tisdag 13 september 2011

Insändare om de goda skolresultaten i Sala

Som oppositionsledare i Skolnämnden skickar jag idag in en insändare till Sala Allehanda tillsammans med Peter Molin(M), som var ordförande för Alliansen i SKN fram till valförlusten. Vi vill markera att vi gillar den kontinuitet som varit i skolnämnden, att den nya majoriteten fortsatt det goda arbete som startade efter skolnspektionens besök. Vi anser att det är detta som ger de goda resultat som vi har nu.

Samarbete och långsiktighet gynnar Salas skolresultat

Vi ser med glädje på att de åtgärder som Alliansen sjösatte efter att resultaten plötsligt föll år 2009 på Salas högstadier förlängts och förnyats av den sittande majoriteten. De politiska lappkast och omkastningar som drabbat många andra delar av kommunens förvaltningar efter majoritetsskiftet har skolnämnden i stort besparats från. De positiva tendenser som vi såg redan ifjol blommar nu ut i full blom, och det är klart att skolinspektionens besök blev en väckarklocka för alla som engagerar sig i skolan. Förvaltningen har med ett imponerande fokus, god uthållighet och med personalens hjälp gett sig dän på att de visioner som vi mejslade ut i nämnden ska förverkligas. Alliansens förhoppning är att det goda samarbetet i nämnden ska fortsätta för elevernas bästa och för ett fokus på kunskap, arbetsro och studieglädje hos våra barn och ungdomar i Sala.

Mikael Jonsson(C), oppositionsledare SKN
Peter Molin(M), fd ordförande SKN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar