måndag 15 augusti 2011

Centerpartiet curlar inte miljöfrågor - då får man ta (häst)skiten

En av orsakerna varför Centerpartiets miljöprofil ifrågasätts relativt miljöpartiet kan liknas vid en familj där föräldrarna i grunden är eniga om barnuppfostran. Men när Pappa hela tiden säger ja till barnen, curlar och allmänt har en naiv syn på föräldraskapet, så måste Mamma bli den hårda, den som representerar ordning och reda, osv. Detta är en klassiskt polarisering.
På samma sätt tvingas vi gång på gång i Centerpartiet reagera på ogenomtänkta, naiva och idealistiska förslag och/eller beslut från mp, miljörörelse och lagstiftare där människor och deras vardag verkar osynliga. Vi VILL ha ett renare, sundare och hållbart samhälle, men vi klarar inte av att blunda för individen, för verkligheten, för våra medmänniskors förmåga att leva med utvecklingen. En hållbar utveckling, så som FN definierat den, består av tre pelare där ekonomisk och social hållbarhet ingår. Utan dessa blir det ingen hållbar utveckling.
Ett konkret exempel som jag läste om är hur hästgödsel verkar ska hanteras som radioaktivt material. Hästgödsel! Ett annat är hur de som försöker skydda sig mot vargen inte får ersättning eller stöd från regelverk, kanske tom motarbetas av dessa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar