fredag 23 september 2011

Folkbildningen - en statlig fråga, eller?


Carola Gunnarsson, som förutom att hon är oppositionsråd i Sala och vice ordförande i SKL även är fd ordförande i Folkbildningsrådet. På ett miniseminarium i Studieförbundet Vuxenskolans regi på Centerstämman frågas hon ut i ett informellt samtal kring hur folkbildning och kommuner ska hitta varandra i framtiden. För folkbildningar har mycket att erbjuda. Hon drar parallellen mellan public service och den folkbildningsverksamhet som tex SV står för. Folkbildning är ett demokratiarbete.

Hon visar på hur vi i kommuner i princip givit upp vårat självbestämmande när det gäller demokratiarbetet via studiecirklar etc, idag är staten största finansieraren av folkbildningen. Även om SKL inte har något attt invända mot den nationella folkbildningspolitiken, så måste man göra något åt frånvaron av medvetenhet om och engagemang för folkbildning bland medborgarna.
Folkbildningen är osynliga ute i kommunerna, menar Carola, de måste söka upp politikern aoch vårda de band som finns. Kommunalråden har fullt upp, men lär säkert bjuda in till möte om den ideella sektorn bjuder upp till dans. Och även bland Centerpartister finns det många som inte vet vad SV mfl står för och kan erbjuda.
Moderatorn: de ekonomiska bidragen till föreningslivet i % av de politiska ekonomierna har stadigt minskat från 1% år 1980 - 0,6% år 1990 - 0,3% år 2000.
Summa sumarum, dags för SV att söka upp kommunerna, och för kommunerna att öppna dörren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar