lördag 17 september 2011

Höstbudgeten ur C-perspektiv

Det går inte att vara annat än relativt nöjd med höstbudgeten ur ett Centerperspektiv, med tanke på de rådande ekonomiska tiderna.

- Halverad restaurangmoms. Kommer förbättra för småföretagarna och ge tusentals nya jobb. Jag tror också personligen att det kommer ge mer folkmyller på stan, istället för att man tar med sig hem för att få lägre pris.
- Nya utbildningsplatser inom yrkesvux och yrkeshögskola
- Satsningar på att fler får fullständiga betyg och högre kvalitet på yrkesprogrammen på gymnasiet.
- En halv miljard i utökat bredbandsutbyggnader under tre år
- Fem miljarder på väg- och järnvägsnät, så att tillförlitligheten ska bli större
- Förenklade fåmansbolagsregler (3:12)
- Förenklad expertskatt (för företag som inte hittar expertisen inom Sverige)
- Utökade avdrag för forskning
- Flerårig satsning på fler jobb inom skogsbruket
- Satsning på biogasproduktion och -lönsamhet
- Sänkt kontrollavgift vid slakt
- Satsning på turismen (20 miljoner under tre år)
- Satsning på bättre upphandling av innovativa lösningar (24 miljoner)

Jag har missat en del, men det är fortfarande ett imponerande spektra av åtgärder vi fått igenom, och nu gäller det att berätta om detta, och förklara vikten av åtgärderna. Det är smarta insatser, där vi får mycket för pengarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar