söndag 28 augusti 2011

Alliansen rapporterar från Salamässan med bilder och filmklipp


Med en stor uppslutning, särskilt av unga (yngre än 40 år), deltog Alliansen i årets upplaga av Salamässan. Vädret och besökarnas antal varierade, men stämningen var konstant hög i Alliansbåset.
Gustaf Eriksson tog öppet emot en (okritisk) granskning av läget från PVTV. Vi noterade också att Framtid Sala var helt frånvarande från mässan, vilket gav en del höjda ögonbryn. Men det var ju inget val i år ;-)

Lars Alderfors delar ut ballonger till barnen:

 Intressant att vi var granne med en försäljare av tunnor för att hantera skit...


15 kommentarer:

 1. Kompromiss mellan markägaren och strandskyddet


  Det är fel att allemansrätten kör över äganderätten totalt för oss markägare. Det skulle vara mer rättvist om man kunde få bygga en stuga på högst 35 kvm och ett dass.

  Tycker att man kunde få bygga en sommarstuga 50 m från vattnet och sedan göra en liten tomt runt stugan ca 5 meter i omkrets runt om stugan bara. Det räcker för den som har marken.

  Då får markägaren sin stuga och allemansrätten får disponera resten av marken som är mycket mer än den som själva stugan står på. Visst ska man få ha en liten brygga, men det ska tillkomma en lag som säger att allemansrätten får fritt beträda bryggan och marken utanför stugan. Glöm privatskyltar!

  Där har markägaren ingenting att säga till om. Skulle det stå stolar och bord vid strandkanten eller på bryggan så får allmänheten och så nyttja dessa.

  Man ska också få röja lite vid stranden så folk kan gå i land och bada där. De flesta stränder kan man knappt gå i land på för, att det är mängder med vass och helt igenvuxet med sly.

  Sänk gränsen för strandskyddet till 50 m annars tar allemansrätten över och det är inte heller rättvist.

  Det skulle innebära om man ska bygga en stuga på en ö med dagens lag. Då skulle det vara 100 m åt varje håll av ön. Strandskyddet skulle göra att ön måste vara minst 225 m bred och 225 m lång. Och det är ett gränsfall, De där 25 metrarna är till för att själva stugan ska komma utanför strandskyddet.

  SvaraRadera
 2. kompromiss med strandskyddet varför inte?

  Bygg 50 meter från vattnet, det finns plats för allmänheten ändå. Det är bra för Sverige att det byggs vid vattnet och ringa in stugan bara. Sedan så kan allmänheten vara vid stranden som vanligt.
  Man ska få sätta ut en brygga, men det ska finnas en lag som säger att man inte kan mota bort folk som vill vara på bryggan eller vid marken, det är bara stugan och ca 10 meter runt om själva stugan som är tomten, resten är för allmänheten d.v.s allemansrätten.
  Så varför kan man inte kompromissa med strandskyddet, så att markägare kan få bygga vid vatten och samtidigt tycker jag att folk ska få vara där som vanligt, att plocka bär, tälta, bada och använda bryggan samt resten av marken mm.
  Det räcker att strandskyddet är på 50 meter. Annars blir det så stora tomter och dyra i inköp om man inte får bygga närmare än 100 m som det är i dagens lag. Det är bra för landet om man bygger mer vid landsbygden där det är mindre folkmängd.
  Hur kul är det med bara skog och igenväxta stränder som man knappt kan gå i land. Det blir mer liv och rörelse i en sjö om det finns mer stugor.
  Strandskyddets lag är en gammal lag från 50-talet, det är verkligen dags att förnya den och göra den mer rättvis, för den inskränker på äganderätten.
  Kommunen kan köpa in mer mark av oss markägare eftersom vi inte får bygga vid vatten för att dispenser från strandskyddet är alldeles för restriktiva. Så kan väl kommunen göra naturreservat eller vad de vill med marken.
  Med detta förnuft så kan markägare använda marken och allmänheten kan få vara där. På så sätt blir det inte lika orättvist. Varför kan det inte vara så?

  SvaraRadera
 3. Lagen om strandskydd bör göras om

  Vi är flera som tycker att lagstiftningen ner på djupet skulle ses över när det gäller bebyggelse nära stränder. Alla rättigheter att utestänga andra till stränder borde tas bort, t.ex. genom samfällighet. Man borde enbart ha rätten att freda sin egen tomt om den ligger nära vatten och den borde inte få disponeras så att allmänheten därutöver utestängs från strandlinjen.

