söndag 11 september 2011

Slakten på svenska grisbönder mildras av sänkt slakteriskatt

Vad gör man då om EU:s konkurrens- och upphandlingsregler gör att de högre krav vi ställer på Sveriges bönder innebär att de konkurreras ut av billigare utländskt fulkött?
Ett bra delsvar är att vi sänker avgifterna som staten tar ut av svenska bönder, vilket landsbygdsminister Eskil Erlansson(C) nu meddelar att vi gör. 90 miljoner mindre i avgifter ska tas ut. Visst är det en subvention, men tills Sveriges syn på djurskydd slår igenom i EU eller svenskar köper lokalproducerat, så är det kanske den enda vägen att gå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar