onsdag 30 mars 2011

Hasta sakta eller hasta la vista (till skattepengar)?


Anders Westin(c) och Michael PB Johansson(m) skriver bra i dagens SA om att ett kulturhus kan vara en bra ide, men att det måste växa fram först efter att man haft en ordentlig dialog med Salas föreningsliv om behovet, och efter en ordentlig lokalinventering. Det knyter an till mitt svar svar i SA på ett bra sätt. Poängen är att vi manar till eftertänksamhet. Det är mycket pengar det handlar om, inte minst i driftskostnaderna som blir kvar i många år framåt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar