onsdag 21 september 2011

Mina motioner till Åre: byskolor och upphandling


Jag har två motioner som ligger med för beslut på Centerpartiets riksstämma.

Den första, motion 12:5, handlar om att jag anser att driftsformen med statsägda bolag som Vattenfall och Telia har sina begränsningar. Å ena sidan så riskerar vi skapa situationer där det görs för lätt att privatisera egendomar som trots allt bör behållas i svensk ägo, å andra sidan så verkar det som det statliga ägandet av bolagen gör att de inte pressas nog att effektivisera och hålla nere priser.
Min åsikt är att driften av resurser som staten vill behålla i allmän ägo istället ska handlas upp på bestämda tidsperioder där staten endast driver själva upphandlingsbolagen, medan utförarna kan förändras över tid beroende på vem som erbjuder bäst det som staten efterfrågar.
Min skrivning var kanske inte glasklar här, men det är vad jag är ute efter. Ska se om jag kan påverka kommittén. En utmaning när det gäller en så pass stor fråga, och jag är inte direkt någon "hotshot" i sammanhangen.

Nummer två, motion 11:8, är den jag mest har en realistisk chans att kunna bifallas. Jag får i min roll som skolnämndens oppositionsråd kämpa på nästan varje möte för att byskolornas perspektiv. De är i ekonomiska tider särskilt utsatt då stordrift, centralisering och annat lockar förvaltning (vilket jag kan respektera ur deras perspektiv).
Den nya skollagen har tyvärr inneburit att det nu blir ännu tuffare, vilket jag inte tror att alla inom Centerrörelsen insett. De ökade kraven på behörighet gör det till ett svårt pussel för rektorer att få ihop kompetensen på små enheter med stora avstånd mellan varandra. När dessutom skola och förskola ska få två olika chefer (generellt sett) så blir overhead:en extra tung.
När kommunerna då drar sig undan och vill lägga ner enheter kliver glädjande ofta då föräldrakooperativ och ideella föreningar in och försöker rädda bygdens livskraft. Problemet är dock ofta att driva skola kräver en hel del av de som ska göra detta, och det är stor skillnad på att vara en koncern och en förening av engagerade föräldrar vid skolstart.
Min motion går i egentligen helt enkelt ut på att när ideella föreningar vill starta en skola så ska det finnas ett samhälleligt system för att stödja dessa, främst organisatoriskt, men kanske också initialt med praktiska problem också.
Förslagsvis kan mitt motionsförslag kompletteras med en egen skrivning som fångar upp detta, tre exempel här:
a) Att Centerpartiet verkar för att en utredning tillsätts för att se över hur mångfalden av olika former av huvudmän inom ramen för friskolereformen kan utökas, med särskilt fokus på de ideella alternativens ökade konkurrenskraft.

b) Att Centerpartiet verkar för att ett landsbygdsperspektiv finns med i nuvarande och kommande skolreformer

c) Att Centerpartiet bejakar etableringen av ideella skolhuvudmän och verkar för att dessa skolformers perspektiv tydligt lyfts för att motverka en utarmning av landsbygds- och pedagogiska alternativ.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar