lördag 17 september 2011

Dålig upphandling största hotet mot borgerligheten

Ja, jag tror att dåliga och felriktade upphandlingar i offentlig sektor kan vara ett av de värsta hoten mot att genomföra många av de förändringar som borgerliga partier vill, både på riksplanet och lokalt i kommunerna. Exempel på dåliga upphandlingar som SJ och skolstädning ger liberaliseringar, avregleringar och effektiviseringar som ökar företagsamheten och friheten för arbetstagare ett oförtjänt dåligt rykte och kan i förlängningen vara tungan på vågen i framtida valförluster.
- Man blandar ihop, medvetet eller omedvetet, kvalitet och kvantitet vid upphandling. Personligen tor jag tyvärr att många ansvariga för upphandlingsreformer blandar ihop orden upphandling och besparing. Jag tror fast på att upphandling = konkurrens innebär besparingar, men målen med en upphandling ska avgöras av vad man vill uppnå med verksamheten. Skärpning alla i att utforma robusta kriterier!
- Upphandlingen antas automatiskt innebära att det blir stordrift och att små företag måste uteslutas. Detta är ytterligare ett område där särskilt kommuner kan göra bättre om de anstränger sig. Genom att utbilda småföretagare och att utforma upphandlingarna rätt, kan mycket av detta undvikas. Självklart lönar sig stordrift i pris, och EU:s regler stoppar (med rätta) protektionistiska avarter, men mycket går att göra.
- Vi måste sluta se offentlig verksamhet som en skyddad verkstad. För varje sak som en kommun utför måste vi fråga oss:
a) kan bara kommunen utföra detta?
b) kan ingen annan utföra det lika bra eller bättre?
c) varför har vi då inte upphandlat det?

Vi måste ha en ansvarsfull, långsiktig och kvalitetsinriktad upphandlingspolicy i kommunen med kompetenta uppphandlare som har starka mandat att se till att kraven på kvalitet, mångfald och trygghet skapas i upphandlingen. Upphandling måste vara en "way of life" för det offentliga, inget omständigt undantag. Och det måste skapas former för detta så att en kommunanställning samtidigt inte innebär en ständig utsatthet, och att värden inte förstörs när tex en utförare byts från ett år till ett annat. Åter igen är detta saker som bör och ska regleras vid upphandlingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar