lördag 17 september 2011

Vargreviren flerdubblas i västmanland

Som ett brev på posten sprider sig nu vargreviren i västmanland. Uppgiften att förena de gröna näringarna, olika miljömål (öppna landskap vs artrikedom, etc) och boende på landsbygden med vargens behov av milsvida revir är en utmaning som heter duga. Precis som man som barn inte kan få allt man pekar på eller leva i en Bamsevärld, så måste faktiskt vi bestämma oss för vilka miljömål vi vill ha, om vi vill ha tex lokalproducerat kött från öppna landskap, och om villkoren för landsbygdsbefolkningen. Allt har ett pris, som samhället måste stå för. Visst kan vi ha varg, vi kan tom ha öppna landskap också, men då kommer det kosta rejält. Och ska man, som det är nu, behöva rädas att lämna sina småbarn oövervakade på tomten för att vargen söker sig in i byn? Realistiskt så går inte dagens tättbefolkade mellansvenska bygder att förena med den samhällsstruktur vi har idag. Lösningen är knappast att samla alla svenskar i stadskärnor och skapa boskapsfort på landsbygden, rimligtvis måste vargen begränsas till de områden i Sverige där skogen dominerar och människan utgör undantag snarare än regel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar