torsdag 13 oktober 2011

Frusen falukorv i Salas Politik


På dagens kommunstyrelse får vi en hel rad med föredragningar om potentiella utvecklingsområden och projekt.
. Ny plankorsning vid Strömsbacka, dvs ordna så att trafiken kan korsa järnvägen utan att slippa det i lokalmun benämnda "spårhelvetet".
- Nytt stationsområde i stil med nyligen ombygda Uppsala station: fem järnvägsspår och bred gång-/cykeltunnel.
- Utvecklingsplan kring Måns Ols
- Kulturhus vid Ekeby dammar

Kostnad. Ja, bara stationsområdet har i en första kalkyl beräknats till 220 miljoner kronor. Kulturhusets kostnad har i försiktiga termer beräknats kosta 50-60 miljoner. Plankorsning Strömsbacka 39 miljoner.

Samtidigt så gör de tuffa tiderna att vi går mot ett nollresultat i kommunens ekonomi i år och kommande år, med behov av mer pengar i skolan, vård och omsorg.
Köpa ny bil eller falukorv? Det senare är nog det rimliga för tillfället. Möjligtvis en Wunderbaum till "bilen".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar