lördag 24 september 2011

Christer Eriksson från Sala gör avtryck i Centerrikspolitiken

Jag brukar titulera Christer Eriksson från Sala som fd riksdagsman. Vår omtyckta gruppledare i Salacentern var visserligen bara riksdagsman istället för hastigt och tragiskt avlidne Jörgen Jönsson under vårsommaren några månader, men valförlusten kan inte läggas i någon större grad på Christers bord. Han har en gedigen kompetens och insikt i Centerpartiets klassiska kärnfrågor, vilket nu visar sig i att hans motion om rovdjur bifalls på alla fyra punkter! Nu kommer alltså hans förslag göra definitiva avtryck i rikspolitiken, vilket poängterar att med en längre startsträcka hade vår man från Sala kunnat ordna den där riksdagsplatsen.
Vad innebär motionen då? Jo,
1. Rovdjuren ska hållas på en hållbar nivå (genom jakt) i samråd med näringar och berörda
2. Att den redan beslutade regionala förvaltning ska utföras fullt ut
3. Att tamdjursägare ska få full ersättning för alla merkostnader pga rovdjursskador
4. Att inte miljöåtagandebidrag inte ska påverkas om orsaken är rovdjurspåverkan
+ ett tillägg att det ska göras en konsekvensanalys för hur lokalsamhällen påverkas av rovdjur, sett ur ett brett spektra av områden.

Fantastiskt, eller hur? Centern tar nu krafttag för att hjälpa drabbade företagare i de gröna näringarna, berörda landsbygdsbor, och för att kunna uppnå miljömål som öppna landskap, och för att kunna fortsätta skapa lokaproducerat. Ibland är politik härligt okomplicerad. (Åtminstone till den ska tillämpas...)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar