - Rött och blått lag mot Sd

  Sala Allehanda tar idag in min insändare om att vi kan enas över blockgränserna i flaggningen om vi frågor oss vad vi lägger in i flaggningen.

  torsdag 2 juni 2011

  Sedinarna ger sig in i politiken.

  Gissa om jag hajade till när jag satt och läste dagens politiska serier från Daryl Cagel's Political Cartoon Index och fick syn på ovanstående serie. Man anar igen bröderna Sedins storhet. Hoppas det går bra för dem i Stanley Cup-finalen, de vann ju första i natt.