  SvaraRadera
 4. Fler skulle kunna få bygga vid stränderna

  Om lagen hade en sådan motprestations princip kunde fler bygga nära stränder. Sverige har långa kuster och bara formerna för tomtbildning och byggande samt regler för samfälligheter görs mindre störande är det troligt att strandnära bebyggelse skulle smälta in bättre och vara mindre kontroversiell. Tomter nära vatten skulle lagfaras på villkor med samtidig skyldighet att hålla varje samfälld väg absolut öppen för allmänt bruk utan tillstymmelse till vägbommar eller indirekta hinder. Det är en helt förvriden och onödig sed att med fastighetsinnehav hindra tillträde till vattnet. Undantaget speciellt utsatta lägen känns det inte heller motiverat utifrån tomtägarens rimliga intresse.

  SvaraRadera
 5. Ett mer rättvist strandskydd

  Det måste bli en ny lag som ska skydda privat personer så att de har rätt att promenera vid stränder utan att hindras av sura griniga stugägare egoister som tror att de äger hela stranden. Bort med förbudsskyltar. Stängsel och staket kan de ha runt stugan istället för att ha ända ner till vattnet. Så att människor kan promenera runt stränder obehindrat. Så kommer fler att bli stolta att bo i Sverige.

  SvaraRadera
 6. En kompromiss mellan allemansrätten och strandskyddet

  Strandskyddet är en viktig del i bevarandet av allemansrätten men för att det ska kunna fungera mycket bättre krävs det större möjligheter till variation och anpassning av dess tillämpning och utformning. Ett bättre utformat strandskydd gynnar inte minst glesbygden och dess förutsättningar för att folk inte ska flytta i från landsbygden. Det är viktigt att bevara attraktionskraften för att slippa att folk flyttar där i från. Det är bra att vi får folk som bor och handlar i våra affärer som annars måste stänga och flytta till större städer vore ju synd.

  SvaraRadera
 7. Det vore trevligare om ego skyltarna försvann

  Jag tycker också man inte ska få ha privatskyltar och staket som hindrar allmänheten från att komma ner till vattnet. Det borde finnas en lag som säger att om dem har staket så får de ha det endast 10 meter ut från stugan, där sjön eller havet finns, och man skulle kunna ha en större tomt yta bakom stugan där det inte finns något hav eller sjö.

  Sedan ska allmänheten kunna få gå längs med stranden. Och skulle det finnas några stolar vid en brygga eller vid strandkanten så ska man inte anmäla stugägarna för strandskyddsbrott utan stolarna ska få stå kvar, men de får räkna med att folk från allmänheten har rätt att sätta sig där helt enkelt. Med denna lag skulle allmänheten få mer stränder att gå och vandra vid.

  SvaraRadera
 8. Man borde satsa mer på landsbygds utveckling

  Det har nu gått 3 år sedan Regeringen Reinfeldt gjorde om strandskyddslagen så att det skulle bli lättnader att få bygga vid hav, åar, sjöar, öar och vattendrag där det är glesbygd. Men regeringen lyckades inte med det för att länsstyrelsen har rätt att överpröva alla strandskyddsdispenser.

  Det som också hände var att regeringen höjde bygglovsansökningarna och strandskyddsdispenserna rejält med en sky hög sanktions avgift så att folk har blivit mer avskräckta att söka bygglov och strandskyddsdispens

  Det är därför som ansökningarna har minskat och landsbygdsutvecklingen har istället minskat. Kommunen kan bevilja strandskyddsdispens ansökan, medan länsstyrelsen prövar alla sådana beslut och på så sätt så blir det ingen landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS områden).

  SvaraRadera
 9. Landsbygden avfolkas

  Regeringen gjorde ett hopp för att vända trenden om att det skulle bli lättare att få bygga vid stränder i glesbygden. Den nya strandskyddslagen har funnits i tre år. Men mycket lite har ändrats längs de svenska stränderna. När kommunerna ger dispens från strandskyddet säger tjänstemännen från länsstyrelsen nästan alltid nej. Det är därför som landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inte har kunnat genomföras som det var tänkt i från början. Lagen bör ändras så att inte länsstyrelsen får någon överprövningsrätt.

  SvaraRadera
 10. En kompromiss mellan allemansrätten och strandskyddet

  Strandskyddet är en viktig del i bevarandet av allemansrätten men
  för att det ska kunna fungera mycket bättre krävs det större
  möjligheter till variation och anpassning av dess tillämpning och
  utformning. Ett bättre utformat strandskydd gynnar inte minst
  glesbygden och dess förutsättningar för att folk inte ska flytta i
  från landsbygden. Det är viktigt att bevara attraktionskraften för
  att slippa att folk flyttar där i från. Det är bra att vi får
  folk som bor och handlar i våra affärer som annars måste stänga
  och flytta till större städer vore ju synd.

  SvaraRadera
 11. Måste bli bättre samarbete mellan kommunen och länsstyrelsen

  För att strandnära bebyggelse skall kunna utvecklas så bör tillämpningen av länsstyrelsernas överprövningar ses över ordentligt så att det inte blir så att kommunen beviljar strandskyddsdispens för den person som sökt det och sedan får han ett avslag av länsstyrelsen ett par veckor senare, då blir man ju lurad, föst glad och sedan ledsen . Så får det inte gå till. Kommunen och länsstyrelsen måste börja samarbeta bättre. Det är ju som att köpa en vara och sedan så tar de av han varan, utan att få pengarna tillbaka.

  SvaraRadera
 12. En skärpning av lagen vore verkligen på sin plats

  Den nya strandskyddslagens tillämpning som den utarbetats av Naturvårdsverket och i första hand utövas av landets länsstyrelser, även kommunerna är naturligtvis tvingade att följa regelverkets föreskrifter till punkt och pricka och då har följden blivit att länsstyrelserna upphäver i princip alla beviljade strandskyddsdispenser som beslutas av kommunerna. Naturvårdsverket tar ingen hänsyn till markägarens rätt att förfoga över egen mark överhuvud taget. Strandskyddslagens lagtext bör verkligen ses över i syfte att återge markägare inom strandskyddsområden rätten att disponera åtminstone en liten del av sin egen mark som inte är möjlig i dagens lag om strandskydd.

  SvaraRadera
 13. Det är så här den nya strandskyddslagen fungerar

  Kommunerna ska ansvara för strandskyddet och ge dispens Men alla dispenser granskas av länsstyrelsen och över länsstyrelsen granskar Naturvårdsverket och Boverket och en massa friluftsföreningar. Kommunerna vill ju sköta sig och det innebär att det blir mycket svårt att få en dispens av kommunen. Chansen att få dispens beviljad efter alla överprövningar är ungefär 1 %.

  SvaraRadera
 14. Den nya lagen om strandskyddet

  När man gjorde om strandskydds bestämmelserna 2009 så har det blivit mycket svårare. Tidigare kunde man få dispens för gamla avstyckade tomter men det gäller inte längre. Samt möjligheten till lucktomter är även det borttaget i de nya bestämmelserna om strandskyddet.

  Enligt den nya lagen så är det i stort sett bara genom att kommunerna utser speciella områden genom planläggning som det kan bli lättnader i strandskyddet. Att få så kallad enskild strandskyddsdispens utanför de här områdena, är det minst lika hårda krav på nu med den nya lagen.

  Att söka strandskyddsdispens har också blivit mycket dyrare, än gamla lagen.Det har även blivit krav att man måste ha en kontrollansvarig som ska åka och kolla vid flera tillfällen så att allt går rätt till i ett eventuellt bygge av ett enkelt fritidshus. Det blir extra dyra sanktionsavgifter som följd.

  Än så länge så har de nya strandskyddsreglerna minskat förhoppningarna att det skulle gå lättare att erbjuda attraktiva strandnära tomter till inflyttare i landsbygden.

  SvaraRadera
 15. Alliansen förlorade över landsbygden

  Runtom i Sverige finns det många exempel på landsbygdskommuner som upplever stora svårigheter att växa genom att bevilja bygglov och strandskyddsdispenser till följd av strandskyddsbestämmelser.

  Det handlar i första hand om möjligheten att locka sommarboende, vilket
  landsbygdskommuner har potential att göra om bygglov och strandskyddsdispens beviljas för strandnära obebyggda tomter.

  Men även permanentbostäder har hindrats på grund av strandskyddet.

  SvaraRadera