onsdag 28 september 2011

Centerpolitik - mellan S och M?

Vänsterblocket brukar generellt sett vilja ha en hög grad av statligt förmynderi, kombinerat med en hög grad av samhällsreglerad solidaritet. Tänk systembolag, centralisering och en stor offentlig sektor. Det är alternativ 1 ovan.
En tydligt högerposition, av liberalt slag, är att minimera nivån av kontroll och styrning av individen vardag, samtidigt som solidaritetsnivåerna också hålls minimala. Tänk avreglering och jobbskatteavdrag, och självfinansierad vård. Alternativ 2 i bilden.
Centerpartiets position idag anser jag ligga mitt emellan, där vi försöker minimera kontrollen och öka valfriheten, medan vi samtidigt försöker behålla relativt stor samhällelig solidaritet. Tänk valfrihetsreformer inom ramen för befintliga system där ideella och privata alternativ får större möjligheter. Bilden blir alternativ nr 3.
Skulle jag skatta partiets utveckling idag är det att riktningen är att båda sidorna är under press nedåt, men att solidaritetssidans (den högra) nivå kommer vara den som det strids intern om. Jag står på den sida som generellt sett vill bevara nivåerna som vi har idag, men däremot vill pressa hårt på vänster sida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar