onsdag 21 september 2011

Översikt Västmanlandsmotioner till (C)-Riksstämman.

Jag kommer förstås analysera Riksstämman kors och tvärs, i helgen och efteråt under ett par veckor. Här är en lokal översikt över vad vi från Västmanland motionerar om (ber om ursäkt om jag missat någon):
Kan konstatera att det stämmer in i det generella mönstret som jag observerat när jag gått igenom alla motionerna, att grovt sett var 10:e motion föreslås bifallas. I vårt fall handlar det om vår fd riksdagsman, Christer Eriksson från Sala, som förslås få igenom den del av sin motion som säger följande:

16:8:4 Att försvårande av uppfyllande av miljöåtaganden p g a rovdjursproblem ej innebär sanktioner i form av uteblivet avtalat ekonomiskt stöd eller medföra återbetalningskrav
Vad det handlar om är att det inte ska bli en kaka-på-kaka-effekt. Först kommer vargen. När sedan detta innebär att lantbrukaren inte kan uppfylla krav som genererat bidrag, så skulle dessa då kunna dras in också.

Nu är det upp till Christer och oss andra motionärer att påverka kommittéerna så att avslagande blir bifall, jag ska försöka, och jag lyckar alla andra till. Läs här för mina argument för mina motioner. Mer Västmanlandmärk C-politik! ;-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar