fredag 13 maj 2011

Ny motion - SMS:a in fel till kommunen

Som ett steg till i min och Alliansens vilja att förnya och modernisera kommunens arbete och kommunikation med medborgarna så lägger jag och Andreas Österberg(M) nästa motion, där Facebook ska utäka sin felrapportering och medborgare ska anmäla in fel med foto via ett enkelt SMS (MMS egentligen...) :

Till Sala kommunfullmäktige

Motion

Utvidga felanmälan till och från medborgarna

För att öka kommunikationen till kommunens medborgare kan kommunens användning av Facebook utökas att även bestå i meddelanden om när fel uppstått i verksamheter som har en märkbar effekt på medborgarnas vardag, tex läckage, inställda tjänster eller tillfälliga arbeten. Detta används redan framgångsrikt i tex Karlstad kommun. Ett mer intressant innehåll gör också att fler följer kommunen på Facebook och kan nås av annan information.

För felanmälan finns det idag ett antal fasttelefonnummer där kommunmedborgaren kan ringa den förvaltning den tror är lämplig. Det finns ett antal alternativ som skulle öka tillgängligheten och flexibiliteten för kommunmedborgaren. I Linköping kan man använda en 3D-karta för att gå in och pricka in var felet är. I Upplands Väsby har man webbformulär och mobila applikationer. En realistisk nivå i Sala torde vara att införa ett webbformulär (eventuellt i kombination med ett diskussionsforum, se tidigare motion) och en möjlighet för medborgarna att SMS:a in fotografier av det observerade problemet. Att ta ett foto och messa det till kommunen tar bara en minut eller två och skapar en helt annan dynamik i kommunikationen.

http://www.facebook.com/karlstadskommun
http://www.linkoping.se/sv/Bygga-bo/Nyheter/3D-karta-for-felanmalan/
http://ekontoret.upplandsvasby.se/ServiceIntroduction.aspx?Service=FNM

Förslag till beslut
Vi föreslår

att: kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utöka Sala kommuns metoder och rutiner för felanmälan enligt ovan föreslagna linjer.

Sala 12 maj 2011


Mikael Jonsson (C) Andreas Österberg (M)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar