onsdag 8 juni 2011

Riddarhyttan visar vägen för ett alternativt kulturhus

Det här skulle väl egentligen vara en insändare, men risken är att för många inlägg i det forumet tolkas fel.
Imorgon är Salas föreningsliv inbjudna till ett dialogmöte med Styrgruppen för nytt kulturhus där Glenn Andersson(S) är ordförande. Detta är bra och precis det som jag och alliansen förordat. Jag hoppas bara att det verkligen är fråga om en reell dialog där föreningarnas behov får tala och påverka. Vi i alliansen kan se flera alternativ men här vill jag undvika att nämna några alternativ som vi tycker är bättre än något av majoritetens förslag. Då gör vi samma misstag; att anta att vi vet bättre än de som ska använda dem. Kommunen ska fascilitera framväxten av ett nytt kulturhus, inte styra den. Vi ska ge förutsättningarna - vilka lokaler finns som kommunen kan erbjuda, vilka begränsningar finns i investeringsnivå och driftskostnader. Därefter är det upp till brukarna att påverka. Dock vill jag markera ett område där kommunen bör ta en ståndpunkt, och det är i sin roll som representant för de ungdomar och barn utanför föreningslivet, och även för de vuxna som inte har förmågan att hävda sig i det offentliga samtalet.
Drömmen vore om ett kulturhus kunde få växa fram som det gjort i Riddarhyttan. Där har ideella krafter genom
Teatermaskinen samlat sig och byggt sitt eget kulturhus. Varje gång jag läser om det känner jag att ryktet om det ideella Sveriges nedgång är överdrivet, och att landsbygden visst kan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar