måndag 3 oktober 2011

Innovation och Internet förenar stad och land i de gröna näringarna

Det kan tyckas i vissa sammanhang att Centerpartiet står med två ben, ett i landsbygden och ett i staden,
ett i liberalism och ett i solidaritets/omfördelningssystem. Men låt mig förklara.
Centerpartiet står för företagande. Med internets framfart så ökar tillgängligheten för folk på landet och i staden, i och utanför Sverige, att mötas och utbyta tjänster. Det geografiska lägets betydelse minskar och i stället blir det varumärken och varornas egen attraktion som blir viktigare. Exempel: flesta resorna bokas på Internet i Sverige och utomlands växer det också, "det svenska" värderas vid utlandslansering.
Här står Sverige starkt, och vi är uppskattade för vår natur utomlands. Med satsningar som Matlandet Sverige så förädlar och lyfter vi bara fram värden som redan finns. Lokalt exempel: Köpingsöl.
När Centerpartiet därför betonar landsbygdsperspektivet i satsningar på företagande så är det därför att vi ser hur många värden som ryms på landsbygden. Det måste bli enklare för småföretag att starta och utvecklas. Det är också därför som Annie Lööf betonar innovationsklimatet som en av huvudfaktorerna till framgång, och jag är säker på att detta kommer figurera starkt i hennes arbete på näringsdepartementet. I tidigare och årets budget har också C jobbat hårt för att få in premiering av nyföretagande och innovationsstöd. Länsstyrelserna hjälper också till med att satsa på företagande i hela länen och på lyckade företag.
Alltså: Centerpartiet stödjer individer, entrepenörer och bygder som vill satsa och utveckla Sverige. Detta sker överallt i vårt land, från city till Sevalla, men under helt olika förutsättningar. Gå igenom ett företagsregister för en given landsbygdsort i mellansverige, och du kommer häpna över hur många företag det finns per invånare. Kombinera detta med en historiskt sett unik efterfrågan lokalt och internationellt efter det svenska, det ekologiska, det naturnära och det särpräglade, och ingen torde kunna ifrågasätta Centerpartiets patos för landsbygdsfrågor.
För vem vill stå på ett ben, när man har två?

PS Det är Gruvost lagrad i Sala Silvergruva ovan DS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar