lördag 10 september 2011

Forskning bekräftar Centerns framgångsrecept för fler kvinnor


På Ekonomistas skriver Eva Mörk om hur amerikansk forskning visar på samband, KAUSALA samband, mellan fler kvinnor på högre poster och fler kvinnor som väljer att doktorera. Inom Centerpartiet kan man tydligt ana detta samband, som efter Mauds tio år som förebild nu vid hennes avsked har en dominans av kvinnor i ledningstoppen som måste vara större än i feministiskt initiativ ;-)
Partiledaren, ungdomsförbundet, centerkvinnor och centerstudenterna leds av kompetenta kvinnor och partiledningen fylls av kvinnor. Utan minsta kvotering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar