söndag 18 september 2011

Motion: skapa chattmöjlighet på allmänhetens frågestund

Eftersom allmänheten är relativt frånvarande på kommunfullmäktiges möten, och det kan ha sina naturliga skäl i blygsamhet eller tidspress, så skulle en chatt med moderator kunna öka tillgängligheten för folk att ställa sina frågor.

Till Sala kommunfullmäktige

Motion

Låt medborgare ställa frågor till kommunfullmäktige via chatt

För att utöka medborgarkontakten och möjligheten till inflytande för dem som av olika skäl inte kan eller vill delta i kommunfullmäktiges möten på plats, bör vi inrätta en möjlighet för medborgarna att under allmänhetens frågestund ställa frågor till fullmäktige via internet genom en så kallad chatt.
Förslagsvis skulle kommunens medborgare under mötets öppna frågestund kunna gå in på Sala kommuns hemsida och ställa frågor som läses upp av en moderator, som sedan riktar frågorna till lämplig mottagare. Medborgarna får respons direkt genom att mötena radiosänds och även lagras på internet.
Vi föreslår
att: kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att implementera en möjlighet för medborgare att på allmänhetens frågestund under kommunfullmäktiges möten kunna ställa frågor via en chatt.
Sala 15 september 2011

Mikael Jonsson (C) Andreas Österberg (M)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar