fredag 10 juni 2011

Tufft att sitta vid makten, nu avgår Gunnar Forsgren

Det är helt naturligt att det maktövertagande som Framtid Sala stått inför i höstas efter åtta år av alliansstyre är en utmaning. De fyra partierna förenas dessutom mer av en vilja att förändra än en relativt gemensam värdegrund så blir det inte lättare. Särskilt stora lär spänningarna mellan ytterligheterna vara (V och SBÄ).

PO Rapp gör nog sitt bästa, men den senaste tidens turbulens kring majoritetens högprofilprojekt, kulturhuset, och dess främsta förespråkare Eric Fylking(S) tar nu ut sitt pris på flera sätt. Nu lyfts även ansvaret för projektgruppen till Kommunstyrelsen, och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Gunnar Forsgren, avgår med omedelbar verkan från sin post i protest mot Eric Fylkings agerande.

För oss i opposition har Erics agerande på möten och i media varit en blanding av fascination och oro, och nu uttalar sig tom. partibrodern och kommunalrådet mot honom. Det är nog en tidsfråga innan Eric kliver av som ordförande. Noterar att i demokratiutredningen där vi ska modernisera styret i Sala så har nämnden styckats upp på andra områden.

För Salas Bästa så innebär partiordförande Gunnar Forsgrens avhopp att de omsätter ytterligare en post. Vi får se hur länge orken och engagemanget varar. De söker i alla fall fler som kan hjälpa till med styret. Uppenbart är att de börjar känna av skillnaden mellan att bestämma och att ta ansvar. Gör man det ena måste man känna på det andra, och politiken är aldrig rättvis i hur man skildras, och alla är ALDRIG nöjda. Man har redan noterat flera avsteg från vallöftena hos Salas Bästa, där man sagt nej till privata alternativ i flera fall, nu senast igår var det nej till att den entrepenör som byggt Bilia skulle få fortsatta möjligheter. Men sätter man sig som företagare i allians med (V) så är det kanske inte så konstigt. Vi får se vad som sker, alliansen har gjort vad vi kan genom att lägga en alternativ strategisk plan med tips om hur de kan rädda upp visa problem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar