fredag 19 augusti 2011

Lokalproducerat kött kräver att djurägare får full ersättning för vargens närvaro

Djurägare från Västmanland har i ett möte idag enats om att om det ska finnas rimliga möjligheter att bedriva produktion av beteskött lokalt (se tex Gröna Hagars Kött), så behövs en politik som inte skapar ett moment 22 för producenterna. Som jag berättade igår är den rödgrönorangea majoriteten i Sala emot att vi från Sala säger nej till mer varg. Alliansoppositionens ledare i Sala, Carola Gunnarsson(C) och vår gruppledare Christer Gustafsson stred hårt för att undvika detta, men majoriteten vill inte ta med det uttalandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar