lördag 20 augusti 2011

Tar majoriteten i Sala Kommunstyrelsen på allvar, eller?

Vilken funktion har egentligen kommunstyrelsen? Den ska normalt sett vara kommunens motsvarighet till det som på riksnivå är regeringen, dvs en central nyckelroll. Hur majoriteten i Sala nominerar till kommunstyrelsen har fått mig att fundera. Låt oss granska hur det ser ut efter den senaste förändringen:
Majoriteten:
PO Rapp(s) – Kommunstyrelsens ordförande(=kommunalråd). En tung post, nog att göra i sig.
Ulrica Spårebo(s) – tänkt att bli partiets stjärnskott men ett politiskt oskrivet kort. Nu upplyft till vice ordförande och ordförande för arbetsgivardelegationen, som ska kombinerats med ett arbete i Sigtuna. Tufft.
Alaittin Temur(s) – Nytt namn som också är ett oskrivet kort. Har yttrat sig 1-2 ggr under de första åtta månaderna. Har inga andra poster vad jag vet. Vice Sekreterare för (S)-Sala. Okänd förmåga.
Alexandra Gustafsson(s) – Ersättare i SHE. Nytt, ungt namn. Oskrivet kort. Har några uttalanden/kommentarer bakom sig, men inget tydligt politiskt avtryck.
Daniel Ahlin (sbä) – Har yttrat sig ett par gånger som ersättare, nu upplyft till ordinarie efter Marcus Andersons avhopp. Har inga andra poster vad jag vet. Okänd förmåga
Erik Åberg(mp) – Ordförande för Sala-Heby Energi och engagerad i många KS-debatter. Motsvarar tyngden i KS.
Lotta Johansson-Arnqvist(v) – ordinarie i KSAU, vice ordf i vård- och omsorgsnämnden och arbetsgivardelegationen, argumenterar med pondus i KS. Motsvarar tyngden i KS.

Oppositionen:
Carola Gunnarsson(c) – oppositionsledare, kommunalråd i åtta år före det. Ordinarie i KSAU. Vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting. Osv. Nuff said…
Christer Eriksson(c) – gruppledare för C. Ordinarie i SHE. Tydliga, balanserade inlägg KS.
Peter Molin(m) – gruppledare för M. Oppositionsledare i VoO. Ordinarie i KSAU. Ledamot i arbetsgivaredelelagtionen. Många uttalanden i KS.
Michael PB Johansson(m) – oppositionsledare i KoF (ett heltidsjobb dessa dagar…) och en frispråkig tillgång i alla debatter.
Lars Alderfors(fp) – gruppledare folkpartiet och är kanske den med mest uttalanden i debatterna i KS.
Eva Axelsson(kd) – (ny) gruppledare för kristdemokraterna efter valet.

Analys:
Alliansen har satt sina tyngsta kort i kommunstyrelsen, alla är minst gruppledare eller oppositionsledare i sin nämnd.
Majoriteten, som har det större ansvaret, arbetsbördan och makten, har på sina sju poster bara tre personer som kan sägas ha någon större tyngd i form av erfarenhet och position i sitt parti (PO Rapp, Erik, Lotta och Ulrica) medan Alaittin, Alexandra och Daniel rimligtvis borde ha fått se och lära som ersättare. Var är socialdemokraternas och sala bästas alla ordföranden i nämnder? Politikerproffset Glenn Andersson(S) är visserligen ersättare (!), men ordförandena Karin Karlsson(S), Bengt Jansson(S), Bo Kihlström(S) och Eric Fylkeson(S) lyser med sin frånvaro. Läget för Salas Bästa är tyvärr ännu värre, med Marcus Andersson(SBÄ) och Gunnar Forsgren(SBÄ) borta från scenen har partiet nu bara blåbär i KS, eftersom ordförandet för tekniska nämnden, Magnus Eriksson(SBÄ), inte finns med.
Självklart är det bra med förnyelse och att släppa fram nya, unga, kvinnliga ledamöter. Men om man tar KS på allvar och inte som en filial till ett mer dolt styre i KSAU, så borde dessa nya ledamöter rimligtvis ha suttit som ersättare. Alla som deltagit i KS under våren vet från mitt eget exempel att en ersättare kan delta fullt ut i debatten och göra ett avtryck…

Om det fortsatt under hösten ser ut som på senaste mötet innebär det ett KS där PO Rapp i princip får bära hela debatten för S och SBÄ (20 av 24 mandat i kommunfullmäktiges styrande majoritet) understödd stundtals av MP och V. Jag tror INTE det kommer hålla, och jag är faktiskt lite orolig för hur han ska orka. Just därför måste majoriteten bemanna de öppna politiska forumen i allmänhet, och kommunstyrelsen i synnerhet, med dem som faktiskt styr den politik som sedan ska beslutas. Den får inte föras i det fördolda av personer som sedan inte får stå till tals i debatterna.

intressant?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar