onsdag 10 augusti 2011

Snåla inte bort kommunens mötesplatser


Insändare till Sala Allehanda (intagen den 15/8) angående höjningen av måltidspriserna på kommunernas äldreboenden från mig och Andreas:

Snåla inte bort kommunens mötesplatser

Höjningen av lunchpriserna på kommunens äldreboenden med 100% är en naturlig följd av att kommunen faktiskt tar ut det maten kostar och att vi inte ska konkurrera med privata alternativ. Poängen som PRO anför är inte att vi ska subventionera vissa medborgares måltider, utan att kommunen ska fortsätta erbjuda naturliga mötesplatser för de som vill umgås tillsammans. Kommunen bör se till att skapa, inte bara centralt utan även på landsbygden, naturliga mötesplatser där pensionärer och andra som vill umgås kan träffas på ett naturligt sätt. Därför är det viktigt att bygdegårdar, kvartersföreningar och andra ideella alternativ får ett starkt stöd från kommunen och att nya vägar lyfts fram för att alla ska ha ett alternativ att gå till.


Mikael Jonsson (C), kommunfullmäktige Sala
Andreas Österberg (M), kommunfullmäktige Sala

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar