tisdag 9 augusti 2011

Kulturdebatt i VLT från Centerhåll

Mikael Palmqvist och Lars Kallsäby från VästeråsCentern skriver i VLT till försvar för Centerns lokala kulturpolitik, konkretiserat i att de vill behålla Västerås sinfonietta. Jag är själv, som de som följer mig, ingen stark anhängare av att offentliga, gemensamma skattepengar ska läggas på kostsam "finkultur", men iden om att sådana satsningar ska ske genom samverkan och hållbara lösningar slår an däremot. Det är just sådana argument vi anfört i Sala mot majoritetens ideer kring ett kostsamt kulturhus. "Finkultur" för mig innebär oftast kostsam kultur när det talas om den tillsammans med kommunal ekonomi. Precis som specialistsjukvård är det något som varje kommun varken kan eller bör ha. Då är regionala samarbeten bättre. Eller att folk själva, dvs genom privat och ideell finansiering, får välja var den ska finnas. Bra att Micke och Lars lyfter kulturdebatten igen och visar på långsiktighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar