torsdag 1 september 2011

Lovande nyheter: lokal produktion, slakterier och upphandling

Jag har den senaste tiden sett flera goda tecken för lokalproducerat, här är exempel:
1. Rättvik vann i Förvaltningsrätten i Falun om rättan att ställa (objektiva) djurskyddskrav vid upphandling, vilket öppnar för att kommunerna nu verkligen kan se till att de hårda krav som ställs i Sverige också belönas.
2. Lövsta slakteri invigdes i Uppsala nyligen, ett lokalslakteri som dessutom kommer samarbeta med SLU så att forskning bedrivs där, och det kan också komma bli räddningen för de lokala grisbönderna.
3. Lokalproducerat säljer som smör, ta tex Mats-Pers-Gården i Möklinta norr om Sala, som har en sådan efterfrågan på sina uuunderbara getostar att de kommer dubbla sin besättning av getter.

Poängen är att det bubblar av ideer i Sverige om hur vi ska skapa jobb och gynna natur&miljö på samma gång, de gröna näringarna och grön turism har en stor potential för näringsliv på svensk landsbygd. Läs även mer på sidan om resan mot det nya matlandet för fler framgångshistorier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar