fredag 2 september 2011

Min liberalism = 80% Tolerans + 20% Frihet

Liberalism är att vara tolerant, att låta människor få vara sig själva utan pekpinnar, och att klara själva det de kan klara själva, det är liberalism för mig. Att vi följer ett antal grundläggande gemensamma värderingar, ground rules, via lagar och respekt, utan att lassa på med pekpinnar.
Socialliberalism, som jag ser mig som, är enligt min magkänsla att finansiera gemensamt, men att låta alla som kan göra egna val och låta utförandet göras av dem (privata eller offentliga) som minimerar kostanderna och maximerar kvaliten.
Varför blir en del då så rädda för ordet liberalism? Varför vägrar de definiera vad de menar med ordet liberalism (och för den delen, "NYliberalism"), utan istället använder ordet som om det implicit är ett skällsord? Så vet det, när jag säger "Liberal", menar jag till 80% ordet "Tolerant" och 20% "Frihet". Typ.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar