onsdag 3 augusti 2011

Centerdilemman 1 – nya centerpartisters bakgrund

Vare sig jag studerar Centerpartiet på hemmaplan, i partiledarvalet eller i bloggosfären kan jag inte låta bli att notera att det verkar som om stora förändringar kommer komma till Centerpartiet oavsett man vill det eller inte. I minhemkommun Sala har vi unga (dvs under 50 år!) generellt sett starka band till landsbygden, MEN, vi är också i allmänhet högskoleutbildade och inte bönder. I partiledarvalet står det mellan tre personer vars bakgrund på samma sätt har band till landsbygden, men samtidigt är deras huvudsakliga bakgrund akademiker med inriktning mot statsvetenskap (Anna-Karin), medicin (Anders) och juridik (Annie). Det ironiska är att vi delar denna specifika problemställning närmast med socialdemokraterna; det Sverige som växer fram med en urban, högskoleutbildad medelklass är potentiellt också slutet för våra två partiers existensberättigande om vi inte kan formulera om våra Frågor på ett meningsfullt sätt. 
Bland de tongivande Centerbloggarna är en absolut majoritet sådana som relaterar mer till liberalism än landsbygd. Det senare tas upp, men då som regel i ett defensivt försvar som egentligen mer säger ”jag är lojal mot partiet”, än kommer med förslag som utvecklar landsbygdsdiskursen. Jag måste ställa frågan, även om jag kan få äta upp den: om Liberaldemokraterna hade varit ett etablerat parti i paritet med Centerpartiet, hur många av de förnyande krafterna i Centern av idag hade stannat kvar hos oss? Vilka skyldigheter har partiet mot det som är partiets framtid och vilka skyldigheter har partiets förnyare mot det som är partiets historia? Detta är mitt Centerdilemma 1.

PS Visst finns det möjligheter - se tex Anders W Jonsson DS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar